Microsoft Academy

Domů >> Microsoft Academy

Připravili jsme po vás vzdělávací program DNS & Microsoft Academy, díky kterému Vám pomůžeme k úspěšnému složení online testu Sales a Pre-Sales Technical Assessment firmy Microsoft. Úspěšné absolvování tohoto testu je velice důležitou podmínkou k získání MPN kompetencí, jež vám poskytují obrovskou konkurenční výhodu při prodeji technologií firmy Microsoft.

Sales a Pre-Sales Technical Assessments jsou důležité pro všechny ty, jež se věnují prodeji nebo předprodejní podpoře a chtějí mít jistotu, že mají potřebné znalosti o produktech a rovněž pro všechny partnery, kteří chtějí mít jistotu, že jejich konzultanti mají odpovídající kvalifikaci pro působení na svých pozicích.

Protože víme, jak je složité připravit se na jakoukoliv zkoušku samostatně pouze s pomocí online materiálů, nabízíme Vám v rámci tohoto programu možnost přípravných školení, kde Vám bude dané téma vysvětleno specialistou firmy Microsoft či DNS, a to vše zcela zdarma!

Na konci tohoto školení budete mít možnost online vyplnění tohoto hodnocení a otestování nově nabytých či již stávajících zkušeností. V případě, že se Vám z časových důvodů nepodaří tento test dokončit v rámci školení, budete vyzváni k jeho vyplnění online samostatně. Pokud si nebudete vědět s jakoukoliv částí testu rady, nabízíme vám možnost opětovného navštívení našeho školení v náhradním termínu a konzultace problému s odborníkem, a to opět na naše náklady.

Pomůžeme Vám tedy splnit základní požadavek k dalšímu vzdělávání a získání Certifikací, jež jsou podmínkou pro získání MPN kompetencí firmy Microsoft, které přinášejí nespočet výhod.

  

Zdroj: MICROSOFT s.r.o.

V rámci DNS & Microsoft Academy budou tedy postupně vypisována školení, která najdete na webu společnosti DNS a.s. v Kalendáři akcí. Takto vypsaná školení budou mít přívlastek „DMA“.

Pro tento program jsme pro vás připravili témata:

1.    Virtualizace, Management & Server

Test: MPN Pre-Sales Technical Assessment for Private Cloud, Management and Virtualization

 2.    Business Intelligence / SQL – bude zahájeno v dubnu 2013

3.    Communications – bude zahájeno v květnu 2013

Budeme rádi, pokud využijete program DNS & Microsoft Academy.

 

Kromě této nabídky Vám samozřejmě nabízíme naši obchodní podporu, která zahrnuje:

Nákup a prodej multilicencí SW:

 • Analýza potřeb zákazníka v oblasti nákupu licencí a výběr vhodného licenčního programu dle aktuální situace.
 • Podpora partnerů při tvorbě podkladů k výběrovým řízením.
 • Vyjednávání s výrobci SW za zákazníka (zajištění procesů a smluv pro nákup licencí).
 • Podpora nadnárodních nákupů, připojení k zahraničním smlouvám.
 • Zajištění operativního leasingu.
 • Archivace nabývacích dokladů a smluv po celou dobu kontraktu.
 • Řízení a podpora procesů včasné obnovy kontraktů a podpory.
 • Reporting nákupů a objednávek.

Licenční poradenství:

 • Licenční hotline.
 • Poradenství v oblasti licencování a licenčních programů.
 • Školení obchodních týmů zákazníků a partnerů v oblasti licencování.
 • Pomoc se správou portálů výrobců SW pro zákazníka.
 • Správa SA benefitů.
 • Ověřování souladu nabývacích dokladů s požadavky SW výrobců.
 • Tvorba licenčních architektur jednotlivých SW výrobců.
 • Příprava zákazníků a partnerů na případné certifikace SW výrobců.

Optimalizace a správa softwarových licencí (Software Asset management):

 • Softwarová inventura (softwarový audit).
 • Software Asset Management, který vychází z metodologie normy ISO SAM
 • Definování prostoru pro snížení nákladů a zvýšení efektivity ve využívání dedikovaných zdrojů na správu softwarových licencí.