Tvoříme distribuci pro budoucnost

Vytváříme most mezi výrobci a poskytovateli IT řešení, kteří tato řešení zprostředkovávají dál koncovým zákazníkům. Zakládáme si na široké předprodejní a poprodejní podpoře a velké nabídce služeb. Umíme odborně poradit a vymyslet jedinečná řešení na míru.

Vize distribuce budoucnosti

Služby DNS

Potřebujete zajistit kompletní cyklus přípravy a realizace IT projektu - předprodejní podporu, podporu při samotné realizaci či poprodejní podporu?

Analyzujeme a navrhujeme komplexní řešení s využitím portfolia našich vendorů včetně prezentace společně s partnerem zákazníkovi.

Jaké služby pro vás můžeme zajistit:

 • analýza stávající IT infrastruktury zákazníka, vyhodnocení, report a prezentace výsledků
 • poradenství, analytické služby, koncepce (POC – Proof of Concept) a další služby na míru
 • konzultace k návrhům řešení včetně návrhů optimalizací z pohledu licenčních politik a licenčních programů
 • licenční audity, návrhy správného licencování zákazníka a návrh správného licenčního modelu
 • konzultace a konfigurace výkonnostních požadavků zákaznických aplikací
 • Software Asset Management (SAM) audit ve formě konzultace, pre-auditu nebo vlastního auditu
 

Zjistit více

Dokážeme navrhnout výběr vhodných produktů, technologií a služeb pro jakoukoliv fázi projektu, aby jeho realizace byla úspěšná, maximálně vyhovovala zákazníkovi a byla pro něj přínosem.

Stavíme celá řešení, např. komplikované sestavy a detailní řešení včetně analýzy, doporučení a implementace. Naše zkušenosti vycházejí z předchozí praxe i náročných certifikací našich expertů.

Předprodejní podpora zahrnuje:

 • podpora prodejního schématu VAD-reseller-zákazník
 • příprava obchodních nabídek a návrhů technických řešení – konfigurace, sizing, návrh komplexních projektů včetně integrace hardwaru, softwaru a služeb
 • praktické ověření funkčnosti technického řešení
 • Demo Labs s ICT technologiemi pro ověřování funkčnosti a možnost si je prakticky vyzkoušet
 • krátkodobé i dlouhodobé zápůjčky techniky pro testování, vývoj aplikací nebo prezentaci koncovému zákazníkovi

Zjistit více

Při objednání a nákupu zboží a materiálu od výrobce pro naše partnery registrujeme příležitosti u výrobce (booking) a zajišťujeme projektové ceny.

Spouštíme všechny součásti nákupního procesu, které spolu úzce souvisí.

 • jednáme s výrobcem ohledně specifikací produktů a nejvýhodnějších cenových nabídek
 • kontrolujeme kvalitu a dostupnost produktů a služeb, abychom zajistili požadované množství
 • zadáváme objednávky a sjednáváme podmínky dodávek a plateb
 • řešíme reklamace a vratky zboží od zákazníků

Zjistit více

Umíme převézt nebo uskladnit prakticky jakékoliv prvky a produkty bez ohledu na to, zda-li se jedná o jediný kus či několik kamionů s kompletní výbavou nového datového centra.

Služby, které pro vás zajistíme:

 • časovaná doprava
 • specializovaná doprava
 • skladovací prostory DNS s certifikací dle ISO
 • objednávka dopravy (česká, mezinárodní)
 • stěhovací služby
 • vyzvednutí zboží (závozy, konsolidace)
 • nakládání s odpady a obaly dle REMA/Eko-kom
 • prověřené kontakty s kvalitními dopravci

Zjistit více

Působíme nezávisle v celém ekosystému výrobců, partnerů a koncových zákazníků. Máme technické znalosti a doplňujeme kompetence partnerů při implementacích a další podpoře jako tzv. „middle-ware“ – našim partnerům „kryjeme záda“.

Hlavní služby jsou:

 • implementační služby a nasazení dodaných řešení a softwaru
 • projektové řízení (PMO)
 • údržba a monitoring, pomoc s řešením technických problémů jednotlivých produktů
 • technický help desk (troubleshooting) s certifikovaným personálem
 • zajištění servisní podpory a řešení technických problémů s možností využití zdrojů vendora
 • kybernetická bezpečnost

Technickou podporu mohou partneři využívat již od prvního kontaktu se zákazníkem.

Profesní služby napříč naší společností jsme sjednotili pod hlavičku ServiceHUB.

 
 
 

Zjistit více

Projektové řízení je klíčovým faktorem při implementaci projektu. Víme to my i naši partneři, kteří ovšem mnohdy nemají dostatečné interní zdroje nebo znalosti, a proto nad rámec naší podpory nabízíme služby projektového řízení, kdy zajistíme mj.:

 • projektový tým sestavený z IT odborníků na danou technologii
 • projektový plán a časový harmonogram včetně rozpočtu, zdrojů a ošetření potenciálních rizik
 • implementaci projektu, včasné dodání a testování
 • monitoring spuštění a provozu technologie včetně sledování chyb, odchylek a jejich oprav
 • finální kontrolu a předání projektu
 • snížení celkových nákladů na řízení projektu a jeho implementaci

Outsourcing projektového řízení poskytuje zdroje k úspěšnému dokončení projektu, garantuje úspěšné dodání a provoz, zároveň snižuje náklady a rizika projektu.

