Top 10 mylných představ o Wi-Fi 6

Domů >> Aktuality >> Top 10 mylných představ o Wi-Fi 6

 

Zvažujete si pořídit Wi-Fi 6 ? Níže naleznete shrnutí TOP 10ti mylných představ a jejich vysvětlení od Huawei.

 

Omyl č. 1: WI-FI 6 a 802.11ax jsou dva různé standardy

Vysvětlení: Aliance Wi-Fi začala používat novou konvenci v pojmenování bezdrátových komunikačních standardů skupiny 802.11, kterou nazývá IEEE 802.11ax a označuje ji jako Wi-Fi 6. Je to zejména z důvodů, aby umožnila běžným uživatelům Wi-Fi snadnou orientaci ve Wi-Fi standardech, ke kterým jsou jejich zařízení připojena nebo která podporují. Nové pojmenování zároveň odráží i technický pokrok v rozšiřováním Wi-Fi standardů.

 

Omyl č. 2: AP zapojené v živé síti lze upgradovat na podporu Wi-Fi 6 jen pomocí software

Vysvětlení: Wi-Fi 6 (802.11ax) a Wi-Fi 5 (802.11ac nebo 802.11 ac Wave 2) jsou dvě naprosto odlišné generace lišící se nejen výkonem Wi-Fi sítě. Standard Wi-Fi 6 zavedl více než 75 nových funkcí, které mohou být podporovány pouze pomocí specifické čipové sady v přístupovém bodu. Nové funkce Wi-Fi 6 tedy mohou být tedy implementovány až po výměně hardware přístupových bodů.

 

Omyl č. 3: Aktuální terminál nepodporuje Wi-Fi 6 a není nutné nahrazovat stávající přístupové body Wi-Fi 6 přístupovými body

Vysvětlení: Aby bylo možné plně využívat všechny funkce bezdrátové sítě se standardem Wi-Fi 6, musí AP Wi-Fi 6 pracovat s terminály Wi-Fi 6. Neznamená to však nutně, že instalovat přístupové body Wi-Fi 6 s předstihem je zbytečné vynakládání investic. Už samotná výměna přístupového bodu na standard Wi-Fi6 zajistí zvýšení počtu prostorových toků a tím přináší vyšší kapacitu bezdrátového systému; výrazně vyšší zesílení vnitřní antény přístupového bodu zvyšuje citlivost přijímače a jediný přístupový bod tak může výrazně zvýšit počet souběžně připojených terminálů. 
Potíže spojené s kapacitou a propustností bezdrátové sítě na již instalovaných standardech 802.11n nebo 802.11ac (Wave2) tak mohou být jednoduše vyřešeny pouhou výměnou přístupových bodů na standard 802.11ax. Nastává tedy vhodná doba k výměně bezdrátové komunikační infrastruktury na nový standard a být tak připraveni na jednoduché připojování nových klientských zařízení podporující nové standardy, která budou brzy již dostupná.

 

Omyl č. 4: Standard Wi-Fi 6 nebyl oficiálně schválen a uvolněn. Na zavedení Wi-Fi 6 je příliš brzy

Vysvětlení: Klíčové technologie definované ve standardu Wi-Fi 6, například OFDMA, MU-MIMO a 1024-QAM, byly dokončeny vydáním finální verze 802.11ax 3.0. Současné čipové sady Wi-Fi poskytované tradičními výrobci čipů plně vyhovují nejnovějšímu konceptu a mohou dobře podporovat klíčové funkce Wi-Fi 6. Podle mnoha odborníků v oboru mohou čipové sady v souladu s nejnovějším konceptem podporovat konečný standard pouze prostřednictvím upgrade firmwaru. Z tohoto důvodu můžete již nyní vstoupit do své vlastní éry Wi-Fi 6, nastává právě ten vhodný čas na nasazení Wi-Fi 6.

 

Omyl č. 5: Přímé nasazení Wi-Fi 6 může vyřešit problém s nepříliš dobrou uživatelskou zkušeností zejména ve scénářích s vysokou hustotou uživatelů

Vysvětlení: Pro dosažení optimálního pokrytí daného prostoru bezdrátovým signálem je nezbytné v daných podmínkách umístění provést profesionální průzkum prostředí a rovněž je nezbytné provést řádné naplánování celé komunikační sítě. K tomu se využívá softwarový kalibrační algoritmus, který významně usnadňuje rozmístění přístupových bodů a návrh sítě. Pokud je nasazení přístupového bodu v současné síti nesprávné, může sice přímé nahrazení přístupových bodů na standard Wi-Fi 6 do určité míry zlepšit uživatelský dojem, ale ne zcela v plně očekávaném rozsahu.

