Cesta: Produkty a služby / Výrobci / IBM / Software / IBM Rational


IBM Rational Software

Produkty v portfoliu DNS Služby DNS Partnerská sekce - Rational Software

Software IBM Rational pomáhá firmám vytvářet a nasazovat kreativní a inovativní softwarové produkty a služby s nižšími náklady i riziky. Portfolio nástrojů IBM Rational pokrývá celý životní cyklus tvorby softwarových řešení, projektové řízení a portfolio management.

Produkty v portfoliu DNS

Návrh a konstrukce softwaru

Nástroje Rational pro vývoj softwaru pomáhají s návrhem, vývojem a poskytováním špičkového softwaru a služeb, plně využívajících moderní technologie.

 • Rational Requirements Composer je nástroj na sběr a definici požadavků, který usnadňuje porozumění mezi obchodními a IT pracovníky.
 • Rational DOORS je nástroj pro komplexní správu požadavků i na největších projektech v IT nebo jiných průmyslových odvětvích.
 • Rational Software Architect for WebSphere Software je nástroj pro vývoj komplexních podnikových systémů na platformě Java EE nebo C++, založený na modelování a jazyku UML, určený pro vytváření kvalitně navržených aplikací a služeb.
 • Rational Application Developer for WebSphere Software, určený pro vývojáře na platformě Java, slouží k vývoji aplikací založených na prostředí Eclipse. Obsahuje nástroje podporující vývoj pro platformu IBM WebSphere a další.
 • Rational Software Modeler je nástroj pro vizuální modelování, založené na jazyku UML 2.0, který architektům umožňuje dokumentaci a komunikaci procesů, toků a návrhů.
 • Rational Rhapsody Architect for Software je prostředí pro vývoj, založené na modelování UML/SysML, určené k navrhování systémů pracujících v reálném čase a vestavěných systémů.
 • Rational SDL Suite je nástroj pro vývoj softwaru komunikačních systémů pracujících v reálném čase.

Správa změn, konfigurací a verzí

Software Rational pro správu změn umožňuje pružné sledování defektů a změn, automatizaci procesů, vytváření sestav a sledování životního cyklu pro lepší přehled, řízení změn i životního cyklu vývoje.

 • Rational Team Concert je nástroj pro podporu týmového vývoje. Kombinuje funkce pro správu verzí, řízení práce, plánování a sestavení softwaru.  Je vhodný pro podporu agilního vývoje.
 • Rational ClearCase poskytuje propracovanou správu verzí a pracovního prostoru, podporu souběžného vývoje a audit sestavení pro zvýšení produktivity na velkých projektech.
 • Rational ClearQuest umožňuje automatizovanou a sofistikovanou správu změn softwaru v rámci kompletního životního cyklu velkých a multiplatformních projektů.
 • Rational Change je řešení správy procesu změn, jež sjednocuje heterogenní úložiště změn a konfigurací.

Správa produktů, projektů a portfolia

Řešení pro správu produktů, projektů a portfolia Rational pomáhá podnikům optimalizovat investice do softwaru s důrazem na obchodní cíle a zvýšit úspěšnost odhadu úspěchu projektů použitím optimálních postupů a měření.

 • Rational Focal Point je software pro správu projektového nebo produktového portfolia, jež se zaměřuje na prioritizaci a maximalizaci užitné a obchodní hodnoty a pomáhá zkvalitnit rozhodování v rámci jejich kompletního životního cyklu od základního návrhu produktu až po jeho nasazení.
 • Rational Insight měří, monitoruje a analyzuje výkon projektových týmů v rámci organizace. Zvyšuje transparentnost a podporuje trvalé zlepšování procesu vývoje softwaru (např. s vazbou na ISO, CMMI a MCIF) a zajištuje kvalitnější řízení vývoje a poskytování softwaru a systémů.
 • Rational Method Composer je pružná platforma pro správu procesů, jež pomáhá podnikům při implementaci efektivních procesů.
 • Rational Team Concert je prostředí podporující spolupráci projektových týmů, které umožňuje zjednodušení, automatizaci a řízení poskytování softwaru.

Testování a řízení kvality

Software Rational pokrývá celou problematiku testování softwaru a zajišťování kvality.

 • Rational Quality Manager je nástroj pro plánování, přípravu, vykonání a řízení testování softwarových projektů. Podporuje týmovou práci a realizaci manuálních testů.
 • Rational Functional Tester podporuje skriptování a automatizaci vykonávaní funkčních testů. Díky množství doplňků podporuje celou řadu platforem a podnikových aplikací.
 • Rational Performance Tester je nástroj pro výkonové testování webových a SOA aplikací, který umožňuje včas, ještě před nasazením do produkce, detekovat problémy a úzká místa. S rozšiřujícími moduly umí testovat i podnikové aplikace s tlustými klienty.
 • Rational Policy Tester je nástroj pro testování shody webových aplikací s různými pravidly a průmyslovými standardy.

Služby DNS

Společnost DNS je předním distributorem softwaru společnosti IBM v ČR. Divize IBM disponuje pravidelně proškolovaným týmem obchodníků a konzultantů, kteří jsou připraveni poskytnout komplexní služby, zahrnující především:

 • Konfiguraci a nacenění vašich poptávek.
 • Poradenství a konzultace při návrhu řešení na platformě IBM (hardware, software).
 • Konzultace a optimalizaci licenčních schémat softwaru.
 • Zajištění zvýhodněných cenových podmínek u IBM (SBO).
 • Profinancování vašich projektů.
 • Následnou podporu při instalaci dodaného softwaru.
 • Marketingové aktivity (semináře, školení).

Kontakt

Boris Šálek

Product Manager


Kontakt

Boris Šálek

Product Manager

Další zdroje informací

DNS E-news

Aktuality

Check Point odhalil zranitelnost v platformě populárních dronů DJI

08.11.2018

Útočníci potenciálně mohli získat přístup k uživatelským účtům prostřednictvím zranitelnosti v procesu identifikace uživatele v rámci fóra DJI.

Nové modely HPE serverů desáté generace

08.11.2018

HPE tento měsíc uvedlo na trh dva nové modely desáté generace serverové řady ProLiant.