Nadupaná novinka VSP E1090 „Enterprise technology for Everyone“

11. 04. 2022Aktuality

Nadupaná novinka VSP E1090 „Enterprise technology for Everyone“

Koncem února Hitachi Vantara oznámila mnoho novinek. Stručné shrnutí jsme popsali v tomto článku a slíbili jsme, že vám postupně popíšeme vše v detailu. A proto tak činíme.

Dnes to bude o diskovém poli VSP E1090, které doplňuje modely VSP E590 a VSP E790. Řada VSP E se tak stává kompletní. Jen krátká odbočka směrem k menším sourozencům. Všechny detaily o polích VSP E590 a E790 jsou shrnuty v článku – Disková pole Hitachi Vantara VSP E. A teď už rychle k nejnovějšímu a nejnašlapanějšímu „midrange“ poli s „enterprise“ vlastnostmi v portfoliu Hitachi Vantara, k VSP E1090!

modern_data_storage_Hitachi Vantara VSP E.mp4

ENTERPRISE FOR EVERYONE, MADE IN JAPAN

Jak je možné dosáhnout Enterprise kvality diskového pole dostupného pro všechny, tím myslím pro střední a menší společnosti? Odpovědí je jedinečnost přístupu Hitachi engineeringu v podobě využití jednoho operačního systému (SVOS) napříč všemi modely diskových polí v portfoliu Hitachi.

Obrázek 1: Enterprise technologie pro všechny, to je VSP E.

Ano, je to tak. Funkce, které využívají globální společnosti na svých enterprise polích řady VSP 5000, jsou plně dostupné i pro modelovou řadu VSP E. Dalším společným pojítkem všech modelů VSP úložišť je jednotné management prostředí pro správu diskových polí. Dle potřeb vaší společnosti můžete zvolit jednoduchý management v podobě Hitachi Storage Advisor Embeded, nebo komplexnější nástroj Hitachi OpsCenter. Detaily k managementu si můžete přečíst v tomto článku. Jediné, co je odlišné od VSP 5000, je hardware, na kterém SVOS běží, a tím i výkonnost a škálovatelnost. Když jsme zmínili tu výkonost…..

 

NEKOMPROMISNÍ VÝKONNOST VSP E1090

VSP E1090 je diskové pole osazené dvěma kontroléry ve společném šasi. To je nutné zmínit hned na úvod této kapitoly.
Každý kontrolér je osazen dvěma CPU Intel Xeon nejmodernější generace. Každý procesor disponuje 16 jádry, celkem je tedy k dispozici 64 výpočetních jader pro běh operačního systému SVOS. Globální cache je o kapacitě 512GB RAM per kontrolér, celkem 1024GB. Cache je samozřejmě určena pro kešování write i read operací. Efektivita a maximální využití dostupných zdrojů je skryto v detailu. U cache například v tom, že pouze zápisové operace jsou zrcadleny mezi kontroléry. Navíc pole plně automaticky a dynamicky mění, jak velkou část kapacity cache použije pro zápisové operace a jak velkou část cache pro čtecí operace. To vše v závislosti na profilu zátěže přicházejícího od připojených aplikačních serverů.
Počet CPU jader a velikost cache naznačuje, že dual kontrolérový systém VSP E1090 se svým výkonem bude řadit na špičku trhu „midrange“ diskových polí. Jakých výkonových hodnot tento dvou-řadičový systém dosahuje?

Pokud se díváme optikou maximálního dosažitelného výkonu IO operací za sekundu, tak se ručička pomyslného tachometru zastavila na úctyhodných 8,4 milionech IOPS. Jedná se o test random read hit workloadu, tedy takzvaných „hero numbers“. V porovnání s modely E590 a E790 tak E1090 dosahuje o 106%, respektive o 22% vyšší výkon.

Obrázek 2: Řada VSP E - srovnání maximálního výkonu IOPS.

Druhá, velice zásadní optika výkonu u diskových polí, je rychlost odpovědi na IO požadavek – takzvaný response time. Ani v tomto ohledu si VSP E1090 nezadá s menšími bratry E590 a E790, natož s konkurencí. VSP E1090 dosahuje nejnižšího response time 41µs. To představuje 37% snížení response time v porovnání s E590 a E790.

Obrázek 3: Řada VSP E - srovnání Response time.

A jak takovou výkonnost „dopravit“ k připojeným serverům?

