Aktualizace u deal registrací do státní správy

13. 04. 2023Aktuality

Aktualizace u deal registrací do státní správy

POZOR –  Aktualizace u deal registrací do státní správy

S účinností od 24. dubna 2023 musí partner u všech žádostí o deal registraci pro zákazníky ze státní správy (GOE) nahrát dokumentaci prokazující prodejní a marketingovou činnost. Tuto dokumentaci musí doložit již při žádosti o deal registraci.


Společnost IBM nahranou dokumentaci přezkoumá a ověří a deal registraci udělí pouze v případě, že je dokumentace dostatečná a vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby provedla ověření dokumentace do 24 hodin.
Prostřednictvím tohoto procesu mohou partneři prokázat svou přidanou hodnotu u konkrétní příležitosti a celkově zlepšit proces deal registrací.


Jakmile bude proces nahrávání a ověřování dokumentů zaveden, nebude již nutné provádět následný SW compliance proces.


U softwarových deal registrací schálených před 24. dubnem 2023 bude IBM nadále provádět SW compliance proces při dodání zakázky.

Další podrobnosti naleznete v dokumentu 2023 IBM PartnerPlus Incentive Program for Business Partners.