Školení programu Campus ve Zlínském kraji proběhlo úspěšně

Domů >> Aktuality >> Školení programu Campus ve Zlínském kraji proběhlo úspěšně

Na základě vyhraného výběrového řízení dodává společnost DNS licence spol. Microsoft do škol a dalších edukačních zařízení ve Zlínském kraji. Zaměstnanci divize SW&S spol.DNS ve spolupráci se zástupci Microsoft proškolili přes 110 zástupců základních a středních škol a dětského domova.

Školení se konalo 16. října 2017 v budově krajského úřadu. Účastníci školení, převážně ředitelé škol a administrátoři, byli seznámeni se základními multilicenčními programy společnosti Microsoft pro akademické zákazníky. Hlavním tématem  byla orientace v rámci programů na pronájem licencí - Campus (Enrollment for Education Solution) a School Agreement. K obecním podmínkám programů se přidali možnosti dokupů licencí, administrace licencí a změny v licencování vybraných produktů, jako Windows Server a podobně. Celé školení bylo zakončeno konkrétními příklady a živou diskuzí, kdy přednášející zodpověděli všechny zvídavé dotazy posluchačů.