Očekávané úrovně Partner Plus na partnerském portálu IBM

Domů >> Aktuality >> Očekávané úrovně Partner Plus na partnerském portálu IBM

Jak jsme vás informovali v souvislosti s novými úrovněmi partnerství, je možné jich dosáhnout přes Sell, nebo Build (ESA), což může být v některých případech dosažitelněší. 

Pro ověření očekávané úrovně partnera podle nových požadavků na úroveň Partner Plus musí správci obchodních partnerů:  
v levém navigačním menu vybrat novou stránku Požadavky programu(Program Requirements)  - tato stránka je dostupná pouze správcům obchodních partnerů.

Na partnerském portálu se objevila nová funkce, kde můžete vidět svůj aktuální stav:

Správci obchodních partnerů mohou na nové záložce 'Program Requirements' najít:

  • aktuální úroveň, která vychází z předchozích požadavků platných do 30. června 2023
  • očekávanou úroveň, založenou na požadavcích programu Partner Plus, která vstoupí v platnost 1. července 2023. 
  • postup k další úrovni úrovně Partner Plus 

Další informace a sdílení novinek s partnery: ibm.biz/PartnerNews 

Na stránce Požadavky programu je v části Očekávaná úroveň k dispozici:
- očekávaná úroveň společnosti podle požadavků programu Partner Plus, které vstoupí v platnost 1. července 2023.
- podrobnosti o pokroku partnera při dosahování požadavků na další úroveň.

Na stránce Požadavky programu je rovněž uvedena aktuální úroveň vaší společnosti, která vychází z dosaženého úspěchu v předchozím programu. Aktuální úroveň platí do 30. června 2023. 
Vaši aktuální dosaženou úroveň najdete také v Personal Profile (Osobním profilu) a Company Profile (Profilu společnosti).

Kliknutím na tlačítko Learn more (Další informace) na stránce Program Requirements (Požadavky programu) se otevře stránka IBM Partner Plus Benefits (Výhody programu IBM Partner Plus), kde se správce může dozvědět více o výhodách a kritériích pro jednotlivé úrovně.