IT DELLiKATESY

Domů >> Aktuality >> IT DELLiKATESY

 

Podmínky DNS Dell EMC SMB motivační akce DELLiKATESY:
Projektu se mohou účastnit pouze společnosti, které byly schváleny do SMB programu DNS divize Dell EMC.  Společnost se může přihlásit do Projektu tak, že její zaměstnanec pošle žádost o registraci spolu se souhlasem podmínek Projektu na email tneuberg@dns.cz. Do programu bude zařazena pouze partnerská společnost s Dell EMC statutem Authorized nebo Gold. Do Projektu se lze registrovat po celou dobu trvání aktivity. V rámci jedné společnosti se může do Projektu zapojit více zaměstnanců jedné společnosti.
Akce je platná pouze pro český trh.

Jak DNS Dell EMC SMB motivační akce DELLiKATESY probíhá?
Registrovaní partneři získají za svůj nákup portfolia Dell EMC, produkty ISG a CSG (dále specifikováno níže*) v době trvání projektu kredit (formou obratové slevy k prodanému zboží), za který si budou moci nakoupit po skončení Projektu produkty portfolia Dell EMC dle svého výběru.
Finální stav kreditu bude účastníkům (vždy kumulovaně za daného partnera) vyhodnocen a zaslán maximálně do 14 dnů od data ukončení aktivity. Získané kredity lze uplatnit do 15. 5. 2020. 
Získané kredity lze čerpat v průběhu celé motivační aktivity. 
Získané kredity se po dobu trvání motivační akce sčítají a to dohromady pro danou společnost.
Uplatnění kreditů, v rámci nebo po ukončení Projektu si společnost prostřednictvím svých obchodníků vybere z portfolia Dell EMC produkty a necha si je nacenit u DNS. DNS vybrané zboží vyfakturuje společnosti a na faktuře uplatní slevu k prodanému zboží, tak, aby výsledná cena všech položek byla 1 Kč. 1 kredit = 1 Kč sleva k prodanému zboží na následnou objednávku v rámci Projektu. 
Kredity lze kombinovat s doplatkem z ceny.
Nákup portfolia Dell EMC probíhá vždy dle aktuální výše kreditu a aktuální ceny produktu Dell EMC:

*Produkty ISG a CSG za které lze získat kredit pro DNS Dell EMC SMB motivační akci DELLiKATESY:
ISG produkty: Servery, Storage, Networking, Backup etc… – kredit ve výši 1% z obratu.
CSG produkty: Desktopy, Notebooky, Monitory, příslušenství ke koncovým stanicím – kredit je ve výši 0,5% z obratu.

DNS Dell EMC Midmarket projekt motivační akce se nevztahuje na:

  • speciální nízkomaržové obchody, budou označeny ze strany DNS takto
  • koncové zákazníky zařazené do jedné z těchto skupin:
  • vyšší státní organizace – ministerstva, úřady vlády, krajská města a pod ně spadající organizace 
  • státní podniky a organizace, včetně dopravních podniků a krajských nemocnic či univerzit a fakultních nemocnic
  • velké průmyslové podniky, finanční sektor, banky a pojišťovny
  • segmenty telekomunikace 
  • energetika

Motivační akce platí od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020.