nCipher oznamuje vydání softwaru Security World v12.60

Domů >> Aktuality >> nCipher oznamuje vydání softwaru Security World v12.60

 

 

nCipher Security s potěšením oznamuje okamžitou dostupnost softwaru Security World v12.60 pro HSM pro obecné použití nShield. Toto vydání obsahuje nové funkce a výhody a nCipher vybízí zákazníky k nasazení a využívání nové funkce.

Pro zákazníky, kteří vyžadují ověření FIPS, nCipher také vydal balíček kompatibility, který umožní použití nového softwaru Security World v12.60 s aktuálním firmwarem schváleným FIPS HSM1.

 

 

Popis softwaru: 

  • Vysoká dostupnost s transparentní správou převzetí služeb při selhání / zpětném selhání bez úprav aplikací, včetně Java API
  • Nové mechanismy eliptické křivky dostupné prostřednictvím rozhraní Java JCE a PKCS # 11, včetně křivek Edwards a Brainpoolových křivek 
  • Nový mechanismus autentizace založený na identitě pro připojení HSM k klientskému serveru, který se nespoléhá na statické adresy IP
  • Bezplatná aktivace funkcí pro rychlé generování náhodných čísel na podporu transakcí s algoritmem digitálního podpisu Elliptic Curve (ECDSA)
  • Podpora Java 11 (Oracle JDK a OpenJDK) pro poskytovatele nCipherKM JCA / JCE 
  • Nová licence klienta nShield Connect na podporu podnikových zákazníků a zákazníků pracujících ve virtualizovaném a kontejnerovém prostředí.

 

nCipher nadále podporuje verze softwaru Security World před verzí v12.60 v souladu s našimi standardními zásadami softwarové podpory. Upozorňujeme však, že plánujeme odstranit verze produktu Security World před prodejem v12.60 z prodeje v roce 2020.

 

Pro více informací kontaktujte:

Vojtěch Krak - Product Manager, vkrak@dns.cz, +420 724 345 532

Daniel Kosňanský - Product Manager, dkosnansky@dns.cz, +420 724 222 171