Certifikace

Společnost DNS je držitelem certifikací potvrzujících kvalitu poskytovaných služeb.

  • Certifikace ISO 9001:2015 potvrzuje plnění požadavků normy pro systém managementu kvality pro obor projekční, školící, poradenská činnost a distribuce v oblasti ICT.

  • Certifikace ISO/IEC 27001:2013 dokládá plnění požadavků normy pro systém managementu bezpečnosti informací pro obor projekční, školící, poradenská činnost a distribuce v oblasti ICT.

  • Certifikace ISO 14001:2015 dokládá splnění nároků normy pro systém environmentálního managementu pro obor projekční, školící, poradenská činnost a distribuce v oblasti ICT.

Strategie EMS společnosti DNS a.s. je uvedena v dokumentu „Strategie společnosti (Politika kvality, environmentu a bezpečnosti informací) pro období FY2022-FY2024“ (ozn. dok. „IP-P03_Strategie_Spolecnosti_Politika_IMS_FY22-FY24.pdf“), který je na vyžádání dostupný u koordinátora integrovaného systému (KIS). Komunikaci s KIS zprostředkuje Vaše kontaktní osoba.