DPS motivační akce

Domů >> Aktuality >> DPS motivační akce

Vážení obchodní přátelé,

Připravili jsme pro vás motivační akci v oblasti DPS (Data Protection Solutions).

Motivační akce se mohou účastnit společnosti, které jsou obchodním partnerem společnosti DNS divize Dell Technologies. Do programu bude zařazena pouze partnerská společnost s Dell EMC statutem Authorized, Gold, Platinum a Titanium. Tito obchodní partneři jsou svým nákupem automaticky zařazeni do DPS motivační akce.

TOP 5 partnerů ve sledovaném období získá za 1 Kč notebook Dell řady Latitude s OS Windows Pro 10.  
Celkem může být odměněno 5 obchodních partnerů po dobu platnosti akce, kteří nejdříve splní podmínky.

Všeobecné podmínky:
-    Platnost akce od 12. 10. 2020 do 31. 3. 2021 (dále také „období“)
-    nákup produktů a řešení z portfolia Data Protection Solutions (například DataDomain, PowerProtect DD, IDPA, SW Data Protection Suite) vč. implementační služby DNS.
         o    minimální hodnota nákupu Gold a Authorized partnera 350 000 Kč
         o    minimální hodnota nákupu Platinum a Titanium partnera 500 000 Kč
         o    implementační služba zakoupená současně s produkty Data Protection Solutions je podmínkou započtení nákupu produktů do motivační akce.
-    Obratové cíle jsou definované v CZK bez DPH.
-    Základem pro výpočet dodatečné slevy jsou ceny nakoupeného zboží bez DPH.
-    Základem pro výpočet dodatečné slevy jsou faktury / daňové doklady vystavené DNS a.s. se zdanitelným plněním v období platnosti tohoto programu. 
-    V případě, že faktury/ daňové doklady budou vystaveny v cizí měně, základem pro výpočet dodatečné slevy je hodnota faktury přepočtena kurzem ČNB platným v den vystavení dokladu.
-    Do základu pro výpočet dodatečné slevy budou započítávány pouze faktury / daňové doklady, které budou uhrazeny řádně v termínu splatnosti. Za okamžik úhrady faktury se považuje připsání odpovídající částky na účet společnosti DNS a.s. V případě překročení dohodnuté splatnosti o více než 5 kalendářních dní bude daná faktura / daňový doklad nezapočtena do motivační akce.
-    Základní program se vztahuje na produkty objednané prostřednictvím společnosti DNS a.s. za standardních obchodních podmínek. (prosíme, informujte se u svého obchodního manažere před objednáním)
-    Do základu pro výpočet dodatečné slevy nebudou započteny přeprodeje a předem označené obchodní případy realizované za nestandardních podmínek, respektive nestandardních podmínek definovaných výrobcem. (Označení takového obchodního případu musí být vždy provedeno v písemné podobě, minimálně ve formě emailové zprávy s označením „nestandardní obchodní případ“.) 
-    Odměny budou rozesílány zástupcům společností, které splnily podmínky akce přibližně do 30ti dnů od ukončení akce.
-    Akce je platná pouze pro český trh
-    Změna podmínek vyhrazena
-    Odměny nejsou právně vymahatelné
 

KONTAKT: Barbora Chovancová, bchovancova@dns.cz