Cesta: Produkty a služby / Výrobci / SEFIRA


Společnost SEFIRA

Produkty v portfoliu DNS Služby DNS

Společnost SEFIRA je dodavatelem IT řešení a služeb. Specializuje se na služby vytvářející důvěru se zaměřením na dodávky moderních systémů pro důvěryhodné vytváření, ověřování a dlouhodobé uchovávání elektronických dokumentů. V IT bezpečnosti nabízí konzultace a řešení v oblastech elektronické identity, PKI a identity managementu. Pro segment energetiky nabízí řešení pro podporu obchodování na evropském trhu elektřinou a plynem, plánování výroby elektrické energie a pro podporu smart metering řešení. SEFIRA poskytuje komplexní služby od vytvoření IT strategie, přes návrh architektury informačních systémů, zakázkový vývoj software až po procesní, datovou a systémovou integraci.

Moderní bezpapírová řešení

SEFIRA je autorem a dodavatelem moderních řešení pro práci s elektronickými dokumenty a podporu bezpapírových procesů. Naší vizí je tvorba paperless řešení pro evropský trh založených na digitální důvěře, která vychází z technických standardů a legislativních norem platných v celé Evropské unii. Vytváříme produkty a řešení bez kompromisů, digitálně, bez papírů od vzniku až po dlouhodobé důvěryhodné uložení dokumentů.   

Produkty v portfoliu DNS

Pro oblast paperless  jsme vytvořili rodinu produktů dodávaných pod obchodní značkou OBELISK for a paperless future.

OBELISK Signer

Produkt, který poskytuje službu automatického vytváření elektronických pečetí (značek) resp. časových razítek pro zachování právní relevance elektronických dokumentů vytvářených veřejnoprávními původci, ale i soukromými subjekty.

OBELISK Validator

Komplexní nástroj pro ověření legislativní platnosti digitálně podepsaných elektronických dokumentů v rámci celé EU v souladu s nařízením eIDAS.

OBELISK Certificate Validation

Validační autorita OBELISK Certificate Validation, kterou SEFIRA provozuje jako cloudovou službu, slouží pro ověřování platnosti kvalifikovaných certifikátů v rámci celé Evropské unie.

OBELISK Trusted Archive

Vlajkovou lodí je produkt OBELISK Trusted Archive, který je jádrem řešení pro důvěryhodnou archivaci elektronických dokumentů. Toto řešení je dostupné i ve verzi pro objektová úložiště Hitachi a Dell ECM nebo jako důvěryhodná cloudová služba.

OBELISK Digitální spisovna

Produkt nabízí specifické funkce, které naplňují požadavky na provoz spisovny jako funkční složky elektronické spisové služby vyplývající ze zákona 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, vyhlášky 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby a národního standardu pro elektronické systémy spisové služby NSESSS.

OBELISK Document Manager

Rozšiřuje rodinu produktů OBELISK o DMS funkčnosti pro práci s archivovanými dokumenty a umožňuje tak rychlé zavedení procesu archivace do fungování společnosti bez vysokých investic na pořízení nebo úpravu stávajících DMS řešení.

OBELISK Integration Platform

Integrační platforma OBELISK Integration Platform umožňuje realizovat komplexnější procesy s digitálními dokumenty.

Služby DNS

V rámci partnerské spolupráce dodáváme řešení zaměřená na vznik digitálních dokumentů s využitím dynamického biometrického podpisu nebo konceptu důvěryhodné digitalizace papírových dokumentů.

Poskytujeme poradenské služby ke strategii zavedení bezpapírových řešení, k nařízení Evropského parlamentu a Rady  eIDAS  a jeho dopadům na procesy a informační systémy organizací státní správy i komerčních subjektů.

Elektronická identita a služby vytvářející důvěru v digitálním prostředí jsou dnešní realitou a je otázkou času, kdy ovlivní fungování každé organizace. Přínosem přechodu na moderní paperless řešení je nejenom úspora papíru, ale především významná akcelerace business procesů a připravenost na měnící se tržní prostředí, které zasahuje komerční subjekty i organizace státní správy v tom nejširším pojetí.    

S námi vstoupíte do moderního bezpapírového světa bezpečně, bez zbytečných technických a legislativních rizik a slepých cest.

 

Kontakt

Miroslav Němeček

Account Manager

Další zdroje informací


Přílohy ke stažení


Kontakt

Miroslav Němeček

Account Manager

DNS E-news

Aktuality

Check Point odhalil zranitelnost v platformě populárních dronů DJI

08.11.2018

Útočníci potenciálně mohli získat přístup k uživatelským účtům prostřednictvím zranitelnosti v procesu identifikace uživatele v rámci fóra DJI.

Nové modely HPE serverů desáté generace

08.11.2018

HPE tento měsíc uvedlo na trh dva nové modely desáté generace serverové řady ProLiant.