DNS SK

Domů >> DNS SK

 

DISTrIBÚTOR S PRIDANOU HODNOTOU PRE OBLASŤ IT TECHNOLÓGIÍ

V DNS kladieme dôraz na dokonalý zákaznícky servis a individuálny prístup ku každému projektu. Naše služby svojim rozsahom pokrývajú kompletný cyklus prípravy a realizácie náročných IT projektov. Pomôžeme vám s realizáciou vášho projektu od návrhu cez predpredajnú podporu až po jeho samotnú realizáciu. Spoľahnúť sa na nás môžete aj v oblasti popredajnej podpory, finančných, marketingových a vzdelávacích služieb. Sledujeme aktuálne trendy, a tak na našom portáli DNS Marketplace nájdete najširšie portfólio cloudových služieb a aplikácií na jednom mieste.

 

Spoločnosť DNS sa počas svojho dvadsaťročného pôsobenia na českom trhu vyvinula na veľmi úspešnú, sebavedomú a finančne stabilnú firmu - distribútora s pridanou hodnotou - s obratom dosahujúcim viac než 100 miliónov €. Tieto úspechy dosahuje firma s pomocou viac ako 70 zamestnancov divízií Dell EMC, HPE, IBM & Lenovo, Storage, Infrastructure, Software & Solution. Rozsah a kvalita poskytovaných služieb, široké produktové portfólio aj technologické znalosti radia DNS na špičku v obore. Spoločnosť je súčasťou skupiny eD system Group.

 

Ponúkame vám predpredajnú podporu:
 • Mapovanie obchodných príležitostí.
 • Podpora predajnej schémy VAD-Reseller-zákazník.
 • Príprava obchodných ponúk a návrhov technických riešení - konfigurácia, sizing, návrh komplexných projektov zahŕňajúcich integráciu hardvéru, softvéru a služieb.
 • Praktické overenie funkčnosti technického riešenia (proof-of-concept).

 

Poskytneme vám podporu pri realizácii IT projektov, predovšetkým:
 • Logistickú podporu - zabezpečenie dodávky všetkých projektových komponentov v daných termínoch do dohodnutých lokalít.
 • Implementaciu a systémovú integráciu.

 

Zabezpečíme vám popredajnú podporu, pretože pre nás projekt implementáciou nekončí:
 • Technické služby - certifikácie konzultantov DNS a ich skúsenosti umožňujú ponúknuť obchodným partnerom kvalitné technické služby pre všetky produkty.
 • Prevádzka školiacich a kompetenčných centier.
 • Prezentácie a školenia - produktové a technické prezentácie pripravené na mieru podľa individuálnych požiadaviek partnera. Prezentácie pre koncového zákazníka organizované pod hlavičkou partnera na podporu jeho obchodného projektu.
 • Laboratóriá vybavené IT technológiami pre overovanie funkčnosti technických riešení, napr. LiveLab.
 • Technický help desk s certifikovaným personálom.
 • Zapožičanie techniky - krátkodobé alebo dlhodobé zapožičanie našich demo systémov na testovanie, vývoj aplikácií alebo prezentáciu koncovému zákazníkovi.

 

Poskytujeme finančné služby – pomáhame svojim partnerom a koncovým zákazníkom s financovaním IT projektov prostredníctvom:
 • Štandardných finančných produktov poskytovaných v spolupráci s výrobcami technológií (lízingy, úvery, prenájmy zariadení).
 • Poskytnutia nadštandardných platobných podmienok (predĺžená splatnosť, splátkové kalendáre, úverové rámce).

 

Máme veľký marketingový tím a zabezpečujeme marketingovú podporu obchodu:
 • Realizácia spoločných marketingových akcí a kampaní.
 • Správa a využívanie marketingových fondov poskytovaných výrobcami.

 

Ďalšie služby s pridanou hodnotou, ktoré vám ponúkame:
 • Vzdelávanie a certifikácie Prometric a Pearson VUE.
 • Certifikačné školenia výrobcov Check Point, IBM, HPE, atď.
 • Kompetenčné centrá pre technológie IBM, Dell/Intel, HPE, Huawei a LiveLab (security).
 • Licencovanie softvéru - modely licencovania, prenájom SW a Software Asset Management.
 • Pomáhame aj zákazníkom na koncovom trhu - prostredníctvom spoločnosti Microsoft ako LSP.

 

Produktové portfólio

DNS je dodávateľom riešení v oblasti bezpečnosti, serverov, sieťovej infraštruktúry, softvéru, ukladania dát a zjednotenej komunikácie týchto významných výrobcov.