Představujeme SUSE NeuVector

Domů >> Aktuality >> Představujeme SUSE NeuVector

 

Zero-Trust Container Security

Cloud computing a přechod na kontejnerové infrastruktury přinášejí dnešním podnikům významné výhody – urychlují vývoj a umožňují jim rychlejší uvádění aplikací na jejich trh. Tato agilita má však i své nevýhody: Kontejnery není snadné účinně zabezpečit. Obrana tradiční sítě vyžaduje vrstvený přístup k zabezpečení, který zahrnuje technologie, jako je skenování zranitelností, firewally, brány, DLP atd. Tyto nástroje však při obraně Kubernetes nefungují, protože síťová připojení jsou zastřená a nelze na ně v důsledku toho proaktivně reagovat.

 

SUSE NeuVector přináší takovou bezpečnostní platformu, kterou podniky již léta znají na straně tradiční infrastruktury, a aplikuje mnoho z těchto tolik potřebných funkcí na kontejnery – chrání na úrovni procesů, přístupu k souborům a sítě. SUSE NeuVector umožňuje globálním organizacím komplexně zabezpečit jejich K8s-native aplikace, aniž by byla ohrožena rychlost podnikání. Zjednodušuje a automatizuje zabezpečení a zároveň poskytuje hloubkovou ochranu pro Kubernetes-native aplikace od pipeline až po produkci... poskytuje bezkonkurenční viditelnost a ochranu sítě a zjednodušenou automatizaci pro týmy security, infrastructure a DevOps.

 

 

SUSE NeuVector jako jednotná platforma pro zabezpečení a compliance umožňuje zákazníkům:

  • Zjednodušit a automatizovat zabezpečení pomocí softwaru, který se naučí identifikovat, co infrastruktura potřebuje k ochraně, a pak automaticky vytvoří a definuje zásady, které okamžitě zaujmou ochranný postoj proti hrozbám.
  • Zajistit zabezpečení s nulovou důvěrou pro Kubernetes-native aplikace od vývojové pipeline až po produkci.
  • Proaktivně chránit na úrovni procesů, přístupu k souborům a sítě.
  • Učinit ochranu aplikací pro vývojáře co nejjednodušší – SUSE NeuVector vytvoří pro vývojáře soubor yaml s kódem, který bude replikovat konkrétní předdefinované bezpečnostní politiky. To dává bezpečnostním týmům potřebnou jistotu bezpečného provozu kontejnerů a pro týmy DevOps se aplikace bezpečnostních politik stává automatizovaným úkolem, který nenarušuje chod systému.
  • Dělejte víc než jen skenujte a záplatujte, abyste udrželi prostředí bezpečné –

Obsahuje mnoho funkcí, které podnikoví zákazníci znají z tradičních bezpečnostních sad, včetně brány firewall, prevence ztráty dat (DLP), brány WAF (Web Application Firewall), hloubkové kontroly paketů (DPI) a protokolů s upozorněními. ...vše přizpůsobené pro kontejnerové prostředí.

  • SUSE NeuVector mohou používat bez ohledu na to, jaký operační systém nebo orchestrátor Kubernetes již používají (AKS, GKS, EKS, OpenShift, Tanzu atd.).

 

Pro více infromací se můžete obrátit na MIchal Schiller, +420 703 433 952.