 
 

Zjistit více

Zajišťujeme vzdělávání partnerů a jejich klientů online i offline. Jsme autorizovaným školícím centrem Fortinet a vybraných vendorů a autorizovaným poskytovatelem mezinárodně uznávaných certifikačních testů Pearson VUE.

Zajišťujeme produktové, technické a procesní kurzy a školení připravené na míru, mj.:

 • vzdělávání partnerů a jejich zákazníků formou prezentací, workshopů a seminářů
 • představení nových produktů
 • prezentace případových studií
 • poskytujeme kompletní školení licenční politiky (on-premise/cloud)
 • školení připravované na míru pro partnery i koncové zákazníky
 • školení provádíme osobně i formou on-line
 • certifikační testy Pearson VUE
 

Zjistit více

Pomáháme našim partnerům a koncovým zákazníkům s financováním IT projektů podle jejich rozsahu a cílů. U vybraných výrobců umožňujeme leasing IT infrastruktury (as-a-service) za využívání IT vybavení na základě měsíčních splátek, namísto nákupu a platby celkové ceny na začátku.

Služby, které pro vás můžeme zajistit:

 • individuální nastavení kreditních rámců a splatností
 • prodloužená splatnost
 • splátkový kalendář
 • zprostředkování úvěrů, leasingů, pronájmy zařízení

Zjistit více

Zastupujeme domácí i zahraniční výrobce a partnery na lokálním trhu, promujeme jejich značky i výrobky a zajišťujeme kompletní marketingové služby od uvedení na trh (go-to-market) a strategický marketing, přes digitální služby a výkonnostní kampaně až po kompletní outsourcing formou balíčků nebo služeb na míru.

Naše marketingové služby a obchodní podpora:

 • marketingová a komunikační strategie včetně go-2-market
 • realizace společných marketingových akcí a kampaní
 • obsahový a přímý marketing
 • digitální marketing včetně tvorby webových stránek a SEO
 • správa a využívání marketingových fondů poskytovaných výrobci

Zjistit více

Přinášíme nové typy služeb včetně projektového řízení, implementační podpory, konzultací apod. Díky naším technickým znalostem a zkušenostem z předchozí praxe i náročných certifikací našich expertů stavíme celá řešení, např. komplikované sestavy, analýzy a POC (proof of concept), metodickou podporu projektu a jeho řízení a další návazné služby.

Více informací naleznete na stránce ServiceHUB.

Technologie od DNS

Nabízíme technologie a výrobky leaderů v oboru, od úzce zaměřených softwarových řešení až po sofistikovaný hardware. Dodáváme řešení z oblasti bezpečnosti, datové analytiky, serverů, datových úložišť, síťové infrastruktury či softwaru.

Síťová infrastruktura

Dodáváme hardwarové a softwarové prvky síťové infrastruktury propojující IT, počítače a jiná zařízení v rámci sítě a komunikace mezi nimi – kabely, routery, firewally, přepínače, směrovače, servery, software pro správu sítě a další zařízení potřebná pro provoz sítě. Pomáháme s konfigurací komplexních řešení od analýzy potřeb zákazníka po návrhy infrastruktury, až po technickou a implementační podporu.

Datová centra

Distribuujeme hardware komponenty pro datová centra splňující kritéria nepřetržité dostupnosti, konektivity a bezpečnosti, jako jsou servery, úložiště dat, směrovače, přepínače, racky apod. Současně dodáváme příslušenství pro snížení provozních nákladů, zvýšení efektivity, snížení spotřeby energie a nákladů, např. chlazení a zálohovací zařízení.

Kybernetická bezpečnost

Spolupracujeme s předními výrobci a dodavateli, kteří jsou špičkami v oboru kybernetické bezpečnosti, a zajišťujeme bezpečnost kritických systémů a citlivých informací. Pomůžeme vám s ochranou před digitálními útoky, ochranou sítě, zařízení, aplikací, systémů a dat, stejně jako s nastavením bezpečnostních procesů nebo školení pro vaše týmy i vaše zákazníky.

Softwarová řešení

Díky kombinaci software, hardware i služeb pokrýváme celý typický cyklus IT projektu a naplňujeme potřeby partnerů i koncových zákazníků, stejně jako umíme vyřešit i atypické individuální potřeby. Škála softwarových řešení a nástrojů zahrnuje cloudové platformy a uložiště, analytické nástroje, open source řešení a IoT.

Správa dat a informací

Správa dat a informací shromažďuje, řídí přístupy a zpracovává k veškerá data společnosti či organizace pro podporu produktivity, efektivity a rozhodování. Pomáháme, aby data byla bezpečná, dostupná a přesná, neboť jsou zásadní pro každou společnost bez ohledu na velikost nebo odvětví.

Zjistit více

Portfolio vendorů

Zastupujeme více než 25 výrobců

Spolupracujeme s širokou řadou výrobců zejména v oblastech IT infrastruktury, kybernetické bezpečnosti a software včetně open source vendorů. V portfoliu máme přední výrobce, např. Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise, IBM, Hitachi, Fortinet, stejně jako rychle rostoucí technologie, např. Pentera, Vertiv atd.

Díky širokému portfolio dokážeme vytvářet řešení postavená na různých, nekonkurujících si technologiích a tím násobíme naši přidanou hodnotu, typicky např. integrací kybernetické bezpečnosti do infrastruktury, nebo zvýšením výkonu díky optimalizované konfiguraci.

Více o vendorech

Chci s vámi spolupracovat

Kontaktujte nás

Nejbližší události

Získejte aktuální novinky a přihlaste na naše semináře a workshopy.

Všechny události