Nové oddělení Business & Channel Development

Domů >> Aktuality >> Nové oddělení Business & Channel Development

Ve společnosti DNS vzniklo nové oddělení pro Business & Channel Development, které začalo aktivně pracovat na celé řadě příležitostí pro další rozvoj DNS. Ve své práci se bude soustředit na tři základní oblasti rozvoje. Zaprvé na rozvoj nových příležitostí pro naše stávající obchodní partnery. Zadruhé na nové produkty a služby vhodné k doplnění portfolia společnosti a v neposlední řadě také na užší spolupráci se sesterskými organizacemi ve skupině (eD’system CZ i SK).