 

KONEKTIVITA

Pro připojení do vaší SAN, ať už pomocí iSCSI, nebo FC protokolu, je k dispozici až 6 IO slotů per kontrolér. Každý IO slot je možné osadit následujícími moduly:

  • 4x 32Gbit FC IO module (disponuje podporou NVMe-o-F)
  • 2x 10Gbit iSCSI IO module

Obrázek 4: VSP E1090 – možnosti konektivity.

Jak celková propustnost, tak počet portů je dostatečný i pro připojení velice komplexního prostředí, vyžadujícího fyzickou separaci kritických systémů a aplikací.
Kombinace FC a iSCSI je samozřejmě možná. Je nutné ale dodržet totožné osazení IO slotů na obou kontrolérech pole.
Port pro management je dedikovaný v podobě 1Gbit RJ45 portu.

 

FLEXIBILITA A VÝKONOVÁ ŠKÁLOVATELNOST

Výkonová škálovatelnost přidáváním dalších řadičů byla donedávna devizou jen naší vlajkové lodi VSP 5000. To se ale 23.2.2022 změnilo příchodem nové, doslova revoluční, funkce Virtual Storage Scale Out (VSSO).
VSSO umožňuje kdykoli přidat ke stávajícím dvěma kontrolérům VSP E1090 další dvojici, nebo více dvojic, kontrolérů VSP E. Ano VSP E, ne konkrétně VSP E1090! Tímto postupem se vytváří klastr diskových polí, který umožňuje škálovat výkonnost a kapacitu a stále jednoduše spravovat celé prostředí z jednoho management nástroje. Díky možnosti využít jakýkoli model z řady VPS E de facto určujete, o jak velký skok (výkonový a potenciálně i kapacitní) váš scale out cluster rozšíříte.

Obrázek 5: Virtual Storage Scale Out – možnost výkonového škálování.

 

FLEXIBILITA A KAPACITNÍ ŠKÁLOVATELNOST

Další zásadní výhodou VSP E1090 je flexibilita a kapacitní škálovatelnost.
Flexibilita z pohledu možného využití různých typů disků pro ukládání dat. VSP E1090 pokryje vaše potřeby od nejkritičtějších systémů, vyžadujících maximální výkon a nejnižší latence, až po systémy archivního typu. A to vše v jednom diskovém poli a současně. Využít můžete disky následujícího typu:

  • Enterprise class SSD NVMe
  • Enterprise class SSD SAS
  • Enterprise class HDD 10k SAS
  • Enterprise class HDD 7,2k SAS

Z disků výše lze vytvářet kapacitu typu full flash, HDD, nebo hybridní tierovanou. Tierovaný koncept zdaleka není za zenitem. Je extrémně výhodný pro dosažení nejefektivnějšího uložení dat.
Co se týče maximálních kapacit, VSP E1090 vám umožní uložit vice než 2,8PB RAW na super rychlou NVMe kapacitu a více než 25PB RAW na kapacitu SAS disků.
V případě, že využijete konfiguraci disků s dual parity ochranou (RAID 6), což vřele doporučujeme, můžete využít program 100% Data Availability Guarantee. Tedy garance 100% dostupnosti dat. Garantem je přímo výrobce Hitachi Vantara a smlouva, kterou je nutné podepsat, nemá žádné háčky, ani podmínky označené hvězdičkami s vysvětlením písmem velikosti 3. Tento program je k dispozici už neuvěřitelných 20 let a jasně vyjadřuje důvěru nejen samotného výrobce Hitachi Vantara, ale i zákazníků, v technologii diskových polí VSP. Pokud si smluvní podmínky chcete sami přečíst, ozvěte se na hitachi@dns.cz.

Obrázek 6: Garance 100% dostupnosti dat od Hitachi Vantara.

 

EFEKTIVITA ULOŽENÍ DAT

V dnešní době je velice důležitým ukazatelem pro všechny zákazníky efektivita využití fyzické diskové kapacity. K vyšší efektivitě využití kapacity přináší VSP E1090 možnost nasadit deduplikaci a kompresi dat. Implementace redukčních algoritmů je shrnuta ve funkci operačního systému SVOS s názvem Adaptive Data Reduction (ADR), který dosahuje celkového redukčního poměru až 4:1. ADR přináší ale hned několik dalších zásadních výhod.

Možnost deduplikovat a komprimovat data pouze na vybraných volumech, nikoli plošně, zajišťuje možnost vybrat jen ta data, u kterých datová redukce bude mít největší přínos. Pro aplikace šifrující data, nebo databáze komprimující data, nedává vůbec smysl pokoušet se o další datovou redukci na úrovni úložiště. Přínos je minimální, ale spotřeba zdrojů, nutných k realizaci datové redukce, se nemění.

