Greycortex

Greycortex

Greycortex uses advanced methods of artificial intelligence, machine learning and data analysis to secure computer and industrial networks for network security monitoring. It combines network traffic analytics to provide unique network visibility, visualize network communications, and detect risks and threats.

Společnost Greycortex využívá pokročilých metod umělé inteligence, strojového učení a datové analýzy k zabezpečení počítačových i průmyslových sítí.

Produkt porfolia

GREYCORTEX Mendel je NDR řešení pro monitorování síťové bezpečnosti. Kombinuje pokročilé metody analýzy síťového provozu a poskytuje jedinečnou viditelnost sítě, kompletně vizualizuje veškeré síťové komunikace a detekuje rizika a hrozby. Nabízí i možnost účinné a rychlé automatické reakce na nalezené problémy v síti. Chrání proti současným a novým pokročilým hrozbám, které nejsou stávající bezpečnostní nástroje schopny zachytit. Reaguje na rizika způsobená nesprávnou konfigurací sítě, problémy s výkonem sítě a upozorňuje na porušení bezpečnostních zásad. 
 

Kontakt

ONDŘEJ NOVÁK

Key Account Manager, onovak@dns.cz, +420 776 652 318

Jakub Šujanský

Key Account Manager, jsujansky@dns.cz, +420 775 556 641

 

Produkty Greycortex a na ně navázané služby zajišťuje divize Security.

V případě zájmu nás kontaktujte Divize Security DNS a.s.