MEDICA WATCH

MEDICA WATCH

Popis systému

Řešení se skládá z centrální jednotky, kalibrovaných sond a aplikace MEDICA WATCH, která ukládá a vyhodnocuje
naměřená data pro plnění zákonných povinností evidence a reportingu teplot v chladicích zařízeních a prostorách. Kalibrované sondy lze umístit jak do lednic, tak samozřejmě i do místnosti.

Centrální jednotka pouze přenáší naměřená digitální data a nijak do měřených hodnot nezasahuje.

Snímané teploty (data) se přenášejí do aplikace, ve které probíhá jejich zpracování, vyhodnocení a následně tvorba grafů, přehledů, logů a reportů. V aplikaci je tak možné kontrolovat a následně dokladovat dodržení předepsaných skladovacích podmínek pro léčiva, ale také vytvářet eskalační matice a nechat zasílat informace o nestandardním stavu odpovědným osobám. Průběh řešení incidentu lze samozřejmě zpětně revidovat.

Aplikace umožňuje souhrnný přehled nad všemi pobočkami, včetně jejich hierarchie. Čidla je možné rozdělit podle provozoven, zaznamenat jejich umístění, plánovat sanitaci a servis jednotlivých lednic, nastavovat dobu trvanlivosti jednotlivých typů zboží a exportovat data v různých formátech.

S MEDICA WATCH lze snadno vytvořit moderní a co nejvíce  automatizované dohledové  centrum pro skladováním vakcín a dalších teplotně citlivých zdravotnických materiálů a to včetně mobilních systémů, použitelných např. při převozu léků.

Výhody řešení

 • Plně v souladu s požadavky SÚKL
 • Dlouhá výdrž baterií (až 2 roky) při standardním provozu
 • Dostupnost signálu uvnitř budov i pod povrchem (sklepy, podzemí apod.)
 • Všechna data na jednom místě
 • Systém nezávislý na elektrické energii a dostupnosti internetu
 • Není nutné řešit instalaci kabelů v měřených místech
 • Přenos naměřených dat nezávislý na dostupnosti internetu
 • Autonomní vygenerování hlášení při kontrole ze SÚKL
 • Dostupnost aplikace na všech zařízeních připojených k internetu přes běžný prohlížeč
 • Automatické měření, ukládání a zpracování naměřených hodnot
 • Zobrazování naměřených parametrů v reálném čase
 • Možnost nastavení prahových hodnot individuálně pro každé měřené místo
 • Alarmy (SMS, Email) při překročení nastavených prahových hodnot.
 • Možnost ručních zápisů do databáze teplot v případě potřeby využití jiných teploměrů

Čidlo – parametry

 • Počet portů pro externí sondu - 1.
 • Zabudovaný sensor měření teploty a vlhkosti.
 • Anténa: Externí.
 • Četnost odesílání zpráv: 1 x za hodinu.
 • Baterie: Vnitřní, pevně zabudovaná.2400mAh ( výdrž až 10 let)
 • Možnost napájení ze sítě: Ne
 • LoRaWAN Class A 
 • Frequency Bands: EU868
 • Dálkově konfigurovatelný
 • Možnost nových verzí firmware
 • Indikace stavu zařízení pomocí externí LED 
 • Rozměry:135 x 70 x 30 mm/bez ext. antény
 • Hmotnost: 105

 

Sonda – parametry

 • Teplotní rozsah sondy je -55 °C až +125 °C.
 • Délka kabelu sondy je 2 metry.
 • Plochý kabel pro instalaci kolem těsnění.
 • Konektor:  Jack 3,5 mm.
 • Sonda se připojuje do centrální jednotky kabelem se standardním CINCH 3,5 konektorem.


Kalibrace probíhá dvoubodově a provádí ji akreditovaná kalibrační laboratoř Scanlab, kalibrační protokol je součástí dodávky zařízení. Rekalibrace se provádí výměnou za novou kalibrovanou sondu, aktivace sondy a návaznost dat je zajištěno automaticky aplikací MEDICA WATCH. Pokud je potřeba sondu připojit na delší vzdálenost, lze použít prodlužovací kabel (2 m).

Popis aplikace MEDICA WATCH

Aplikace MEDICA WATCH je webová aplikace, do které se uživatel dostává přes svůj webový prohlížeč s vlastním přístupovým heslem.

Instalace systému

Čidlo se umísťuje mimo lednici. Sonda se umísťuje na měření místo, tzn. dovnitř lednice nebo kdekoliv do místnosti. Jednoduchý manuál a pomůcky pro instalaci jsou v balení.

Uchycení sondy v lednici:

 • Sonda se protáhne pod těsnění dveří a nechá se ležet nebo viset z prostřední police.
 • K polici se uchytí plastovou stahovací páskou.
 • Z vnějšku lednice se přilepí samolepící očko, ke kterému se plastovou páskou přichytí sonda.

