Stanislav Šmolík: Chceme nabídnout distribuci budoucnosti

Domů >> Aktuality >> Stanislav Šmolík: Chceme nabídnout distribuci budoucnosti

 

Stanislav Šmolík, CEO společnosti DNS, nám zprostředkoval pohled na to, jak se DNS dařilo v uplynulém roce. Také se dozvíte, kam se chce „DNSka“ ubírat dál a jak reaguje na aktuální situaci a současné i nadcházející technologické trendy.

   
   
                                           STANISLAV ŠMOLÍK, CEO SPOLEČNOSTI DNS

 

Jak byste zhodnotil rok 2021, co se vám podařilo, čeho jste dosáhli?

Víte, já jsem posílil řady DNS až v září 2021, takže moje hodnocení je tím trochu ovlivněno a není úplně komplexní. Nicméně, abych vám odpověděl na otázku, tak velmi kladně hodnotím pokračující automatizaci celé firmy a aktivity směřující k vybudování digitálních forem prodeje jako je například Marketplace. Současně nám určité obavy dělají rostoucí úrokové sazby a zpoždění v dodávkách, které můžeme vidět v distribučních řetězcích po celém světe.

Jaké máte v DNS plány a předsevzetí do roku 2022?

Plány pro další rok máme veliké. Dovolte mi je rozdělit do několika oblastí:
1) Budeme dále pokračovat v automatizaci a digitalizaci všech interních procesů, abychom usnadnili práci našim obchodním partnerům a také sami sobě.
2) Budeme chtít budovat nové prodejní kanály a modifikovat stávající, abychom uspokojili větší počet obchodních partnerů.
3) Zaměříme se na digitální marketing, kde můžeme celému „ekosystému“ budovaném kolem DNS nabídnout zajímavé služby s přidanou hodnotou.

V roce 2022 vás čeká významné jubileum – budete oslavovat 25 let působení na trhu. Můžete stručně zrekapitulovat, jaká je vlastně 25letá „DNSka“ – jak se dnes profilujete a kam jste se za uplynulé čtvrt století posunuli?

Tak jak se změnilo za toto období prostředí kolem nás, tak se změnila i DNS. Z pár nadšenců, kteří stáli před čtvrtstoletím na začátku celého snažení vyrostla „stohlavá firma“ s obratem přesahujícím 3 mld korun, realizující ty nejnáročnější projekty. Zcela zásadní rozdíl můžeme vidět v technologiích a nabízených službách, se kterými aktuálně pracujeme. Pro ty, kteří před 25 lety začínali, by to byl pohled ze sci-fi. Co se ale zásadně nezměnilo jsou naše hodnoty. Dlouhodobě se snažíme se udělat vždy něco navíc, než je očekáváno a vytvářet tak nový standard řešení a služeb.

Máte toho už hodně za sebou, ale také jistě ještě před sebou. Jaké jsou vaše vize, jaká je vaše mise a hodnoty, které reprezentujete a prosazujete? 

Naše jubileum 25 let, které budeme příští rok slavit, vybízí, abychom nad vizí a misí firmy přemýšleli. Stejně tak nad jejími hodnotami a příběhem, který chceme společně v DNS žít, protože svět okolo nás se za 25 let změnil a nadále měnit bude. V tento moment vám ještě nemůžu prozradit konkrétní věci, protože na nich pracujeme, ale jednu věc vám mohu prozradit už teď. Silnou hodnotou DNS bylo a je, že všechny vztahy máme dlouhodobě založené na důvěře a respektu. Tohle se určitě nezmění.

DNS je součástí skupiny eD Invest Group. Jak tato symbióza funguje a co vám zázemí tak velké a rozvětvené skupiny dává? Jak z tohoto spojení profitují vaši partneři a reselleři?

Pod hlavičkou eD Invest Group vzniká ekosystém firem v oblasti IT, jehož ambicí je pokrýt služby a činnosti v rámci celého distribučního řetězce kam řadíme obchod, softwarové řešení, komunikace, e-commerce, technologie a IT bezpečnost. A nejen to. Naší ambicí je realizovat také informační, prezentační a digitální formu prodeje. Chceme, abychom s využitím dostupných zdrojů v rámci skupiny nabídli našim partnerům a resellerům opravdu komplexní služby související s prodejem zboží, služeb, projektů a celých technologických řešení. Bez nadsázky můžeme říct, že chceme nabídnout distribuci budoucnosti – být partnerem pro digitální transformaci.

Svět informačních technologií, ale i jejich distribuce se rychle mění. Jedním z největších témat jsou aktuálně digitalizace, automatizace, AI, hybridní spolupráce a další oblasti, které významně ovlivnila pandemická situace. Jak tyto trendy vnímáte v DNS a jak na ně reagujete? 

My tyto trendy vnímáme velmi silně. Snažíme se jim přizpůsobit a někdy mít i trochu náskok. Uvedu pár příkladů. V roce 2022 budeme renovovat naše prostory/kanceláře, aby vyhovovaly hybridnímu pracovnímu modelu. O automatizaci všech interních procesů jsem již hovořil. Co myslím bude velmi důležité, je nabídnout našemu „ekosystému“ i digitální formu spolupráce, protože ne všichni už se chtějí potkávat osobně a business se bude stále více a více odehrávat ve virtuálním prostředí. Samostatným tématem je oblast kybernetické bezpečnosti, kde registrujeme rostoucí zájem o produkty i služby. V DNS jsme vybudovali speciální tým odborníků, který je schopen a připraven pomoci všem našim partnerům, případně jejich koncovým zákazníkům.

Proč se partnerům, integrátorům a resellerům vyplatí spolupráce s DNS v roce 2022?

DNS je distributor s přidanou hodnotou v České republice a na Slovensku. Jinými slovy je to tým přibližně 100 profesionálů, který může nabídnout komplexní expertízu ve znalostech ICT, marketingu, logistiky, vzdělávání a školení. Nejsme velká zahraniční korporace, ale rychlá a flexibilní firma. Rád bych vybídl všechny velké i SMB partnery, aby si spolupráci s DNS vyzkoušeli. Nebudou litovat.