FortiAnalyzer od společnosti FORTINET

Domů >> Aktuality >> FortiAnalyzer od společnosti FORTINET

FortiAnalyzer je cloudový nástroj pro analýzu sítě, logování síťového provozu a reportingu. 

FortiAnalyzer v jednom zařízení současně spojuje nástroje pro analýzu sítě, logování síťového provozu a nástroj pro vytváření cílových reportů ze získaných logů. Administrátorům sítě přináší hluboký a ucelený přehled o síťovém provozu. Produkty FortiAnalyzer se nasazují do společností všech velikostí, které vyžadují centralizovanou analýzu bezpečnostních událostí, forenzní výzkum sítě, reportovací nástroj, archivaci dat procházející v síti, karanténu pro nebezpečné a infikované soubory, e-maily, instant messaging a vulnerability management. FortiAnalyzer lze použít pro sběr dat nejenom samotných Fortinet produktů ale i ze zařízení třetích stran pomoci protokolu syslog. Zařízení a sítě, ze kterých se sbírají data, mohou být obecně kdekoliv na světě. Tím FortiAnalyzer bourá geografické omezení a i celosvětovým společnostem může přinést centralizovanou analýzu sítě a přehled o bezpečnostní situaci v síti. FortiAnalyzer minimalizuje úsilí potřebné pro monitorování dodržování firemních politik pro používání počítačového vybavení, zároveň je schopný efektivně a rychle oznamovat administrátorům případy narušení bezpečnosti nebo porušení firemních pravidel. 

Analýza sítě a informační management 

Když nasadíte FortiAnalyzer do vaší sítě, získáte jednotný pohled na analýzu sítě, bezpečnostní události, archivovaný obsah a informace o možných zranitelnostech vaší sítě. FortiAnalyzer platformy přijímají celou řadu dat včetně datových přenosů, událostí, virů, útoků na síť, filtrování obsahu a e-mailů. Tím tak odstraňují nutnost ručně procházet více protokolovacích souborů z různých systémů nebo ručně analyzovat více rozhraní při potřebě analyzovat síťový provoz nebo vytvářet síťový audit. 

Vulnerability management - detekce zranitelnosti systému 

V FortiAnalyzer appliance nalezneme nástroj Vulnerability management, který nabízí rozšířené skenování celé sítě a systémů. Využívá k tomu sady dynamických signatur, které detekují zařízení v síti a hledají jejich možná zranitelná místa. Pokud nějaké najdou, informují o nich administrátory i s řešením pro jejich odstranění. Celá služba Vulnerability management je automaticky pravidelně aktualizována službou FortiGuard, která zajišťuje aktuálnost bezpečnostních kontrol.

Klíčové vlastnosti a benefity 

- Korelace síťových událostí 
o (umožňuje IT administrátorům rychle identifikovat a efektivněji reagovat na bezpečnostní hrozby v rámci sítě) 
- Jednodušší grafické reporty o (poskytuje široké spektrum reportů 
o událostech, aktivitách uživatelů a trendů vyskytujících se v síti) 
- Škálovatelný výkon a kapacita 
o (FortiAnalyzer platformy podporují tisíce zařízení FortiGate a FortiClient) 
- Centralizovaný monitorovací a logovací nástroj pro více typů záznamů 
o (FortiAnalyzer je schopný analyzovat informace přímo z datových přenosů, systémových událostí, výskytů virů, útoků, událostí webové filtrace, e-mailů a instant messagingu) 
- Bezproblémová integrace s ostatními Fortinet produkty 
o (mezi FortiAnalyzer produkty a ostatními Fortinet appliance existuje přímá integrace, která umožňuje maximalizovat výkon a spolupracovat s FortiAnalyzer přímo z FortiGate nebo FortiManager zařízení)

Kontaktní osoby:

Daniel Kosňanský Vojtěch Krak Miroslav Botur Michal Šmahel
Product Manager  Product Manager  Consultant  Consultant 
dkosnansky@dns.cz vkrak@dns.cz mbotur@dns.cz msmahel@dns.cz 
 +420 724 222 171  +420 724 345 532  +420 724 222 194  +420 724 222 148