Vyhrát společně! Ecosystem Partners společnosti Huawei vzrostli z 500 na 28 000

Domů >> Aktuality >> Vyhrát společně! Ecosystem Partners společnosti Huawei vzrostli z 500 na 28 000

 

Za posledních pět let si meziroční tržby společnosti Huawei udržovaly Složenou roční míru růstu (CAGR) nad 20 procenty. Přestože v roce 2019 došlo k určité nepřízni, očekává se, že roční příjem Huawei přesáhne CNY 850 miliard (123 miliard USD). Technologie a obchodní modely se nikdy nepřestanou vyvíjet. 

 

Představení Ecosystem Partner programu najdete v tomto videu.

 

 

Sdílet úspěch

V minulosti dosáhla společnost Huawei úspěchu v přímém prodeji, ale vyžadujeme, aby naši zaměstnanci změnili své myšlení a zaměřili se na vytváření společného úspěchu s partnery. Při jakékoli spolupráci by zaměstnanci měli brát v úvahu perspektivu partnera a rozšířit vztah nad rámec prostého sdílení zisku a ztráty. Jediným způsobem, jak Huawei může uspět, je, aby partneři uspěli také, což vyžaduje vzájemně prospěšný vztah.

Aby se toto stalo skutečností, jsou partnerské politiky společnosti Huawei skutečně brány velmi vážně, aby chránily image a reputaci značky Huawei a zajistily udržitelný růst společnosti. Zejména zakazujeme svévolné odpočty pobídek pro partnery a požadujeme, aby zaměstnanci neslibovali, co nemohou splnit. Každý slib musí být skutečně splněn a partneři by měli dostat všechny pobídky, které si zaslouží. Existují přísná disciplinární opatření pro jednotlivce, kteří nedodržují sliby nebo mají špatné chování.

 

Udržování férovosti, spravedlnosti, transparentního a jednoduchého přístupu

Huawei dodržuje zásady férovosti, spravedlnosti, transparentnosti a jednoduchosti v každém partnerství založeném na spolupráci. Spojili jsme se s partnery, abychom vytvořili spravedlivý tržní řád, který se řídí pravidly spravedlivého trhu, abychom vytvořili zdravý, harmonický, otevřený a vzájemně prospěšný partnerský ekosystém.

Společnost Huawei se neustále snaží optimalizovat své IT systémy, včetně systémů řízení, partnerského systému „e +“ - který se používá pro postupy, jako je registrace partnerů - a transakční platformy online. Zjednodušením správy a zvýšením oprávnění partnera pro přístup k materiálům společnosti Huawei zlepšuje Huawei provozní efektivitu a bezpečnost služeb ekosystému, čímž usnadňuje transakce s partnery.

 

Čtyři míry: PSEE (ziskovost, jednoduchost, schopnost, ekosystém)

Společnost Huawei v roce 2012 zveřejnila svou architekturu kanálů a zásady kanálů zaměřené na budoucnost a často byla aktualizována na základě obchodního rozvoje našich partnerů a jejich zpětné vazby. Aby byla zajištěna stabilita celkového rámce, Huawei v roce 2020 bude dále optimalizovat své partnerské politiky v oblasti ekosystémů týkající se podnikání mimo Čínu na základě čtyř opatření:

  • Ziskovost - V roce 2019 jsme zrušili práh prodejní slevy, což znamená, že partneři jsou nyní odměněni za každý dolar, který vydělají. V důsledku toho došlo k 80% meziročnímu nárůstu počtu partnerů, kteří pobírali pobídky, přičemž celková částka pobídek se za stejné období téměř zdvojnásobila. V roce 2020 si společnost Huawei zachová stabilitu motivačního rámce partnerských kanálů a rozšíří rozsah kvalifikovaných produktů tak, aby zahrnoval i samostatný software. Partneři také dostanou podporu obsahu služeb v souladu s jejich hvězdnou úrovní. S vyšší hvězdnou úrovní mají partneři nárok na větší autorizaci a více výhod. Budou zavedeny diverzifikované speciální pobídky, jako jsou slevy na schopnostech a programy zaměřené na podnikání (BIP), které motivují partnery k dosažení ambicióznějších cílů.
  • Jednoduchost - Huawei neustále zjednodušuje provádění politik a procesů. V průběhu let byly zjednodušeny požadavky na certifikaci partnerů, hodnocení schopností rabatů a Fond rozvoje trhu (MDF) a Společný trhový fond (JMF). Naše partnerské zásady jsou nyní snadněji zapamatovatelné, pochopitelné a implementovatelné - usnadňující spolupráci Huawei s partnery.Kromě toho Huawei vybuduje partnerské centrum politiky založené na platformě " e + Partner ", které poskytne partnerům transparentnější a včasnější informace o politice, jasně sdělí požadavky na certifikační politiku, různé dostupné pobídky a programová řešení. V roce 2020 zveřejníme seznam produktů, na které mohou partneři získat slevy, aby se zvýšila transparentnost politiky a usnadnilo předvídání pobídek. Umožníme partnerům samostatně žádat o MDF a přijímat je za účelem urychlení provádění marketingových aktivit a zviditelnění celého obchodního procesu společnosti Huawei partnerům.

