Výsledky analýzy Forrester Wave

Domů >> Aktuality >> Výsledky analýzy Forrester Wave

Forrester Wave: Společnost Commvault je opět jasným leaderem v rámci poskytování služeb zákazníkům jak chránit, spravovat a používat jejich data.

Zpráva společnosti Forrester Wave uvádí, že společnost Commvault:

  • Má nejkomplexnější podporu technologií, které dnes podniky nasazují
  • Umožňuje přesun dat mezi úrovněmi – z on premise do cloudu
  • Nabízí snadnou škálovatelnost pro podniky v rámci i mimo datové centrum.
  • Nabídka nových, intuitivnějších uživatelských rozhraní, která profesionálové snadno ovládají

Vedoucí postavení společnosti Communault ve společnosti Forrester Wave je dalším silným nástrojem, který můžete využít jako důvěryhodný poradce, který přesvědčí zákazníky a vyhlídky, aby si vybrali Commvault pro řešení svých nejnáročnějších úkolů v oblasti správy dat.

 

 

Pro více informací nás kontaktujte na storage@dns.cz