Martin Kříž: Posílili jsme na českém trhu a expandovali na Slovensku

Domů >> Aktuality >> Martin Kříž: Posílili jsme na českém trhu a expandovali na Slovensku

Martin Kříž: Posílili jsme na českém trhu a expandovali na Slovensku

 

Martin Kříž, CFO ze společnosti DNS, nám představil současný stav firmy a prozradil, kam bude směřovat v nejbližší době. Zeptali jsme se ale také na to, jak se za poslední roky proměnil vztah mezi zákazníkem a VAD distributorem.

 

Prozraďte nejprve našim čtenářům něco o sobě a svojí práci. Co máte v DNS na starosti a jak se vaše práce proměnila za poslední dobu? Změnila se podle vás i samotná společnost? 

Pracuji ve společnosti DNS, a. s., která je více než 24 let významnou součástí VAD distribuce na českém a slovenském trhu, na pozici finančního ředitele a současně jsem členem jejího představenstva. Zároveň mám vedle finanční agendy na starosti také oblast logistiky. V prvních fázích „covidové“ pandemie nebyl náš obor z obchodního pohledu významně negativně ovlivněn. Současně to ale pro nás znamenalo být připraveni a schopni dodat zákazníkům zboží a služby v nezměněném objemu i při mnoha různých omezeních, která z dané situace vyplývala. Myslím, že paradoxně nám některé výzvy pomohly zefektivnit a zlepšit naši vnitřní spolupráci. Zásluhou svých zaměstnanců DNS dále posílila pozici na českém trhu a podařilo se nám expandovat i na Slovensku. Celkově jsme tak dosáhli meziročního růstu tržeb o 19 %. DNS se vyznačuje výjimečně příjemným a přátelským pracovním prostředím, které nám velkou měrou pomohlo zachovat vysokou úroveň služeb poskytovaných našim zákazníkům.

Často se dozvídáme o současných tržních trendech z pohledu resellerů a distributorů. Jak ale vnímáte současnou situaci vy, z pohledu CFO společnosti DNS? Kde nacházíte největší příležitosti, a kde vidíte naopak rizika a výzvy?

Trh se v posledních dvou letech vyvíjel velmi turbulentně. Kdo byl připraven, mohl získat zajímavé zakázky, což se v našem případě velmi pozitivně projevilo ve výsledku celého fiskálního roku. Díky stabilnímu týmu, kterým DNS disponuje a jehož členové si vytvořili pevné vazby na své zákazníky, se nám dlouhodobě daří růst a plnit plánované cíle. Zaměstnanci DNS současně hledají nové příležitosti, kde mohou uplatnit svoje kompetence, inovace a nové technologie. Otázkou do budoucna zůstává, zda se bude všem „hráčům na trhu“ dařit pokrývat poptávku i přes potíže spojené s dodávkami zboží z výrobních závodů v Asii, které jsou ještě více prohlubovány nedostatkem některých základních komponent. Ostatně stejnou situaci můžeme sledovat například také v oblasti „automotive“, která je v dnešní době stále více závislá na pokročilých IT technologiích. Dlouhodobé trendy samozřejmě mohou vést ke změně obchodních modelů, krátkodobě ale bude stálé klíčové dokázat pružně reagovat na požadavky zákazníků a nabízet jim aktuálně dostupná a technologicky vhodná řešení.

 

Za poslední přibližně dva roky se značně proměnily požadavky zákazníků, co se týče technologií. Zaznamenal jste ale také změny nároků a požadavků ve smyslu služeb? Má dnes práce se zákazníkem jiná specifika?

Zákazníci jsou v dnešní době „zběhlí“ v po užívání nových technologií, přesto je stále důležité mít tým technických odborníků schopných poradit a navrhnout funkční a individuální řešení. Pro obchodní partnery pořádáme workshopy, kde je seznamujeme s novými technologiemi a možnostmi, které přispívají k naplnění potřeb jejich zákazníků. Na trhu vidím rostoucí poptávku po komplexních projektech zaměřených na kybernetickou bezpečnost, a to nejen s dodávkou HW a SW, ale také s poskytováním auditních a doprovodných služeb. Již delší dobu jsme vnímali požadavky na přesné, komplexní a digitalizované informace o termínech dodání zboží, které s narůstajícími problémy v této oblasti získaly ještě větší důležitost v rámci budování úspěšných obchodních vztahů. Současně se snažíme svým zákazníkům vycházet vstříc i v oblasti financování jejich projektů. Vzhledem k tomu, že práce na dálku je stále běžnější a DNS není v tomto směru rozhodně výjimkou, museli jsme část své činnosti změnit tak, aby více vyhovovala externím i interním potřebám. Nadále budeme pracovat na digitalizaci svých procesů, abychom vytvořili podmínky pro efektivní obsluhu zákaznických požadavků, a například tak umožnili svým zákazníkům jednodušší realizaci objednávek prostřednictvím „Marketplace“, při současném zachování vysoké úrovně poskytovaných služeb.

 

 Velkým tématem současného IT světa jsou možnosti digitalizace a automatizace podniků. Jak můžete v tomto velkém úkolu firmám pomoci? Nemyslím jen technologicky. Můžete nabídnout také know-how? 

Z pozice VAD distributora můžeme poskytnout nejen dodávky technologií, ale chystáme různé případové studie, které zákazníkům umožní udělat si velmi názornou představu o možných řešeních a současných trendech. Všeobecná digitalizace bude jedním z tahounů našeho oboru, aktuální situace výrazně pomohla různým online obchodním modelům. I zde bude nutné vedle samotné digitalizace či automatizace myslet na problematiku kybernetické bezpečnosti. V této oblasti jsme již s předstihem významně posílili svůj obchodní a expertní tým. Vzhledem k tomu, že součástí naší skupiny jsou agentury zaměřené na digitální marketing, umíme zákazníkům nabídnout rovněž komplexní služby v této oblasti. 

 

Hodně se mluví o DaaS neboli distribuci technologií jakožto službě. Jak s touto myšlenkou jako VAD distributor vlastně pracujete a kam se podle vás bude dál vyvíjet? 

V „distribuci jako službě“ vidíme příležitost a výzvu, která bude do budoucna nedílnou součástí našeho obchodního modelu. V pozici VAD distributora se musíme připravovat na změny, které v této oblasti přijdou. Podstatné bude pružně reagovat na potřeby a přání našich zákazníků, ať již půjde o cloudová řešení, nebo pronájmy a zápůjčky zařízení. Vedle samotného zařízení, poskytovaného jakýmkoliv způsobem nebo formou, bude kladen ještě větší důraz na kvalitu souvisejících služeb, mezi které patří například poskytování návrhu řešení, zajištění bezpečnosti a další rozmanitá škála nabízených služeb, které budou dále rozšiřovat nabízenou přidanou hodnotu.