  • Schopnost - Společnost Huawei zvýší požadavky na způsobilost jak před prodejem, tak po prodeji klíčových partnerů. Huawei však také zvýší slevy na schopnosti a poskytne bezplatné poukázky na školení a zkoušky, které odpovídají typu partnera - motivující partnery investují do zlepšování svých schopností. V roce 2020 společnost Huawei uvede certifikaci Huawei Certified Pre-sales Professional (HCPP) pro produkty IP a storage, aby pomohla partnerům získat podrobné znalosti o příslušných produktech a získat praktické dovednosti potřebné k poskytování nezávislého poradenství pro zákazníky a poskytování řešení založeného na scénářích navrhnout a provést testy Proof of Concept (PoC). Rovněž jsme rozšířili dostupnost MDF a JMF na podporu globálních partnerů, partnerů řešení a partnerských dopravců v jejich rozvoji podnikání. Chceme, aby naši partneři sklízeli výhody upgradování svých schopností, aby mohli řešit výzvy digitální transformace.

  • Ekosystém - Společnost Huawei zřídila do roku 2020 Academy Development Incentive Fund (ADIF) pro rozvoj ICT Academy pro Huawei, aby podporovat její školení a provoz a motivovat účastníky k získání certifikátů Huawei. Mezitím ADIF zvýší povědomí o značce Huawei ICT Academy, posílí spolupráci se vzdělávacími komunitami a vyvine technický talent pro Huawei, přičemž talent a značka Academy se stanou pro společnost silným místem. V budoucnosti bude společnost Huawei také přitahovat více ekosystémových partnerů prostřednictvím řady příznivých politik, počínaje Společným fondem pro vývoj a marketing řešení a Globálním motivačním fondem pro partnery (GPIF), až po zlepšení úrovně spokojenosti s poskytováním služeb a zpřístupnění MDF více partnerů. V éře ekosystémové spolupráce je důležitější řídit spolupráci než řídit hospodářskou soutěž.    S ohledem na to bude Huawei pokračovat ve zvyšování investic do budování diverzifikovaného ekosystému.

 

Pět výhod: značka, rychlý růst, neustálé inovace, rozsáhlý sortiment a bezpečnost

Přestože společnost Huawei podniká v enterprise business méně než 10 let, a stále se toho musí hodně naučit od vůdců a konkurentů v oboru, má několik různých výhod.