Datová redukce je relativně náročná operace. Aby ovlivnění výkonosti diskového pole VSP E1090 touto funkcí bylo minimální, je SVOS plně optimalizován a využívá maximálně efektivně dostupné hardwarové zdroje. Navíc VSP E1090 přináší hardwarovou akceleraci pro kompresi dat, známou z naší vlajkové lodi VSP 5000. Hardwarová akcelerace je realizovaná pomocí ASIC čipu. ASIC pro kompresi není v Hitachi žádnou novinkou. Využili jsme naše zkušenosti z proprietárních Hitachi disků FMD, který již od roku 2013 využívají ASIC pro realizaci mnoha operací, včetně komprese, přímo na disku. Tentokrát jsme umístili akcelerační modul s ASIC do kontroléru. Samozřejmostí je dostatečný výpočetní výkon akceleračních modulů a jejich redundance.

Obrázek 7: Hardwarový kompresní akcelerační modul s ASIC.

ADR je plně optimalizovaná pro využití kompresních akceleračních modulů a offloaduje úlohu datové redukce z CPU kontroléru na ASIC čip. Vliv na výkon pole je tak absolutně minimalizován.

 

BEZPEČNOST DAT

Zabezpečení dat pomocí šifrování je samozřejmostí. K dispozici je šifrování pomocí AES 256bit algoritmu, jehož implementace je v souladu s předpisem FIPS 140-2. Pro správu šifrovacích klíčů je možné využít interní key management, nebo podporujeme i externí key managementy třetích stran.
V Hitachi, jak je naším zvykem, využíváme hardwarově akcelerované šifrování pomocí speciálních back end kontrolérů. Nejedná se tedy o implementaci šifrování pomocí samotných disků. V čem je výhoda Hitachi realizace?
Nulový dopad na výkon diskového pole, protože je šifrování realizované specializovaným hardware. Všechny typy disků, které VSP E1090 podporuje, lze zašifrovat. Případně si můžete zvolit k šifrování jen vybrané disky, které budou sloužit pro uložení citlivých dat, a zbytek pole může zůstat nešifrované. Anebo se kdykoli rozhodnout, že zašifrujete i zbylé disky. Jedním slovem flexibilita.
Bezpečnost dat ale neznamená jen šifrování. VSP E1090 je vybavené i softwarovými funkcemi pro certifikované smazání dat (Shredder) a plným auditem.

 

BUDOUCNOST BEZ STAROSTÍ

Ve světě diskových polí bylo zvykem, že po ukončení životního cyklu úložiště bylo nutné data přenést ze „starého“ úložiště na nové. Pro mnoho organizací je migrace velice bolestivým krokem, hlavně z důvodu negativních vlivů na produkční systémy, nároky na odstávky a časovou náročností těchto úloh. S Hitachi technologií mnoho negativ odpadá, protože je možné realizovat migraci ze starého úložiště na nové bez jakékoli odstávky systémů plně online a s minimálním vlivem do produkčních systémů. Bezodstávková migrace dat je k dispozici u Hitachi již roky. Ale samotný přesun dat stále zůstává.
VSP E1090 následuje VSP 5000 s možností technologické modernizace za provozu a bez nutnosti migrace dat. Takzvaná Data In Place upgrade. Vaše stávající generace kontrolérů diskového pole může být bez jakékoli odstávky a migrace dat upgradovaná na nejmodernější dostupné kontroléry. Můžete tak bez problémů a rizik naplňovat požadavky vašich aplikací a uživatelů pomocí nejmodernější technologie.

Obrázek 8: Lift and Shift upgrade versus Data In Place upgrade.

 

ZÁVĚR

Závěrem je vhodné shrnout nejzásadnější výhodu rodiny polí Hitachi. Tou je bezesporu provoz jednoho operačního systému SVOS. Pro zákazníky jsou tak dostupné totožné funkce ať už provozujete vlajkovou loď VSP 5000, nebo nejvýkonnější dual-kontrolérové pole na trhu VSP E.
SVOS určuje dostupné funkce a „hardwarové balení“ výkonnost zařízení. Stačí si proto jen vybrat tu správnou velikost. Velikosti S, M, L jsou reprezentovány VSP E, velikost XL odpovídá VSP 5000. Rozdílná balení, ale stále stejná enterprise technologie.
I přesto, že nejste ve Fortune 100, si můžete dovolit špičku na trhu diskových polí. VSP E opravdu znamená „
Enterprise technology for Everyone“.
Pro další detaily nás neváhejte kontaktovat na hitachi@dns.cz.