Co děláme

Zajišťujeme kompletní cyklus přípravy a realizace náročných IT projektů. Dodáváme řešení od významných výrobců. Zabýváme se předprodejní a poprodejní podporou, financováním IT projektů, marketingovými službami a IT vzděláváním, datovou analytikou, cloudovým řešením na míru či IT security.

Vendoři a řešení

Nabízíme technologie a výrobky leaderů v oboru, od úzce zaměřených softwarových řešení až po sofistikovaný hardware. Dodáváme řešení z oblasti bezpečnosti, datové analytiky, serverů, datových úložišť, síťové infrastruktury či softwaru.

Dodáváme hardwarové a softwarové prvky síťové infrastruktury propojující IT, počítače a jiná zařízení v rámci sítě a komunikace mezi nimi – kabely, routery, firewally, přepínače, směrovače, servery, software pro správu sítě a další zařízení potřebná pro provoz sítě. Pomáháme s konfigurací komplexních řešení od analýzy potřeb zákazníka po návrhy infrastruktury, až po technickou a implementační podporu.

Distribuujeme hardware komponenty pro datová centra splňující kritéria nepřetržité dostupnosti, konektivity a bezpečnosti, jako jsou servery, úložiště dat, směrovače, přepínače, racky apod. Současně dodáváme příslušenství pro snížení provozních nákladů, zvýšení efektivity, snížení spotřeby energie a nákladů, např. chlazení a zálohovací zařízení.

Spolupracujeme s předními výrobci a dodavateli, kteří jsou špičkami v oboru kybernetické bezpečnosti, a zajišťujeme bezpečnost kritických systémů a citlivých informací. Pomůžeme vám s ochranou před digitálními útoky, ochranou sítě, zařízení, aplikací, systémů a dat, stejně jako s nastavením bezpečnostních procesů nebo školení pro vaše týmy i vaše zákazníky.

Díky kombinaci software, hardware i služeb pokrýváme celý typický cyklus IT projektu a naplňujeme potřeby partnerů i koncových zákazníků, stejně jako umíme vyřešit i atypické individuální potřeby. Škála softwarových řešení a nástrojů zahrnuje cloudové platformy a úložiště, analytické nástroje, open source řešení a IoT.

Správa dat a informací shromažďuje, řídí přístupy a zpracovává k veškerá data společnosti či organizace pro podporu produktivity, efektivity a rozhodování. Pomáháme, aby data byla bezpečná, dostupná a přesná, neboť jsou zásadní pro každou společnost bez ohledu na velikost nebo odvětví.

Služby DNS

Naše partnery podporujeme v celém průběhu i jednotlivých krocích distribučního procesu. Každý projektý individuálně konzultujeme a analyzujeme společně s partnerem podle potřeb koncového uživatele, a klademe důraz na komplexní zákaznický přístup a včetně poprodejní podpory.

Umíme více. Za standard považujeme také možnost zapůjčení demo zařízení, vedení projektu dedikovaným manažerem, nabízíme řadu školení a certifikací a v neposlední řadě jsme schopni projekt financovat. Mix doplňujeme marketingovými službami a pro partnery jsme zřídili partnerský portál se stavem objednávek a online tržiště.

Konzultační služby

Analyzujeme a navrhujeme komplexní řešení s využitím portfolia našich vendorů.

Jaké služby pro vás můžeme zajistit:

 • analýza stávající IT infrastruktury zákazníka, vyhodnocení, report a prezentace výsledků
 • poradenství, analytické služby, koncepce (POC – Proof of Concept) a další služby na míru
 • konzultace k návrhům řešení včetně návrhů optimalizací z pohledu licenčních politik a licenčních programů
 • licenční audity, návrhy správného licencování zákazníka a návrh správného licenčního modelu
 • konzultace a konfigurace výkonnostních požadavků zákaznických aplikací
 • Software Asset Management (SAM) audit ve formě konzultace, pre-auditu nebo vlastního auditu

Technická konfigurace

Dokážeme navrhnout vhodné produkty, technologie a služby pro jakoukoliv fázi projektu.

Stavíme celá řešení, např. komplikované sestavy a detailní řešení včetně analýzy, doporučení a implementace. Naše zkušenosti vycházejí z předchozí praxe i náročných certifikací našich expertů.

Předprodejní podpora zahrnuje:

 • podpora prodejního schématu VAD-reseller-zákazník
 • příprava obchodních nabídek a návrhů technických řešení – konfigurace, sizing, návrh komplexních projektů včetně integrace hardwaru, softwaru a služeb
 • praktické ověření funkčnosti technického řešení
 • Demo Labs s ICT technologiemi pro ověřování funkčnosti a možnost si je prakticky vyzkoušet
 • krátkodobé i dlouhodobé zápůjčky techniky protestování, vývoj aplikací nebo prezentaci koncovému zákazníkovi
 

Objednání a nákup

Registrujeme příležitosti u výrobce (booking) a zajišťujeme projektové ceny.

Všechny součásti nákupního procesu, které spolu úzce souvisí, spouštíme, když partner definuje obchodní příležitost a specifikuje plánovaný projekt.

