Naš obchodní partner Whitesoft získal jako první v Evropě akreditaci IBM Connections

Domů >> Aktuality >> Naš obchodní partner Whitesoft získal jako první v Evropě akreditaci IBM Connections

Česko-belgická IT společnost Whitesoft s.r.o. včera získala jako první v Evropě a druhá na světě certifikát IBM Software Practice Accreditation v oblasti IBM Connections. Tato akreditace dokládá, že obchodní partner IBM je nejen patřičně certifikovaný a autorizovaný k prodeji daného softwaru IBM, ale že také tato řešení opakovaně a úspěšně dodává svým zákazníkům.

Softwarové akreditace, které jsou vyšším stupněm kvalifikace nad rámec tzv. řízené distribuce (Software Value Plus), IBM plošně zavedla koncem loňského roku. K získání akreditace je potřeba mít nejen příslušné technické a obchodní certifikace, ale i doložit referenční implementace v určeném časovém období u předepsaného počtu zákazníků a úspěšně absolvovat akreditační pohovor.

IBM Connections je sociální software, tzv. podniková sociální síť (Enterprise Social Network), která pomáhá firmám dosahovat lepších obchodních výsledků skrze otevřenou komunikaci, podporu sdílení informací a další moderní formy spolupráce označované souhrnně jako social business.

„Produktu IBM Connections se v poslední době strategicky věnujeme a kromě implementací v ČR a Belgii rozvíjíme aktivity i v dalších zemích. Connections samozřejmě používáme i interně“, poznamenal Petr Bílý, ředitel Whitesoft. „Získání této certifikace potvrzuje, že Whitesoft je erudovaným a významným implementačním partnerem IBM Collaboration Solutions nejen v České republice, ale i v evropském měřítku“, dodává k tomu Martin Couf, technický ředitel Whitesoft.

O společnosti Whitesoft

Whitesoft je česko-belgická IT firma, která se zabývá dodávkou ICT technologií a služeb zejména pro malé a střední podniky. Specializuje se na špičková řešení v oblasti komunikace a spolupráce převážně od IBM, ale v portfoliu společnosti jsou zastoupeni i další výrobci. Whitesoft působí na českém trhu od roku 2000, v současnosti má firma kolem 35 zaměstnanců a poskytuje služby dvěma stovkám zákazníků od Velké Británie až po Austrálii. Whitesoft je Premier Business Partner společnosti IBM.

www.whitesoft.cz

Kontakt

Jan Valdman
Business Development Manager
jan.valdman@whitesoft.eu
Whitesoft s.r.o. 
Křimická 110, 318 00, Plzeň, 
+420 603 590 152