Fortinet získává 6. po sobě jdoucí doporučení v NSS Labs 2019 NGFW Group Test

Domů >> Aktuality >> Fortinet získává 6. po sobě jdoucí doporučení v NSS Labs 2019 NGFW Group Test

 

S podporou IoT a BYOD se sítě neustále rozšiřují a jak přijímají více mraků v hybridních IT architekturách, stávají se také komplexnější. Přesto byly organizace stále povzbuzovány ke změně způsobu, jakým pracují, prodávají, komunikují a nabízejí své služby, hlavně kvůli šifrování jejich přenosu HTTPS. V důsledku toho šifrovaný provoz stále roste a v poslední době zasáhl novou nejvyšší hodnotu přes 72% veškerého síťového provozu - téměř 20% meziroční nárůst. Jedním z tajemství šifrování, o kterém většina lidí nemluví, je však to, že šifrovací technologie, jako je vrstva zabezpečených soketů (SSL) a zabezpečení transportní vrstvy (TLS), také skrývají až 50% kybernetických útoků. To kontroluje šifrovaný přenos a ochranu před hrozbami při vysokých výkonech a nepřekonatelnou funkci dnešních firewallů nové generace (NGFW).

 

Výkon zabezpečení, který odpovídá rychlosti podnikání

Digitální transformace by nikdy neměla znamenat, že budete muset ohrozit výkonnost firmy kvůli zabezpečení, ani si vyměňovat provozní jednoduchost za cenu a složitost. Zatímco řešení NGFW jsou pro tuto transformaci nadále linchpinovou bezpečnostní technologií, týmy IT již jsou touto síťovou expanzí ohromeny a nemají čas a prostředky na ověření dostupných řešení NGFW. Výzva spočívá v tom, že rychlosti, které samy ohlásí pro kontrolu šifrovaného přenosu dodavateli, je obtížné najít nebo interpretovat.

Naštěstí se organizace mohou spolehnout na testy třetích stran organizacemi, jako je NSS Labs, které poskytují srovnání založená na přísném testování mezi různými prodejci NGFW. A stejně jako samotný trh se tyto testovací standardy musí neustále vyvíjet. Díky potřebě přizpůsobit svůj test propustnosti NGFW s rostoucím objemem provozu HTTPS, který využívá šifrování SSL/TLS, NSS Labs nedávno přijaly k měření výkonu 70% SSL/TLS a 30% jiných než SSL / TLS pro celkovou NGFW SVM (Security Value Map).

To je jeden z důvodů, proč jsme ve Fortinetu zavázáni k neustálému testování našich NGFW prostřednictvím validačních center třetích stran, jako jsou NSS Labs. A jsme hrdí, že můžeme oznámit, že NGFW Fortinet získal své šesté po sobě jdoucí „Doporučené“ hodnocení od NSS Labs. V těchto nejnovějších testovacích výsledcích Fortinet FortiGate-500E NGFW předvedl výkonnou kombinaci účinnosti zabezpečení a výkonu a funkčnosti NGFW / SSL a zároveň umožnil svým zákazníkům maximální obchodní hodnotu. Mezi hlavní přednosti patří:

•    Účinnost zabezpečení: Řešení Fortinet prokázalo celkovou míru využití bloků 98,96% a zastavilo 100% všech živých exploitů, což představuje aktivní útokové kampaně na internetu

•    Výkon NGFW (HTTP + HTTPS dopravní mix): Poprvé byl výkon inspekce SSL/TLS zahrnut do metodologie testování výkonu NGFW v NSS Labs. SSL/TLS přispívá 70% a provoz bez SSL/TLS 30% hmotnosti. Fortinet FortiGate 500E dodal 5,978 Gbps propustnosti při kombinovaném testu HTTP/HTTPS NSS

•    Výkon SSL (pouze přenos HTTPS): Fortinet FortiGate 500E dosáhl jednoho z nejvyšších výkonů v oboru na 5,82 Gb/s, čímž překročil datový list o propustnosti 5,7 Gb/s  SSL/TLS

•    Schopnosti SSL / TLS: Řešení Fortinet také prokázala 100% funkčnost úspěšnou inspekcí v top 30 Cipher Suites a dvou  vznikajících šifrách, které byly součástí testovacího zařízení  NSS Labs. Řešení NGFW/SSL společnosti Fortinet poskytuje best-of-breed ochranu prováděním kontroly HTTPS a detekováním exploitů, které byly skryté uvnitř šifrovaných toků

•    Total Business Value: S celkovými náklady na vlastnictví (TCO) po zohlednění výkonu  SSL/TLS nabízí řešení Fortinet nízkou hodnotu TCO v testech NSS Labs 2019 NGFW Group Test

 

I když se jedná o vynikající výsledky, chceme také uznat, že jsme při počátečním testování vynechali několik úniků, které náš tým pro výzkum a vývoj byl schopen následně oslovit a poskytnout našim zákazníkům. Pracujeme s laboratořemi NSS, abychom je ověřili. Toto je další příklad našeho závazku k bezpečnosti našich zákazníků a hodnoty testování třetích stran, kde jsou naše produkty neustále napadány, což společnosti Fortinet umožňuje nabízet našim zákazníkům neprůstřelnou bezpečnost, kterou očekávali.

 

Snížená rizika nákladů, složitosti a kybernetické bezpečnosti s NGFW Fortinet

Dnešní podniky mají v nasazení kampusu a datových center mnoho bodových produktů, které mezi sebou nesdílejí zpravodajství o hrozbách. To snižuje viditelnost a zvyšuje rizika, což ztěžuje vytváření a údržbu robustní a dobře koordinované bezpečnostní architektury. K nákladům a složitosti výrazně přispívá i více konzol a smluv o poskytování služeb.

Řešení Fortinet Next-Generation Firewall (NGFW) umožňují širokou, integrovanou a automatizovanou ochranu před novými hrozbami a zvyšující se složitostí sítě. Slouží také jako nedílná součást Fortinet Security Fabric - komplexní bezpečnostní architektura navržená ke sdílení inteligence hrozeb, snížení rizik a ochraně vyvíjejících se sítí.

V testu NSS Labs 2019 NGFW Group různých dodavatelů NGFW představil NGFW Fortinet NGFW nízké TCO v kombinaci s vysokým výkonem SSL.

Také jsme prokázali vysoký výkon SSL v testu NSS Labs v roce 2018 NGFW Group Test, ačkoli to nebylo započítáno do výkonu NGFW pro SVM, díky čemuž Fortinet dva roky po sobě ukázal vysoký výkon SSL.

Tento výsledek prokazuje schopnost společnosti Fortinet NGFW konsolidovat vícebodové produkty, aby se snížily náklady, složitost a dosáhly se zjednodušené operace s nejlepší návratností investic. Neustálá inovace společnosti Fortinet navíc umožňuje, aby její řešení NGFW mohla neustále nabízet nejnovější průmyslové standardy, jako je TLS1.3.

Chcete-li stáhnout testovací zprávu NSS Labs 2019 Next Generation Firewall Group pro FortiGate 500E a další klíčové oblasti zabezpečení, navštivte naši certifikační stránku Fortinet.

 

Kontaktní osoby:

Vojtěch Krak - Product Manager, vkrak@dns.cz, +420 724 345 532

Daniel Kosňanský - Product Manager, dkosnansky@dns.cz, +420 724 222 171