GDPR jako (ne)snadný úkol pro rok 2018

Domů >> Aktuality >> GDPR jako (ne)snadný úkol pro rok 2018

Víte jakým způsobem vyřešit nařízení GDPR? Lze vyřešit nařízení GDPR softwarem? Přinášíme Vám rozšířené možnosti využití komplexních služeb DNS Marketplace od rozdílové analýzy, softwarových nástrojů až přes právní servis v oblasti GDPR. Přečtěte si zajímavý rozhovor s odborníkem v oblasti ochrany osobních údajů.

Na otázky odpovídá Mgr. Renata Ćavarová, spolupracující advokát v Advokátní kanceláři Purkyt & Co.

Co nového podle Vás přináší nařízení GDPR v oblasti ochrany osobních údajů?

GDPR především přináší širokou škálu povinností a přísných fnančních sankcí (až do výše 4 % z ročního obratu společnosti nebo 20 milionů eur) v případě jejich neplnění pro subjekty zpracovávající osobní údaje. Ačkoli mnoho povinností je upraveno již v dosud platné právní úpravě, nařízením dochází k celkovému zpřísnění v oblasti ochrany osobních údajů. Nová opatření obsažená v GDPR budou mít velmi pozitivní dopad například pro spotřebitele či zaměstnance, kteří budou mít od účinnosti nařízení naprostou jistotu, že s jejich osobními údaji nebude zacházeno nepatřičným způsobem. Cílem GDPR je nastolit důvěru, která umožní rozvoj digitální ekonomiky na celém vnitřním trhu, a to nastolením jednotné úrovně ochrany fyzických osob.

Jaké výhody či nevýhody přinese nařízení GDPR pro organizace?

Podstatnou výhodu GDPR spatřuji především v tom, že ukládá subjektům napříč celou EU stejné povinnosti a úkoly zajišťující důsledné zpracování osobních údajů, v důsledku čehož by mělo dojít ke snížení administrativní zátěže. Nevýhodou jsou bezesporu nutné náklady, které budou organizace nuceny vynaložit v souvislosti s implementací GDPR do již nastavených procesů a IT infrastruktury.

Je z Vašeho pohledu reálné stihnout zavést GDPR do společnosti, když do začátku platnosti nařízení zbývají již jen 2 měsíce?

Ano, dle mého názoru je stále dostatečný čas připravit se na účinnost nařízení GDPR, nicméně v tuto chvíli již bude nutné se co nejdříve spojit se specializovanou společností, která Vám poradí, jak nejlépe a nejefektivněji postupovat pro splnění povinností plynoucích z nařízení. S využitím nových softwarových řešení lze implementaci stihnout jak u menších, tak u velkých organizací vyžadujících specifcký rozsah funkcí.

Myslíte, že bude stačit organizacím pouze softwarové řešení?

Na tuto otázku nelze odpovědět jednoznačně, jelikož každá organizace je určitým způsobem specifcká a tuto její specifčnost bude nutné vzít v potaz i při implementaci GDPR do jejích struktur. Specializovaný software může nabídnout usnadnění správy osobních údajů a procesů, defnici oprávnění zpracovatelů a správců apod., nicméně ve většině případů bude taktéž nezbytné projít výraznými změnami obchodních podmínek, smluv, směrnic a dalších interních dokumentů.

Více informací a kontakty naleznete ZDE