Case Study MZV ČR: Rozšíření licence – Služba bezpečnostního dohledu

Domů >> Aktuality >> Case Study MZV ČR: Rozšíření licence – Služba bezpečnostního dohledu
 
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) je ústředním orgánem státní správy České republiky pro oblast zahraniční politiky. Vedle vztahů ČR k ostatním státům zabezpečuje i vztahy k mezinárodním organizacím, integračním seskupením a koordinuje aktivity vyplývající z dvoustranné a mnohostranné spolupráce.
V roce 2020 potřebovalo MZV posílit kybernetickou bezpečnost svých informačních systémů, a to nejen v ústředí v Praze, ale zároveň na skoro 120 zastupitelských úřadech v zahraničí. Vedle toho bylo nutné zajistit soulad s požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti.
Už před tím zákazník využíval produkt GREYCORTEX Mendel řadu let ke své spokojenosti. I na základě těchto pozitivních zkušeností se v roce 2020 rozhodl prodloužit a rozšířit licenci, aby mohl i nadále plně zajišťovat bezpečnostní monitoring své sítě.

 

Případová studie: MZV ČR: Rozšíření licence – Služba bezpečnostního dohledu

 

Víc k nabízené technologii GreyCortex (divize DNS Security) ZDE.