Cesta: Produkty a služby / Výrobci / Imperva


Imperva

Produkty v portfoliu DNS Služby DNS

Izraelsko-americká společnost Imperva se zabývá zabezpečením a auditem databází (IBM Informix a DB2, Microsoft SQL, Oracle a Sybase), souborů a webových aplikací (včetně internetového bankovnictví, online plateb a informačních portálů), i bezpečností podnikových aplikací (SAP, Oracle EBS a dalších). Speciální pozornost pak věnuje ochraně produktů Microsoft SharePoint.

Produkty v portfoliu DNS

Produkty Imperva umožňují organizacím splnit požadavky mnoha standardů, jako jsou Payment Card Industry (PCI), Data Security Standard (DSS), SOX a další, vztahujících se k ochraně citlivých informací.

SecureSphere Database Security Gateway

Řešení poskytuje kompletní zabezpečení databází, obranu proti útokům, krádežím dat i ochranu proti porušení databáze, neautorizovaným přístupům, poškození dat a softwarovým útokům. Podporuje databázové systémy IBM DB2, IBM Informix, Microsoft SQL Server, Oracle a Sybase.

Hlavní vlastnosti systému SecureSphere Database Security Gateway:

 • Ochrana citlivých dat v reálném čase.
 • Automatická konfigurace a aplikace politik.
 • Průběžná ochrana a logování.
 • Nulový dopad na existující infrastrukturu.
 • Centralizovaný management a administrace.
 • Viditelnost použití dat.

SecureSphere Database Monitoring Gateway

Řešení poskytuje automatické monitorování, audit a reporting databázových systémů IBM DB2, IBM Informix, Microsoft SQL Server, Oracle a Sybase.

Hlavní vlastnosti systému SecureSphere Database Montoring Gateway:

 • Universal user tracking – přiřadí databázovou aktivitu k uživatelům připojeným přes aplikační servery.
 • Dynamic Profiling – automaticky vytvoří ověřené uživatelské profily podle aktivity a identifikuje změny dat a materiálů.
 • Distributed Audit Architecture – umožňuje detailní sběr dat s možností rozšiřitelnosti.
 • Unified Auditing – automatická integrace s logy různých výrobců databází.
 • Network Appliance a Local Host Agent – zajistí monitorování veškerých aktivit databázových systémů.
 • Transparent Deployment – jednoduchá implementace bez dopadu na výkon a přístupnost k databázi.

SecureSphere File Firewall/Activity monitoring

Řešení Imperva pro monitorování a audit přístupu k citlivým datům a zabezpečení souborů pomocí varování na základě politik a blokování v reálném čase. Systém slouží rovněž k auditu přístupových aktivit a managementu přístupových práv k souborům uloženým na souborových serverech a v NAS úložištích.

Klíčové funkce řešení SecureSphere File Firewall/Activity monitoring:

 • Aktivní zablokování nebo hlášení neoprávněných požadavků na přístup k souborům.
 • Identifikace nadbytečných přístupových práv a umožnění jejich revize.
 • Audit všech přístupů k souborům a složkám dle uživatelů a aplikací.
 • Identifikace vlastníka dat.
 • Pokročilé analytické a reportingové nástroje.

SecureSphere Web Application Firewall

Řešení poskytuje ochranu kritických aplikací jako je internetové bankovnictví, e-commerce, online platby a zákaznické informační portály.

Hlavní vlastnosti systému SecureSphere Web Application Firewall:

 • Automatické modelování struktury aplikací.
 • Transparentní zavedení – transparent inspection engine umožňuje rozmístit zařízení SecureSphere v síti během okamžiku beze změn webového či databázového serveru.
 • Může pracovat jako transparentní bridge, síťový router, reverzní nebo transparentní proxy nebo v režimu monitoringu.
 • Obsahuje několik protokolů pro zajištění vysoké dostupnosti a failover během několika milisekund při použití dvou či více SecureSphere bran.
 • Centrální management a administrace.

SecureSphere MX Management Server

Řešení centrálního managementu a administrace pro aplikační a databázové servery. Až 15 WAF, DMG a DSG bran může být spravováno z jednoduché konzole, umožňující monitorování aktivity aplikací a databázových systémů, audit a řízení bezpečnosti.

SecureSphere MX Management Server slouží jako ústřední bod pro třívrstvou architekturu managementu, která automatizuje úkoly správy větších uskupení bran.

ADC Insight Services

Přídavná služba k řešením SecureSphere provádí online monitoring aktivit a audituje zabezpečení aplikací jako SAP, Oracle EBS či PeopleSoft. ADC Insights poskytuje řešením SecureSphere klíčové informace pro zvýšení úspěšnosti zabezpečení a zajištění shody s předpisy SOX, PCI DSS, HIPAA a dalšími.

Řešení ADC Insight Services obsahuje:

 • Data Structure Knowledge – informace o uložení citlivých dat a normách jejich užívání.
 • Targeted Assessments – automatické odhady zranitelnosti aplikací, databází, operačních systémů a konfiguračních problémů.
 • Best Practice Policies and Audit Controls – umožňuje SecureSphere řešením automatickou implementaci pravidel a politik, specifických pro určité obchodní problémy.
 • Pre-built Reports – reporty jasně identifikující bezpečnostní rizika a soulad s pravidly a bezpečnostními politikami.
 • Automatické aktualizace o nové metody auditování.

Scuba by Imperva

Aplikace Scuba by Imperva Database Vulnerability Scanner vyhledává slabá místa v zabezpečení databází, nebezpečné procesy, slabá hesla či chybějící bezpečností aktualizace, což jsou největší bezpečnostní nedostatky, které mohou způsobit neoprávněný přístup k datům.

Nástroj Scuba by Imperva je možné bezplatně stáhnout a použít pro kontrolu databází (IBM DB2, MS SQL, Oracle, Sybase) na bezpečnostní rizika a konfiguračních slabiny. Program vytváří přehledné informační reporty s detailními bezpečnostními popisky.

Technická podpora společnosti Imperva

Imperva nabízí tři stupně technické podpory – Standard, Enhanced a Premium. Ty poskytují zákazníkovi flexibilitu ve výběru plánu, který nejvíce vyhovuje jeho požadavkům, a to včetně RMA. Každý ze tří programů obsahuje formální eskalační proceduru, která zajišťuje efektivní řešení veškerých zákaznických problémů a otázek.

Služby DNS

DNS je autorizovaným partnerem společnosti Imperva v České republice, poskytujícím předprodejní a poprodejní služby svým partnerům a zákazníkům. Jedná se především o:

 • Zpracování nabídek a technické konzultace.
 • Doporučení možností integrace s dalšími HW a SW řešeními infrastruktury IT.
 • Instalační a implementační služby realizované certifikovanými konzultanty společnosti DNS.

Kontakt

Tomáš Nguyen

Product Manager


Kontakt

Tomáš Nguyen

Product Manager

Další zdroje informací

DNS E-news

Aktuality

Check Point odhalil zranitelnost v platformě populárních dronů DJI

08.11.2018

Útočníci potenciálně mohli získat přístup k uživatelským účtům prostřednictvím zranitelnosti v procesu identifikace uživatele v rámci fóra DJI.

Nové modely HPE serverů desáté generace

08.11.2018

HPE tento měsíc uvedlo na trh dva nové modely desáté generace serverové řady ProLiant.