HP Enterprise software v nabídce DNS

Domů >> Aktuality >> HP Enterprise software v nabídce DNS

Svět IT je zcela zásadně ovlivněn exponenciálně rostoucím množstvím dat a dynamicky se měnícím prostředím.

HP Enterprise software dává zákazníkům nástroje, jak tento svět řídit, kapitalizovat, řešit vzniklé problémy a nalézat v něm nové příležitosti. HP softwarové produkty je možné rozdělit na čtyři oblasti: 

Operations management – Do skupiny Operations management patří produkty pro monitoring heterogenních prostředí, nástroje pro vytváření analýz a pro plánování budoucího rozšiřování a nástroje pro automatizaci procesů. Tyto softwary umožňují organizacím lépe využívat a spravovat jak aplikace, tak systémy a maximalizovat tak výsledky IT infrastruktury.

App Lifecycle – Zahrnuje softwary, které přispívají k rychlejšímu dokončení, odzkoušení, nasazení a udržování aplikací. Patří sem nástroje pro testování funkčnosti aplikací, provádění zátěžových zkoušek a validací, nástroje pro rychlejší uvádění aplikací do produkčního prostředí, a pro nasazení a udržování aplikací určených pro mobilní zařízení.

Big Data software – Skupina produktů, které umí big data analyzovat, nebo řídit podle definovaných inteligencí. Jedná se o produkty které pomáhají optimalizovat vyhledávání, ukládání a obnovu dat, a produkty které na základě zpracovávání dat navrhují možné příležitosti.

Security software – Produkty ze skupiny Security Software zajišťují bezpečnost aplikací, dat, sítí i procesů uvnitř infrastruktury.

 

Svět HP software je velmi rozsáhlý a obsahuje více než 140 produktů, které všechny naleznete v našem portfoliu.

V DNS Vám pomůžeme vybrat správný produkt, připravit nabídku a domluvit speciální ceny s HP. K drtivé většině produktů lze získat free nebo trial verze na vyzkoušení.

Pro bližší informace kontaktujte: Pavel Novotný, pnovotny@dns.cz.