Lenovo nově v divizi Strategického rozvoje

Domů >> Aktuality >> Lenovo nově v divizi Strategického rozvoje

Po dlouhých letech se v rámci zefektivnění vnitřních procesů organizace a zároveň posunutí chápání vendora, rozhodla DNS rozdělit stávající divizi IBM & Lenovo. 

IBM zůstane samostatnou business unit stejně jako doposud. I nadále bude zajišťovat kompletní správu partnerského kanálu IBM a všechny potřebné aktivity směrem k vendorovi IBM.

Lenovo se nově přesulo do divize Strategického rozvoje, kde bude nosným pilířem obchodních plánů divize. I nadále budou mít obě divize společné obchodní aktivity u stávajících partnerských firem, kde historicky oba vendoři dodávali své produkty do větších projektů. Nově vzniklé obchodní příležitosti u nových partnerů však budou již plně pod taktovkou Davida Hofmana, jakož to Business Unit Managera Strategického rozvoje.

Pro Lenovo to bude významný posun dopředu v chápání značky uvnitř DNS. Zatímco doposud bylo Lenovo spíše doplňkovým vendorem vedle objemově silnější IBM, nově bude naopak v roli lídra divize. 

Očekávání od tohoto kroku jsou veliká a věříme, že posílení pozice Lenova významně promluví do prodejních výsledků v rámci ČR.