Fortinet představuje další rozšíření Security Fabric: Fortinet Fabric konektory

Domů >> Aktuality >> Fortinet představuje další rozšíření Security Fabric: Fortinet Fabric konektory

Fortinet představuje další rozšíření Security Fabric a to Fortinet Fabric konektory, které umožňují integraci s partnerskými platformami a technologiemi třetích stran. Organizace s multiplatformním či multivendorovým prostředím, (kterých je v současnosti celosvětově většina), mohou díky tomu těžit z přístupu k otevřené integraci.

 

Jaké problémy pomáhají Fabric konektory řešit v zákaznických sítích?

Podnikové platformy často zahrnují formu cloudu (PaaS, IaaS, SaaS), IoT, SDN či prostředí vystavené na vysokém počtu aplikací třetích stran nebo technologií open source. To vede k různorodému a často velmi komplexnímu multi-vendorovému IT prostředí se spoustou bezpečnostních prvků, varování (alertů), logů a procesů, které musejí být ručně korelovány (často manuálně) a vyhodnocovány coby bezpečnostní incident.

Tyto manuální procesy často bývají náchylné k chybám, snižují produktivitu IT a často navíc zpožďují relevantní koordinovanou odpověď na detekované hrozby, což nahrává rychlosti a sofistikovanosti dnešních kybernetických útoků. Plně integrovaná end-to-end ochrana je nyní důležitější než kdy dříve.

Fortinet Fabric Konektory jsou navrhované k bezpečnostní automatizaci i ve velmi komplexním multi-vendorovému prostředí.

To je dosaženo několika způsoby:·     

  • integrují zákaznické bezpečnostní systémy pomocí automatické, dynamické synchronizace bezpečnostních politik napříč hybridními sítěmi
  • zjednodušují zátěž bezpečnostních kontrol odstraněním nutnosti manuálních procesů a lidské intervence pro mnoho bezpečnostních rizik
  • urychlují vývoj a snižuje latence DevOps procesů
  • sjednocují bezpečnost a zabezpečení napříč sítí 

Fabric konektory pomáhají automatizovat bezpečnostní workflow, pomáhají činnosti SOC prostředí, korelují zdroje hrozeb, upevňují bezpečnost skrz celou infrastrukturu včetně multi-cloud prostředí. Navíc umožňují chránit i nově implementované platformy, služby či aplikace.

První Fabric konektory zahrnují Cloud, SDN, Threat Feeds, IT Service Management (ITSM) & Incident Response, Automation Action, SSO/Identity, IaaS Visibility, Endpoint/CVE (common vulnerabilities and exposure). 

Zdroj: https://www.fortinet.com/blog/business-and-technology/fortinet-fabric-connectors.html

 

Kontaktní osoby: 

Filip Hájek; fhajek@dns.cz; +420 724 222 194
Michal Šmahel; msmahel@dns.cz; +420 724 222 148
Daniel Kosňanský; dkosnansky@dns.cz; +420 724 222 171
Vojtěch Krak; vkrak@dns.cz; +420 724 345 532