 

Omyl č. 6: Wi-Fi 6 bude mít v oblasti s pokrytím 5G malé využití

Vysvětlení: technologie Wi-Fi 6 a 5G jsou navzájem odlišné bezdrátové komunikační technologie, ale vzájemně se doplňují. Obě technologie však mají velice odlišné své hlavní scénáře a z toho plynoucí důsledky. Tyto dvě technologie budou vzájemně koexistovat a z hlediska uživatele bude možné v daných místech využít jejich přednosti. Bude vždy na volbě uživatele, zda v dané situaci zvolí Wi-Fi 6 nebo 5G bezdrátovou technologii pro přístup ke komunikační infrastruktuře a k internetu. 

 

Omyl č. 7: Pokud jde o MU-MIMO, standard Wi-Fi 6 zvyšuje pouze počet prostorových toků ve srovnání s Wi-Fi 5

Vysvětlení: Standard Wi-Fi 6 podporuje až osm prostorových toků MU-MIMO (Multi User – Multiple In Multiple Out), což je ve srovnání s Wi-Fi 5 dvojnásobně více (Standardní standard Wi-Fi 5 podporuje maximálně 4 prostorové MIMO toky). Technologie Uplink MU-MIMO je poprvé nasazena ve standardu Wi-Fi 6 ke zlepšení šířky pásma Uplinku i DownIinku. Každý uživatel má tak zajištěnu daleko vyšší komunikační rychlost, což umožní nasazení klientských aplikací vyžadující velkou šířkou pásma. Samozřejmostí je pak významně rychlejší reakce klientského zařízení a tím lze dosáhnout i vysoké uživatelské spokojenosti.

 

Omyl č. 8: Modulační technologie 1024-QAM je použitelná pro jakýkoli scénář

Vysvětlení: Režim modulace vyššího řádu má vyšší požadavky na poměr signálu k šumu (SNR). Modulace 1024-QAM přináší velké výhody ve scénářích přenosu dat s vysokou hustotou pokrytí na krátké vzdálenosti, ale ve scénářích přenosu dat na velké vzdálenosti má velmi špatné vlastnosti. Pro venkovní přenosy na větší dálku přidává standard Wi-Fi 6 formát datového rámce PPDU HE-xSU PPDU, aby bylo možné zajistit větší přenosovou vzdálenost a spolehlivost.

 

Omyl č. 9: Frekvenční pásmo 2,4 GHz je příliš přeplněné na to, aby standardy Wi-Fi 6 mohly hrát významnou roli

Vysvětlení: Přestože je kmitočtové pásmo 2,4 GHz úzké a některé z kanálů se mohou vzájemně ovlivňovat (překryv sousedních kanálů), existuje stále velký počet starších klientských zařízení (terminálů), které podporují pouze pásmo 2,4 GHz a stále je uživateli vyžadována jejich kompatibilita s bezdrátovými sítěmi.
Z hlediska šíření bezdrátového signálu má pásmo 2,4 GHz silnější penetrační schopnost přenosu a rovněž je schopné zajistit i delší přenosovou vzdálenost. Mimo jiné i z těchto důvodů většina současných loT terminálů také pracuje v pásmu 2,4 GHz. Ve většině takovýchto nasazení jsou kladeny vysoké požadavky na náklady těchto zařízení a životnost baterií, ale taky na nízké požadavky na přenosovou šířku pásma. Nasazení Wi-Fi 6 bude významným přínosem i pro tato technická nasazení průmyslových terminálů a aplikací.

 

Omyl č. 10: Kapacita baterií současných Wi-Fi terminálů je dostatečně velká a Target Wake Time (TWT) není proto významná

Vysvětlení: Funkce Target Wake Time (TWT) se používá zejména u IoT terminálů, kdy je většina z nich napájena z lokální baterie. Funkce TWT umožňuje přístupovému bodu si s terminály automaticky sjednat čas spánku a čas probuzení. Toto výrazně prodlužuje životnost baterií terminálů a zlepšuje použitelnost a spolehlivost dané aplikace, kterou IoT terminál zajišťuje. Kromě toho, lze správným naplánováním času, kdy se terminál probudí, mohou být sníženy problémy se rušením signálu a neshodami způsobené velkým počtem připojených terminálů, čímž se do určité míry zlepší účinnost aplikace celého bezdrátového systému. Funkcionalita TWT ve Wi-Fi 6 přístupových bodech může významným způsobem ovlivnit nasazení aplikací využívajících IoT terminálů na daném místě.

 

 

Pro více informací kontaktujte:

Dalibor Eliáš, Product Manager,  delias@dns.cz   +420 725 765 891

Marek Kolín, Consultant,  mkolin@dns.cz   +420 775 033 075