S Huawei do oblak! Řešení CloudCampus do enterprise prostředí

Domů >> Aktuality >> S Huawei do oblak! Řešení CloudCampus do enterprise prostředí

 

Digitalizace společnosti nutí podniky přijmout nové obchodní modely a nové aplikace, aby si přilákaly a udržely zákazníky, zlepšily výrobní procesy, zkrátily dobu uvádění na trh a zvýšily celkovou ziskovost podniku. Všechna tato úsilí by však měla malý účinek, pokud by základní IT a síťová infrastruktura nedokázala pojmout rostoucí množství shromážděných dat, rostoucí počet zařízení a migraci na cloudové aplikace.

 

Společnost IDC zaznamenala konstantní růst v prostoru podnikových sítí, který byl poháněn technologickými trendy jako je cloud, internet věcí (IoT) a „first wireless“ iniciativa.
Průzkum Enterprise Communication IDC z roku 2019 odhalil, že cloudové služby, big data, zabezpečení, obchodní aplikace na mobilních zařízeních a IoT, představují prvních pět investičních priorit společností v oblasti ICT v příštích dvou letech.

Síťový prostor bude ukazovat vlnu upgradů a neustálého růstu, vedenou migrací organizací do cloudu a rostoucím počtem připojených koncových bodů generovaných investicemi souvisejícími s ostatními prioritami. Podle IDC bude podnikový trh WLAN ve středoevropských a severských regionech v období 2018–2023 vykazovat složené roční míry růstu (CAGR) 6,8%, respektive 4,5%.
Během této doby zveřejní severský trh s přepínači roční míru růstu ve výši 4,1%, zatímco růst v regionu střední a východní Evropy bude stagnovat kvůli pomalejší migraci v cloudu a pomalejšímu zavádění nových technologií.

Pouhé zvýšení rychlosti sítě a přidání dalších kusů hardwaru však bude nedostatečné a neúčinné, zejména proto, že řešení založená na hardwaru neposkytují podnikům potřebnou úroveň pohyblivosti sítě. Zároveň podniky přecházejí z hardwarových řešení na flexibilnější softwarová řešení, která poskytují lepší viditelnost, správu a
orchestrace. Softwarově definovaná síťová řešení se stávají normou, i když míra zavedení nových technologií a připravenost podniku se liší v závislosti na regionu a vertikální oblasti. 

Například podniky v severském regionu se zdají být více připraveny přijmout nové technologie, jako jsou inteligentní síťové analyzátory a softwarově definované ovladače. Vydání Mezinárodního indexu pro digitální ekonomiku a společnost (I-DESI) z června 2019, které připravuje Evropská komise (EU), rovněž potvrzuje, že podniky v severském regionu jsou předvojem vlny digitální transformace.

Společnost Huawei si je vědoma těchto trendů a představila své řešení CloudCampus, které poskytuje ultra širokopásmové připojení prostřednictvím konvergované kabelové a bezdrátové infrastruktury, zjednodušuje nasazení sítě kampusu a poskytuje jasný přehled do uživatelské zkušenosti a selhání sítě. Řešení CloudCampus společnosti Huawei automatizuje návrh sítě, nasazení, poskytování služeb a provoz a správu (O&M) v sítích WLAN / LAN a WAN pro podporu rychlejšího zavádění služeb. Toto řešení, založené na umělé inteligenci a strojovém učení, poskytuje kvantitativní vyhodnocení, proaktivní identifikaci a nápravu potenciálních poruch a dynamické objevování a proaktivní obranu neznámých hrozeb. Kromě toho je interoperabilní s řešeními pro vytváření sítí třetích stran a je otevřený ve všech vrstvách.

 

Přečtěte si nový report od společnosti IDC a stáhněte si white paper.

Sponzorováno výrobcem Huawei.

 

Kontakty pro více informací:

Dalibor Eliáš, Product Manager, delias@dns.cz   +420 725 765 891

Jiří Benda, Product manager, jbenda@dns.cz      +420 602 287 917