Cesta: Produkty a služby / Výrobci / SEFIRA


Společnost SEFIRA

Produkty v portfoliu DNS Služby DNS

Společnost SEFIRA je stabilním dodavatelem IT řešení a služeb. Specializuje se na služby vytvářející důvěru v digitálním prostředí Evropské unie se zaměřením na moderní bezpapírová řešení a dlouhodobé důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů. V IT bezpečnosti poskytuje řešení a konzultace v oblastech PKI, autentizace, IDM, bezpečnosti mobilních zařízení, zabezpečení databází a ochrany proti cíleným kybernetickým útokům. Pro segment energetiky nabízí řešení pro podporu obchodování na evropském trhu elektřinou a plynem, plánování výroby elektrické energie a pro podporu smart metering řešení.

Dále SEFIRA poskytuje zakázkový vývoj software, aplikační infrastruktury, procesní a datovou integraci, služby systémové integrace a projektového řízení. SEFIRA má zákazníky z oblasti energetiky, finančnictví, pojišťovnictví, průmyslu a veřejné správy.

Moderní bezpapírová řešení

SEFIRA je autorem a dodavatelem moderních řešení pro práci s elektronickými dokumenty a podporu bezpapírových procesů. Naší vizí je tvorba paperless řešení pro evropský trh založených na digitální důvěře, která vychází z technických standardů a legislativních norem platných v celé Evropské unii. Vytváříme produkty a řešení bez kompromisů, digitálně, bez papírů od vzniku až po dlouhodobé důvěryhodné uložení dokumentů.  

Produkty v portfoliu DNS

Pro oblast paperless  jsme vytvořili rodinu produktů dodávaných pod obchodní značkou OBELISK for a paperless future.

OBELISK Trusted Archive

Vlajkovou lodí je produkt OBELISK Trusted Archive, který je jádrem řešení pro důvěryhodnou archivaci elektronických dokumentů. Toto řešení je dostupné i ve verzi pro objektová úložiště Hitachi Content Platform a ECM Centera nebo jako důvěryhodná cloudová služba.

OBELISK Certificate Validation

Validační autorita OBELISK Certificate Validation, kterou SEFIRA provozuje jako cloudovou službu, slouží pro ověřování platnosti kvalifikovaných certifikátů v rámci celé Evropské unie.

OBELISK Trust Services

OBELISK Trust Services je sada technologií vytvářejících infrastrukturu pro práci s digitálními dokumenty s důrazem na digitální důvěru a digitální kontinuitu založenou na PKI službách.

OBELISK Integration Platform

Integrační platforma OBELISK Integration Platform umožňuje realizovat komplexnější procesy s digitálními dokumenty.

Služby DNS

V rámci partnerské spolupráce dodáváme řešení zaměřená na vznik digitálních dokumentů s využitím dynamického biometrického podpisu nebo konceptu důvěryhodné digitalizace papírových dokumentů.

Poskytujeme poradenské služby ke strategii zavedení bezpapírových řešení, k nařízení Evropského parlamentu a Rady  eIDAS  a jeho dopadům na procesy a informační systémy organizací státní správy i komerčních subjektů.

Elektronická identita a služby vytvářející důvěru v digitálním prostředí jsou dnešní realitou a je otázkou času, kdy ovlivní fungování každé organizace. Přínosem přechodu na moderní paperless řešení je nejenom úspora papíru, ale především významná akcelerace business procesů a připravenost na měnící se tržní prostředí, které zasahuje komerční subjekty i organizace státní správy v tom nejširším pojetí.    

S námi vstoupíte do moderního bezpapírového světa bezpečně, bez zbytečných technických a legislativních rizik a slepých cest.

 

Kontakt

Miroslav Němeček

Account Manager

Další zdroje informací
Přílohy ke stažení


Kontakt

Miroslav Němeček

Account Manager

DNS E-news

Aktuality

V softwarově definovaném světě záleží na vysoce výkonném hardwaru více než kdy dříve

23.11.2017

Zákazníci stále častěji hledají řešení hyperkonvergované infrastruktury, která jsou jednoduchá, přímočará a cenově výhodná s ohledem na implementaci i správu. Dell EMC má odpověď.

Inovace v oblasti úložišť střední třídy pro zákazníky i partnery

23.11.2017

Společnost Dell EMC posílila své portfolio úložišť střední třídy. Podívejte se jak!