Cesta: Produkty a služby / Výrobci / IBM / Software / IBM Rational


IBM Rational Software

Produkty v portfoliu DNS Služby DNS Partnerská sekce - Rational Software

Software IBM Rational pomáhá firmám vytvářet a nasazovat kreativní a inovativní softwarové produkty a služby s nižšími náklady i riziky. Portfolio nástrojů IBM Rational pokrývá celý životní cyklus tvorby softwarových řešení, projektové řízení a portfolio management.

Produkty v portfoliu DNS

Návrh a konstrukce softwaru

Nástroje Rational pro vývoj softwaru pomáhají s návrhem, vývojem a poskytováním špičkového softwaru a služeb, plně využívajících moderní technologie.

 • Rational Requirements Composer je nástroj na sběr a definici požadavků, který usnadňuje porozumění mezi obchodními a IT pracovníky.
 • Rational DOORS je nástroj pro komplexní správu požadavků i na největších projektech v IT nebo jiných průmyslových odvětvích.
 • Rational Software Architect for WebSphere Software je nástroj pro vývoj komplexních podnikových systémů na platformě Java EE nebo C++, založený na modelování a jazyku UML, určený pro vytváření kvalitně navržených aplikací a služeb.
 • Rational Application Developer for WebSphere Software, určený pro vývojáře na platformě Java, slouží k vývoji aplikací založených na prostředí Eclipse. Obsahuje nástroje podporující vývoj pro platformu IBM WebSphere a další.
 • Rational Software Modeler je nástroj pro vizuální modelování, založené na jazyku UML 2.0, který architektům umožňuje dokumentaci a komunikaci procesů, toků a návrhů.
 • Rational Rhapsody Architect for Software je prostředí pro vývoj, založené na modelování UML/SysML, určené k navrhování systémů pracujících v reálném čase a vestavěných systémů.
 • Rational SDL Suite je nástroj pro vývoj softwaru komunikačních systémů pracujících v reálném čase.

Správa změn, konfigurací a verzí

Software Rational pro správu změn umožňuje pružné sledování defektů a změn, automatizaci procesů, vytváření sestav a sledování životního cyklu pro lepší přehled, řízení změn i životního cyklu vývoje.

 • Rational Team Concert je nástroj pro podporu týmového vývoje. Kombinuje funkce pro správu verzí, řízení práce, plánování a sestavení softwaru.  Je vhodný pro podporu agilního vývoje.
 • Rational ClearCase poskytuje propracovanou správu verzí a pracovního prostoru, podporu souběžného vývoje a audit sestavení pro zvýšení produktivity na velkých projektech.
 • Rational ClearQuest umožňuje automatizovanou a sofistikovanou správu změn softwaru v rámci kompletního životního cyklu velkých a multiplatformních projektů.
 • Rational Change je řešení správy procesu změn, jež sjednocuje heterogenní úložiště změn a konfigurací.

Správa produktů, projektů a portfolia

Řešení pro správu produktů, projektů a portfolia Rational pomáhá podnikům optimalizovat investice do softwaru s důrazem na obchodní cíle a zvýšit úspěšnost odhadu úspěchu projektů použitím optimálních postupů a měření.

 • Rational Focal Point je software pro správu projektového nebo produktového portfolia, jež se zaměřuje na prioritizaci a maximalizaci užitné a obchodní hodnoty a pomáhá zkvalitnit rozhodování v rámci jejich kompletního životního cyklu od základního návrhu produktu až po jeho nasazení.
 • Rational Insight měří, monitoruje a analyzuje výkon projektových týmů v rámci organizace. Zvyšuje transparentnost a podporuje trvalé zlepšování procesu vývoje softwaru (např. s vazbou na ISO, CMMI a MCIF) a zajištuje kvalitnější řízení vývoje a poskytování softwaru a systémů.
 • Rational Method Composer je pružná platforma pro správu procesů, jež pomáhá podnikům při implementaci efektivních procesů.
 • Rational Team Concert je prostředí podporující spolupráci projektových týmů, které umožňuje zjednodušení, automatizaci a řízení poskytování softwaru.

Testování a řízení kvality

Software Rational pokrývá celou problematiku testování softwaru a zajišťování kvality.

 • Rational Quality Manager je nástroj pro plánování, přípravu, vykonání a řízení testování softwarových projektů. Podporuje týmovou práci a realizaci manuálních testů.
 • Rational Functional Tester podporuje skriptování a automatizaci vykonávaní funkčních testů. Díky množství doplňků podporuje celou řadu platforem a podnikových aplikací.
 • Rational Performance Tester je nástroj pro výkonové testování webových a SOA aplikací, který umožňuje včas, ještě před nasazením do produkce, detekovat problémy a úzká místa. S rozšiřujícími moduly umí testovat i podnikové aplikace s tlustými klienty.
 • Rational Policy Tester je nástroj pro testování shody webových aplikací s různými pravidly a průmyslovými standardy.

Služby DNS

Společnost DNS je předním distributorem softwaru společnosti IBM v ČR. Divize IBM disponuje pravidelně proškolovaným týmem obchodníků a konzultantů, kteří jsou připraveni poskytnout komplexní služby, zahrnující především:

 • Konfiguraci a nacenění vašich poptávek.
 • Poradenství a konzultace při návrhu řešení na platformě IBM (hardware, software).
 • Konzultace a optimalizaci licenčních schémat softwaru.
 • Zajištění zvýhodněných cenových podmínek u IBM (SBO).
 • Profinancování vašich projektů.
 • Následnou podporu při instalaci dodaného softwaru.
 • Marketingové aktivity (semináře, školení).

Kontakt

Boris Šálek

Product Manager


Kontakt

Boris Šálek

Product Manager

Další zdroje informací

DNS E-news

Aktuality

Dell EMC představuje Live Optics

15.12.2017

Staronové řešení od Dell EMC - přečtěte si, jak Vám může tato technologie pomoci.

Nová zranitelnost ohrožuje vývojáře aplikací pro Android

14.12.2017

nejnovější průzkum společnosti Check Point odhalil několik zranitelností, které ohrožují každou organizaci, která se věnuje Java nebo Android vývoji.