 • jednáme s výrobcem ohledně specifikací produktů a nejvýhodnějších cenových nabídek
 • kontrolujeme kvalitu a dostupnost produktů a služeb, abychom zajistili požadované množství
 • zadáváme objednávky a sjednáváme podmínky dodávek a plateb
 • řešíme reklamace a vratky zboží od zákazníků

Logistika

Umíme převézt nebo uskladnit prakticky jakékoliv prvky a produkty.

Dodáme zboží bez ohledu na to, zda-li se jedná o jediný kus či několik kamionů s kompletní výbavou nového datového centra.

Služby, které pro vás zajistíme:

 • časovaná doprava
 • specializovaná doprava
 • skladovací prostory DNS s certifikací dle ISO
 • objednávka dopravy (česká, mezinárodní)
 • stěhovací služby
 • vyzvednutí zboží (závozy, konsolidace)
 • nakládání s odpady a obaly dle REMA/Eko-kom
 • prověřené kontakty s kvalitními dopravci

Implementace a technická podpora

Doplňujeme kompetence partnerů při implementacích a další podpoře jako tzv. „middle-ware“ – našim partnerům „kryjeme záda“.

Působíme nezávisle v celém ekosystému výrobců, partnerů a koncových zákazníků. Naše technické znalosti a služby jsou:

 • implementační služby a nasazení dodaných řešení a softwaru
 • projektové řízení (PMO)
 • údržba a monitoring, pomoc s řešením technických problémů jednotlivých produktů
 • technický help desk (troubleshooting) s certifikovaným personálem
 • zajištění servisní podpory a řešení technických problémůs možností využití zdrojů vendora od prvního kontaktu se zákazníkem
 • kybernetická bezpečnost

 

Profesní služby napříč naší společností jsme sjednotili pod hlavičku ServiceHUB.

Projektové řízení

Nad rámec distribuce nabízíme služby projektového řízení.

Projektové řízení je klíčovým faktorem při implementaci projektu. Víme to my i naši partneři, kteří ovšem mnohdy nemají dostatečné interní zdroje nebo znalosti, a proto zajistíme mj.:

 • projektový tým sestavený z IT odborníků na danou technologii
 • projektový plán a časový harmonogram včetně rozpočtu, zdrojů a ošetření potenciálních rizik
 • implementaci projektu, včasné dodání a testování
 • monitoring spuštění a provozu technologie včetně sledování chyb, odchylek a jejich oprav
 • finální kontrolu a předání projektu
 • snížení celkových nákladů na řízení projektu a jeho implementaci

 

Outsourcing projektového řízení poskytuje zdroje k úspěšnému dokončení projektu, garantuje úspěšné dodání a provoz, zároveň snižuje náklady a rizika projektu.

Vzdělávání a certifikace

Zajišťujeme vzdělávání partnerů a jejich klientů online i offline. Jsme mj. autorizovaným školícím centrem Fortinet a dalších významných vendorů a autorizovaným poskytovatelem mezinárodně uznávaných certifikačních testů Pearson VUE.

Zajišťujeme produktové, technické a procesní kurzy a školení připravené na míru, mj.:

 • vzdělávání partnerů a jejich zákazníků formou prezentací, workshopů a seminářů
 • představení nových produktů
 • prezentace případových studií
 • poskytujeme kompletní školení licenční politiky (on-premise/cloud)
 • školení připravované na míru pro partnery i koncové zákazníky
 • školení provádíme osobně i formou on-line
 • certifikační testy Pearson VUE

Financování

Pomáháme našim partnerům a koncovým zákazníkům s financováním IT.

U vybraných výrobců umožňujeme leasing IT infrastruktury (as-a-service) za využívání IT vybavení na základě měsíčních splátek, namísto nákupu a platby celkové ceny na začátku.

Standardně zajišťujeme:

 • individuální nastavení kreditních rámců a splatností
 • prodloužená splatnost
 • splátkový kalendář
 • zprostředkování úvěrů, leasingů, pronájmy zařízení
 
 

Marketingové služby

Nabízíme moderní marketingové služby a obchodní podporu.

Zastupujeme domácí i zahraniční výrobce a partnery na lokálním trhu, promujeme jejich značky i výrobky a zajišťujeme kompletní marketingové služby od uvedení na trh (go-to-market) a strategický marketing, přes digitální služby a výkonnostní kampaně až po kompletní  outsourcing formou balíčků nebo služeb na míru.

 • marketingová a komunikační strategie včetně go-2-market
 • realizace společných marketingových akcí a kampaní
 • obsahový a přímý marketing, digitální marketing včetně tvorby webových stránek a SEO
 • správa a využívání marketingových fondů poskytovaných výrobci

Více informací naleznete na marketing.dns.cz.

ServiceHUB

Pod hlavičku ServiceHUB jsme sjednotili profesní služby napříč naší společností.

Naše profesní služby nabízíme jako technické služby, projektové řízení a add-on služby:

Technické služby:

 • Analytické služby & POC
 • Konzultační služby a předprodejní podpora
 • Implementační & APOS služby

 

Více informací naleznete na stránce ServiceHUB.

Případové studie