Případová studie: Pokrytí výrobních a skladovacích prostor bezdrátovou sítí

Domů >> Případová studie: Pokrytí výrobních a skladovacích prostor bezdrátovou sítí

Výchozí stav:

"V rámci dosavadní situace neměla společnost CIE UNITOOLS PRESS, a.s. pokryty prostory příjmu materiálu, výroby, skladu a expedice žádnou bezdrátovou sítí. Zákazník požadoval zavedení ručních terminálů se čtečkou čárových kódů k přenosu dat celého výrobního procesu do informačního systému SAP. Nový návrh bezdrátové sítě musel zohlednit dispozici strojů, měnící se pozice skladovacích regálů a v neposlední řadě špatně prostupné protipožární stěny.

Stejně tak bylo nutné zohlednit klienty, kteří se budou do bezdrátové sítě připojovat. Patří mezi ně ruční a mobilní čtečky čárových kódů na vysokozdvižných vozících.

Dalším požadavkem zákazníka byla dedikovaná bezdrátová síť pro servisní organizace
a celkově zabezpečené řešení bezdrátového přenosu dat."

 

"Společnost HCV group a.s. navrhla řešení bezdrátové sítě za použití technologie Dell Sonic Wall, pokrývající plochy o rozměrech 2600 m2 . Tato technologie zaručuje splnění požadavku zákazníka na zabezpečenou bezdrátovou síť fungující bez výpadku v třísměnném provozu."