Ochrana oznamovatelů

Platnost směrnice od 15. prosince 2023

 

Cílem Ochrany oznamovatelů (whistleblowing) je stanovení podmínek pro podávání oznámení o protiprávní činnosti, pro přijetí a posouzení těchto oznámení, jakož i pro zajištění nápravy a evidenci řešení oznámení. Oznamovací formulář je přístupný na externím webu, aby byl přístupný všem oznamovatelům (např. dodavatelům, obchodním parterům apod.) i jinak než interně (zaměstnanci) a obsahoval informace o možnostech oznámení.

Níže naleznete:

  • o způsobech oznamování prostřednictvím interního oznamovacího systému www.nntb.cz/c/dnsas
  • o způsobech oznamování prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/
  • příslušné osoby, na které se můžete obrátit
  • DNS a.s. vylučuje oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost.