HPE řešení pro edge computing a internet věcí (IoT)

Domů >> Aktuality >> HPE řešení pro edge computing a internet věcí (IoT)

HPE produktovou řadou Edgeline reaguje na potřeby edge computingu.

Edge computing neboli zpracování dat na okraji sítě. O co se jedná? Co nebo kde je ten okraj? V zásadě bychom mohli říci, že se jedná o všechna zařízení, která generují data a která se nacházejí mimo datová centra nebo cloud. Těmito zařízeními se rozumí senzory, kamery, stroje, fyzické osoby, stavby, výrobní haly, města, v dnešní době téměř cokoliv. Aby takto vygenerovaná data byla k užitku, je samozřejmě nutné je nějak zpracovávat, přenášet a archivovat. 

Dnešní výrobní podniky a provozovatelé IoT zařízení musí v této souvislosti řešit řadu problémů jakými jsou např. optimalizace datového přenosu mezi IoT zařízeními a datovým centrem případně cloudem a s tím spojené náklady na přenos a uchovávání dat. Musí také zajistit bezpečnost dat a soulad s nařízeními vlády. Pro úspěch podniku je klíčová schopnost pružně reagovat na nastalé situace. Nutná je také možnost přehledného monitoringu a snadné správy provozovaných zařízení atd. Z těchto potřeb vzešlo řešení, které v sobě spojuje standardy operačních technologií (OT) používané v průmyslových a IoT zařízeních, spolu s informačními technologiemi (IT), které poskytnou potřebnou výpočetní sílu. Aby toto řešení bylo co nejefektivnější, musí být umístěno co nejblíže zařízením generujícím data. Říkáme tomu zpracování dat na okraji sítě neboli Edge computing. 

HPE zareagovalo na potřeby edge computingu produktovou řadou, která nese název HPE Edgeline - konvergované edge systémy.

HPE Edgeline

Edgeline konvergované systémy v sobě spojují OT potřeby s IT světem a poskytují zákazníkům přesně ty krabičky, které jim mohou přinést vyšší efektivitu a nižší náklady při přenosu a zpracovávání dat. Patří sem IoT gatewaye, Edgeline servery, Edgeline konvergované systémy a inteligentní management nástroje. Pro všechny Edgeline produkty je charakteristické, že se v podstatě jedná o klasické servery, které jsou ale fyzicky přizpůsobené provozování v prostředích náročných na teplotu, prach, nebo vibrace a že mají řadu konektorů umožňujících připojit IoT produkty. 

 

Jaké výhody Edgeline uživatelům přináší?
Nasazením Edgeline produktů do svého výrobního ekosystému uživatel získá řadu výhod:

  • Nízká latenceEdgeline servery instalované v blízkosti IoT zařízení umožňují minimální odezvy. Uživatel tak může reagovat na konkrétní požadavky okamžitě a v reálném čase.
  • Propustnost - Uživatel není nucen držet vysokou, leckdy naddimenzovanou, propustnost linek mezi každým IoT zařízením a datovým centrem nebo cloudem. Všechna IoT zařízení může agregovat do Edgeline serveru, který provede primární analýzu a dále přenáší pouze užitečná data.
  • Náklady – Využitím Edgeline zařízení uživatel omezí náklady spojené s množstvím dat posílaných do cloudu nebo datového centra a zpět a tím šetří finanční prostředky.
  • Bezpečnost – Uživatel eliminuje přenos surových nechráněných dat.
  • Dostupnost – IoT zařízení připojená na Edgeline server mohou fungovat i v případě výpadku spojení s datovým centrem nebo s cloudem.
  • Soulad s předpisy – Uživatel může snadno vyřešit legislativu spojenou s uchováváním a přenosem dat.

Sečteno a podtrženo. Edgeline servery umožňují uživatelům profitovat ze snížení latence a zvýšení spolehlivosti tím, že přesunou potřebnou inteligenci mimo vzdálený cloud nebo datové centrum blíže k IoT zařízením. Zároveň tím snižují finanční náklady, které s sebou nese přenos dat do a zejména z cloudu.

 

Edgeline produkty

HPE GL IoT gateway – inteligentní gateway, jejímž hlavním úkolem je sběr a přenos dat.

HPE EL servery – servery vhodné pro základní zpracování, analýzu a vyhodnocování dat.

HPE EL konvergované systémy – systémy navržené pro náročnější zpracování dat, dají se osadit více EL servery.

HPE OT Link software – univerzální management nástroj pro snadné nasazení a správu OT zařízení.

 

Více o jednotlivých produktových řadách si řekneme v dalších aktualitách.