  • Fortune Global 500 a Interbrand´s top 100 nejlepších světových značek: Partnerské hodnoty značky Huawei - Jako přední světový poskytovatel ICT řešení Huawei roste rychle a stabilně tím, že nabízí špičkové technologie a výjimečné služby. Huawei byl poprvé v roce 2010 zařazen do indexu Fortune Global 500 a v žebříčku rok od roku vzrostl a stal se 61. největší společností na světě v roce 2019. V roce 2015 se Huawei také stala jednou z Top 100 nejlepších značek Interbrand, v roce 2019 se umístil na 74. místě. Během tohoto období nedošlo k žádným větším vzestupům a poklesům a neproniknutelným pokusům o krok vpřed, místo toho si Huawei udržuje hladký a stabilní růst.
  • Nepřetržitý a rychlý růst, hnací silou růstu pro partnery - Silný růst společnosti Huawei znamená, že je také zajištěn obchodní růst jejích partnerů. Do konce roku 2019 si podniky ve více než 700 městech po celém světě, včetně 228 společností Fortune Global 500, vybraly Huawei jako svého partnera v digitální transformaci.
  • Dlouhodobé investice do technických inovací a produktových inovací pomáhají partnerům budovat špičková ICT řešení - Huawei se nadále zaměřuje na strategii investování do výzkumu a vývoje telekomunikačních sítí, cloudových datových center a inteligentních zařízení. Abychom zůstali v popředí tohoto odvětví, zaměříme se na inovace pro špičkové technologie, které jsou poháněny skutečnými potřebami zákazníků. Huawei má po celém světě více než 96 000 výzkumných a vývojových inženýrů, což představuje přibližně 50 procent celkové pracovní síly. V roce 2019 se očekává, že investice do výzkumu a vývoje dosáhnou 120 miliard CNY (17 miliard USD), z čehož zhruba 15 procent bylo investováno do špičkového technologického výzkumu. Kromě toho se Huawei připojil k více než 400 normalizačním organizacím, průmyslovým aliancím a komunitám s otevřeným zdrojovým kódem a zastával více než 400 klíčových pozic. Huawei předložilo celkem téměř 60 000 návrhů, v roce 2019 bylo předloženo více než 5 000 standardních návrhů. Huawei bylo uděleno více než 87 000 patentů a více než 90 procent z nich jsou patenty na vynálezy.
  • Rozsáhlá nabídka produktů umožňuje partnerům vytvářet komplexní řešení a služby pro zákazníky na jednom místě - Produkty a řešení společnosti Huawei pokrývají oblasti, jako je mobilní síť, širokopásmové připojení, IP, optická síť, síťová energie, telekomunikační služby s přidanou hodnotou a terminály. Huawei EBG integruje několik nových ICT technologií, včetně cloud computingu, AI, IoT, big data, konvergovaných komunikací, videa a geografického informačního systému (GIS), a využívá strategii „platforma + ekosystém“ k poskytování vysoce kvalitních řešení pro obě vlády a firemní zákazníci podporující digitální transformaci. V roce 2020 budeme spolu s partnery realizovat společné marketingové aktivity pro naše hvězdné produkty, včetně nové generace AirEngine Wi-Fi 6, flash úložiště OceanStor Dorado a Uninterruptible Power Supply (UPS) + SmartLi (energie na bázi lithiové baterie) řešení úložného systému) a zvýšit vstup zdrojů pro partnery, aby dosáhli výsledků, z nichž mají prospěch obě strany.
  • Zabezpečení a dodržování předpisů jsou nejvyšší prioritou již více než 10 let a zajišťují zdravý rozvoj partnerského ekosystému - Huawei upřednostňuje zabezpečení sítě před komerčními zájmy. Společnost Huawei navíc dodržuje přísnou obchodní etiku, všechny mezinárodní úmluvy a zákony a předpisy každé země, ve které působí. Vedoucí tým společnosti Huawei vždy dodržoval základní filozofii „dodržování mezinárodních zákonů a předpisů“ a považuje ji za základní kámen za globální provozní shodu společnosti Huawei. Článek s názvem „Systém pro zajištění souladu se společností Huawei zajišťuje rozvoj partnerských ekosystémů“ (str. 72–75) podrobně popisuje iniciativy a úspěchy společnosti Huawei, pokud jde o zabezpečení sítě a rámec shody za posledních 10 let. Zahrnuje budování systému správy shody, jakož i dodržování obchodních pravidel, bezpečnosti a důvěryhodnosti, protikorupčních a protikorupčních politik podplácení, práv duševního vlastnictví a ochrany obchodního tajemství. Všechny tyto iniciativy a úspěchy jsou životně důležité pro zdravý rozvoj partnerského ekosystému.

 

"V inteligentní éře je cílem EBG integrovat všudypřítomnou konektivitu, digitální platformu a všudypřítomnou inteligenci, vybudovat základ digitální Číny a být umístěn v jádru digitálního světa. V éře inteligence je klíčem k vzájemně prospěšnému ekosystému umožnit každému, aby využil svých silných stránek k vytvoření celku, který je větší než součet jeho částí. Společnost Huawei bude i nadále rozvíjet své ekosystémové politiky s cílem rozšířit partnerský ekosystém, pomoci partnerům dosáhnout jejich cílů a poskytovat partnerům lepší podporu. Věnujeme své úsilí vývoji, kultivaci, podpoře, pobídkám a dodržování našich partnerů. Nakonec zefektivníme správu partnerů, abychom vybudovali otevřený, kooperativní a vzájemně prospěšný ekosystém a snažíme se stát preferovaným dodavatelem digitální transformace."  říká Frank Shen, Vice President of Partners & Alliances, Enterprise Business Group, Huawei Technologies, Co., Ltd.

 

 

Originální článek zde.