IBM Software akreditace pro Sophia Solutions

Domů >> Aktuality >> IBM Software akreditace pro Sophia Solutions

Společnost Sophia Solutions získala IBM Software bronzovou akreditaci na Cognos TM1.

Sophia Solutions je česká firma založená v roce 2002. Specializuje se na řešení zaměřená na podporu řízení – na využívání a zhodnocování podnikových dat pomocí datových skladů, reportingu, analýz dat, včetně velkých objemů nestrukturovaných dat (Big Data), na řízení výkonnosti a efektivity společnosti, na strategické řízení lidských zdrojů a na řízení a elektronizaci dokumentů.

IBM Cognos TM1 je softwarová platforma pro plánování podniku, která je schopna zajistit transformaci kompletního cyklu plánování od určování cílů a rozpočtů až po tvorbu sestav, vytváření záznamů s vyhodnocením, analýzy a prognózy. Produkt Cognos TM1 je k dispozici jako interně provozované nebo cloudové řešení, je vybaven rozsáhlými funkcemi umožňujícími účinné používání mobilních zařízení a umožňuje spolupráci při plánování, řízení rozpočtů a vytváření prognóz. Můžete analyzovat data a vytvářet modely – včetně modelů výnosnosti – odrážející průběžně se vyvíjející obchodní prostředí. Integrované panely s vyhodnocením a schopnosti pro strategické řízení pomáhají s monitorováním metrik výkonu a vzájemnou optimalizací prostředků a iniciativ s cíli podniku i marketingovými akcemi.

Společnosti Sophia Solutions gratulujeme a těšíme se na spolupráci.