Další licenční model Commvaultu

Domů >> Aktuality >> Další licenční model Commvaultu

Další licenční model - Commvault Platform Licensing

Společnost CVLT doplnila svoje dvě řady licencí (Solution set a Capacity license agreement) o další řadu a to Commvault Platform Licensing.

Nová řada je v souladu s trendem největších SW výrobců postavena na předplatném modelu který jednak přesouvá náklady z CAPEX do OPEX, tak umožňuje lepší škálovatelnost licencí v závislosti na růstu prostředí daného uživatele. Nová Platforma kromě všech stávajících funkcionalit v oblasti Data managementu rozšiřuje možnosti CVLT i do oblasti BigData Management a SDDS „Software Defined Data Services“ – tedy do oblasti scale-up Storage.

Commvault Platform Licencing je postaven na původním modelu Solution setů, ale rozšiřuje možnosti nad hranici 150TB uživatelských dat.

Možnosti nasazení jednotlivých platforem je uvedeno na tomto obrázku