Huawei Intelligent Cloud-Network

Domů >> Aktuality >> Huawei Intelligent Cloud-Network

Huawei Intelligent Cloud-Network

 

Podle studie konzultační firmy Deloitte „Enterprise Cloud Adoption Best Practice“ je budoucnost v cloudových službách (All in Cloud white paper).

Implementace cloudových služeb umožňuje nasadit výpočetní výkon a umělou inteligenci (AI) pro inkluzivní technologie, prostřednictvím kterých se online veřejné služby staly se základem pro digitální transformaci společností. Stručně řečen:, „cloudifikace“ již není volitelná, ale nezbytná pro digitální vývoj.

S neustálým zrychlováním vývojem digitálních služeb rovněž výrazně zaznamenává vývoj také nasazování cloudových služeb napříč průmyslovými odvětvími. Průmyslové podniky stále více přecházejí na digitální způsob jejich řízení a jíž nedokáží zpochybňovat vliv a výkonnost cloudových služeb při nasazování digitalizace procesů. Podle IDC (globální společnosti zabývající se průzkumem trhu) až 80 % podniků urychlila svou migraci do cloudu do konce roku 2021, přičemž preferovanou volbou se stane multi-cloudový přístup, tj. současné využití veřejných, soukromých a hybridních cloudů. Podniky už běžně migrují své základní služby do privátních cloudů a kancelářské služby do veřejných cloudů. Mezitím budou mít zákazníci přístup ke stále většímu počtu digitálních služeb prostřednictvím různých cloudů.

Co je to inteligentní cloudová síť?

Stejně jako elektrická síť, která v minulém století začala dodávat elektřinu do každé domácnosti, což způsobilo druhou průmyslovou revoluci, tak inteligentní cloudová síť vytváří nový impuls pro digitální ekonomiku tím, že je schopna dodat výpočetní výkon a inteligenci do každého odvětví, čímž výrazně zvýší efektivitu výroby pro podniky.

Inteligentní cloudová síť má tři jedinečné funkce:

Digitalizace sítě: Detekcí stavu sítě pomocí digitálních metod lze stav celé sítě znovu vytvořit v digitálním světě pro abstraktní modelování se sjednoceným úložištěm v cloudu. To umožní jednotnou správu, vyhodnocování provozu sítě v cloudu s vizualizací stavu sítě v reálném čase.

Síťová inteligence: Po implementaci digitalizace sítě lze zavádět nové technologie, jako je umělá inteligence a sběr dat v reálném čase pro zvýšení možností inteligence cloudové sítě. Výsledek: Inteligentní vyvažování a plánování síťových a cloudových zdrojů, inteligentní provoz a správa komunikační infrastruktury, výrazně zvýšená efektivita při predikci a řešení problémů a v neposlední řadě i inteligentní bezpečnostní zabezpečení pro komplexně vylepšenou ochranu cyber securirty.

Síť jako služba (Network as a Service - NaaS): Možnost zajistit si předplatné síťových služeb, tak jako je už naprosto běžné u mobilních datových služeb, je k připraveno na jediné kliknutí. Toto umožní výrazné zlepšení účinnosti odezvy sítě, která se velmi flexibilně přizpůsobí díky inteligentnímu cloudu. Takto lze velmi efektivně splnit měnící se obchodní požadavky zákaznických organizací flexibilní implementací programováním otevřené sítě včetně bezpečnostních funkcí komunikační infrastruktury poskytované koncovému zákazníkovi. Inteligentní a významně bezpečnější cloudové síťové služby lze takto poskytovat prostřednictvím jednoduchého modelu cloud<>síť<>zabezpečení.