Představujeme SUSE NeuVector

10. 06. 2022Aktuality

Představujeme SUSE NeuVector

Zero-Trust Container Security Cloud computing a přechod na kontejnerové infrastruktury přinášejí dnešním podnikům významné výhody – urychlují vývoj a umožňují jim rychlejší uvádění aplikací na jejich trh. Tato agilita má však i své nevýhody: Kontejnery není snadné účinně zabezpečit. Obrana tradiční sítě vyžaduje vrstvený přístup k zabezpečení, který zahrnuje technologie, jako je skenování zranitelností, firewally, brány, DLP atd. Tyto nástroje však při obraně Kubernetes nefungují, protože síťová připojení jsou zastřená a nelze na ně v důsledku toho proaktivně reagovat.

SUSE NeuVector přináší takovou bezpečnostní platformu, kterou podniky již léta znají na straně tradiční infrastruktury, a aplikuje mnoho z těchto tolik potřebných funkcí na kontejnery – chrání na úrovni procesů, přístupu k souborům a sítě. SUSE NeuVector umožňuje globálním organizacím komplexně zabezpečit jejich K8s-native aplikace, aniž by byla ohrožena rychlost podnikání. Zjednodušuje a automatizuje zabezpečení a zároveň poskytuje hloubkovou ochranu pro Kubernetes-native aplikace od pipeline až po produkci... poskytuje bezkonkurenční viditelnost a ochranu sítě a zjednodušenou automatizaci pro týmy security, infrastructure a DevOps.

 

 

SUSE NeuVector jako jednotná platforma pro zabezpečení a compliance umožňuje zákazníkům:

  • Zjednodušit a automatizovat zabezpečení pomocí softwaru, který se naučí identifikovat, co infrastruktura potřebuje k ochraně, a pak automaticky vytvoří a definuje zásady, které okamžitě zaujmou ochranný postoj proti hrozbám.
  • Zajistit zabezpečení s nulovou důvěrou pro Kubernetes-native aplikace od vývojové pipeline až po produkci.
  • Proaktivně chránit na úrovni procesů, přístupu k souborům a sítě.
  • Učinit ochranu aplikací pro vývojáře co nejjednodušší – SUSE NeuVector vytvoří pro vývojáře soubor yaml s kódem, který bude replikovat konkrétní předdefinované bezpečnostní politiky. To dává bezpečnostním týmům potřebnou jistotu bezpečného provozu kontejnerů a pro týmy DevOps se aplikace bezpečnostních politik stává automatizovaným úkolem, který nenarušuje chod systému.
  • Dělejte víc než jen skenujte a záplatujte, abyste udrželi prostředí bezpečné –

Obsahuje mnoho funkcí, které podnikoví zákazníci znají z tradičních bezpečnostních sad, včetně brány firewall, prevence ztráty dat (DLP), brány WAF (Web Application Firewall), hloubkové kontroly paketů (DPI) a protokolů s upozorněními. ...vše přizpůsobené pro kontejnerové prostředí.

  • SUSE NeuVector mohou používat bez ohledu na to, jaký operační systém nebo orchestrátor Kubernetes již používají (AKS, GKS, EKS, OpenShift, Tanzu atd.).