Rozhovor: Kam se ubírá DNS po roce v čele se Stanislavem Šmolíkem?

Domů >> Aktuality >> Rozhovor: Kam se ubírá DNS po roce v čele se Stanislavem Šmolíkem?

Do vedení DNS jste nastoupil před rokem. Co se vám za tu dobu ukázalo jako důležité pro budoucnost společnosti?  

Těch věcí je více. Předně můj nástup byl v době, kdy nás stále ovlivňovala covidová opatření, která byla posléze nahrazena konfliktem na Ukrajině a oboje způsobuje vedlejšími efekty komplikace pro náš byznys. Jsou problémy s dostupností výrobků a kompletací zakázek, rostou úrokové sazby a máme vysokou inflaci jako už dlouho ne. My jsme se rozhodli těmto výzvám čelit ve třech oblastech, které vnímáme jako klíčové pro všechny úspěšné firmy. První oblast je posílení identity firmy s cílem vytvořit pracovní prostředí a firemní kulturu, které budou inspirativní a motivující pro naše zaměstnance. Druhou oblastí je zlepšení naší práce pomocí automatizace a digitalizace procesů. Ve třetí oblasti se zaměřujeme na růst. Chceme růst organicky i akvizičně. Pro každou oblast máme konkrétní cíle a už rok na nich pracujeme. S vývojem a výsledky jsem spokojen, ale byznys je nekonečná hra, u které je potřeba neustále přemýšlet o zlepšení a nebát se zkoušet nové věci.   

Co se z vašeho pohledu podařilo za uplynulý rok?  

Ono to souvisí s předchozí otázkou. V každé oblasti se udělaly velké pokroky a změny. V oblasti identity máme novou vizi a hodnoty, rekonstruujeme naše prostory, aby vyhovovaly novým trendům, zlepšili jsme interní komunikaci a nastartovali sdílení „best practices“. V oblasti zlepšení naší práce jsme zavedli elektronické zpracování a schvalování dokumentů a smluv, převedli jsme CRM do online prostředí, abychom zlepšili spolupráci a mobilitu. Zaměstnanci volali po možnosti pracovat i z mobilu a tabletu. Zavedli jsme partnerský portál, kde mohou naši partneři sledovat stav objednávek a termín dodání v reálném čase. V oblasti růstu jsme dokončili jednu akvizici a další máme rozpracované. Zavádíme nové služby pro náš ekosystém jako například digitální marketing nebo Marketplace. Dále jsme zřídili nový obchodní kanál pro malé a středně velké partnery. Tedy uplynulý rok jsme se jako firma významně posunuli ve všech oblastech a s tím jsem spokojen. 

Letos oslavujete 25 let na českém trhu?  

To je pravda. Devátého června jsme měli narozeninovou oslavu s našimi zaměstnanci, vendory a partnery. 25 let je úžasný milník, na který jsme náležitě hrdí. Statistika říká, že pouze 5 % firem se „dožije“ dvaceti let existence. My už jsme zde o pět let více a jsme silná a zdravá firma připravená na minimálně dalších 25 let. Těšíme se na nové výzvy, do kterých jdeme s vizí, že chceme s naším ekosystémem tvořit distribuci pro budoucnost. 

Kde vidíte firmu za 2 roky?  

Nevím přesně, jestli to bude za dva roky, ale rád bych pokračoval v započatých změnách a projektech, kde máme dva hlavní cíle. Prvním je, aby DNS byla inspirativním pracovním prostředím pro naše kolegyně, kolegy a pro všechny, kteří by se k nám chtěli přidat. Druhým cílem je větší posun ke službám. Vedle tradičního byznysu, který umíme velmi dobře, tak potřebujeme našemu ekosystému nabídnout i další věci, služby, které jim pomohou lépe zvládat nové výzvy. Máme zde několik nápadů, které bychom chtěli v nadcházejících měsících zrealizovat. 

Máte za sebou určitě náročný rok. Víme, že jste vášnivý sportovec. Jak se Vám daří udržovat se v kondici? Máte čas relaxovat?  

Sportuji opravdu rád a sportuji celý život. Sport je něco u čeho si opravdu dokážu vyčistit hlavu, a hlavně si užít legraci a zrelaxovat. Snažím se 3x týdně cvičit ve fitcentru. Dále v zimní sezoně chodím hrát hokej. V letní sezóně je to golf, který hraji jak s přáteli nebo rodinou, tak ho spojuji s businessem.  

Generální ředitel DNS Stanislav Šmolík