Představení: Novicom CCM

Domů >> Představení: Novicom CCM
Termín: 
Čtvrtek, 23. Červen 2022 - 13:00 do 15:30
Místo: 
Hotel Olšanka, Táboritská 23, Praha 3
Kontakt: 
apetrulakova@dns.cz
Výrobce: 
Divize: 
Security

Vážení partneři,
 
vzhledem k velkému zájmu bychom vám rádi představili nový nástroj Novicom CCM.
 
Agenda:

 • Představení Novicom CCM 
 • Prodejní argumentace Novicom CCM
 • Ukázka Novicom CCM
 • Obchodní model CCM (on-site, on-premise, cloud)
 • Technické požadavky Novicom CCM
 • Prezentace systému Novicom CCM 
 • Cenová a partnerská politika Novicom CCM
 • Diskuse

 
Informace o Novicom CCM (Cybersecurity Compliance Management):

CCM je nástroj pro podporu práce manažera kybernetické bezpečnosti. S použitím CCM manažer snadno vyhoví všem požadavkům zákona a vyhlášky o kybernetické bezpečnosti, je možno do něj implementovat i workflow definované vnitřními směrnicemi organizace.
 

CCM:

 • umožní plánování pravidelných, resp. opakujících se aktivit, jako je analýza rizik, revize dokumentace, příprava auditů, školení zaměstnanců atd.
 • má předpřipraveny formuláře, vyžadované vyhláškou – hlášení na NUKIB, zápisy z jednání, záznamy o provedených revizích atd.
 • obsahuje všechny relevantní zákony a předpisy, které je možno jednoduchým způsobem doplňovat tak, jak se objevují např. na webu NUKIBu
 • umožňuje mu řídit práci Výboru kybernetické bezpečnosti
 • nastaví systém řízení dokumentace – oběžníky, připomínkování a schvalování zápisů z jednání a mnoho dalšího

 

Na místě je zajištěno parkování a občerstvení.

 

Těšíme se na setkání s vámi!

 

 

Registrace

Představení: Novicom CCM

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlasím se zpracováním poskytnutých osobních údajů, kontaktních informací a emailové adresy společností DNS a.s., se sídlem Na Strži 65/1702, Praha 4 za účelem zařazení do databáze a dalšího marketingového užití tj. zejména nabízení výrobků, služeb a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 10 let do odvolání.

Svou registrací souhlasím s pořízením a použitím fotografií a audio/video záznamu mé osoby i mého doprovodu (který bude mnou obeznámen) pro propagaci a prezentaci akce.