 

Uchycení centrální jednotky

Lze využít oboustrannou lepící pásku, kterou se centrální jednotka přilepí ve svislé poloze kamkoliv na lednici nebo stěnu.. Lze využít lepící magnetickou pásku, která se nalepí na centrální jednotku a magneticky přiloží na kovový povrch.

Je možné si objednat i expertní instalaci společností Scanlab, kdy její specialisté přivezou na místo veškerá zařízení a materiál, zvolí nejvhodnější umístění komunikačních jednotek a sond a provedou instalaci. Poté vyzkoušejí, zda zařízení komunikují správně a zda jsou naměřená data správně vložená do aplikace. Součástí instalace je i základní školení obsahující popis a ukázku funkcionality aplikace, ve které jsou čidla pod kontrolou. Samozřejmostí je předání kalibračních a školících protokolů. Služba Expertní instalace je dostupná na celém území ČR.

Hlavní funkce aplikace

 • Evidence kalibračních protokolů – umožňuje k odpovídajícím teplotním sondám evidovat kalibrační protokoly, resp. jejich elektronické kopie.
 • Export naměřených dat – naměřené hodnoty je možné, v případě potřeby, exportovat do souboru ve formátu csv.
 • Grafy naměřených hodnot – naměřené hodnoty se automaticky v detailu čidla zobrazují v grafech. Základní nastavení historie naměřených údajů je zobrazení za posledních 48 hodin. Rozsah časové osy lze ale měnit libovolném rozsahu požadovaných intervalů.
 • Automatické generování reportů – umožňuje nastavit automatické generování reportů a jejich export do pdf souborů.
 • Monitoring parametrů přenosu v síti –  umožňuje sledovat parametry kvality přenosu informací v radiové síti a ztrátovost přenesených zpráv.
 • Widgety – umožňují zobrazit všechny aktuální teploty, případně jejich teplotní průběhy na jedné automaticky aktualizované obrazovce.
 • Ke každému snímači teploty (zařízení) je přiřazena odpovědná osoba. Pokud na sensoru měření teploty dojde k jakékoliv anomálii (překročení uživatelsky přednastaveného teplotního limitu, závada komunikace, výpadek napájení, apod.), je na to odpovědná osoba upozorněna varováním nebo alarmem v závislosti na závažnosti události.
 • Kromě notifikace se vytvoří „poruchový lístek“, který musí odpovědná osoba řešit. Poruchový lístek lze uzavřít až po ukončení „poruchového“ stavu, např. při návratu teploty do požadovaných limitů. Poruchový lístek může vyžadovat (volitelně dle nastavení) povinné vyjádření odpovědné osoby.
 • Organizační struktura, kontakty, matice odpovědností – pokud odpovědná osoba nereaguje na varování nebo alarmy, lze nastavit eskalační osobu, aby se zabránilo škodám způsobeným zvýšenou teplotou, která může mít vliv na sledované zboží.
 • Správa teplotních sond, jejich identifikace, upozornění při jejich odpojení nebo výměně. Sondy jsou digitální a jsou dodávány kalibrované. Jejich správa umožňuje mít evidenci nejen samotné funkčnosti, ale především, že se sondami nedochází k nepovolené manipulaci – přepojování na jiná místa apod.
 • Mapový podklad – uživatelsky komfortní přehled o všech instalovaných zařízeních napříč celou oblastí, zahrnující instalace i na více pobočkách jedné společnosti.
 • Půdorysné plány –  přehled o všech instalovaných zařízeních, instalovaných na jedné pobočce společnosti.
 • Kategorie – uživatelsky nastavitelné limitní hodnoty formou šablony, pokud je větší množství sensorů, u kterých je požadované sledování stejných limitních hodnot.
 • Havarijní plán – u zařízení je možné do dokumentace vložit havarijní plány – metodický pokyn co dělat v případě, že dojde k „poruchové události“. V momentě, kdy dojde k varování, postačí otevřít zpracovaný dokument a postupovat podle havarijního plánu.
 • Fotodokumentace instalace – umožňuje vložit fotodokumentaci s konkrétním umístěním zařízení, jeho mechanickým upevněním a další důležité informace, které usnadní jeho dohledání a případnou manipulaci s ním v případě, kdy na něm došlo k poruše (např. vznikne požadavek na výměnu baterie.

 

Systém Medica Watch od DNS a.s. pomáhá poskytovat profesionální řešení v oblasti zdravotnictví, ve kterém je nutné neustále monitorovat teplotu termolabilních léčiv, vakcín a vzorků v chladících prostorech.

Více informací vám rád poskytne Aleš Pernecký, apernecky@dns.cz.