Cesta: Produkty a služby / Výrobci / IBM / Software / IBM Tivoli


IBM Cloud and Smarter Infrastructure (Tivoli) Software

Produkty v portfoliu DNS Služby DNS Partnerská sekce - komunita Tivoli

Cloud & Smarter Infrastructure, jako je např. Tivoli Software, produkty Maximo, Netcool, TRIRIGA nebo software pro správu služeb Endpoint Manager a SmartCloud, umožňují organizacím bez ohledu na velikost či odvětví zajistit chytřejší a efektivnější provoz s vyšší mírou agility.

Produkty v portfoliu DNS

Správa ukládání dat

IBM nabízí komplexní a portfolio softwarových produktů pro správu ukládání dat, díky kterému mohou organizace řešit správu dat na všech úrovních, jako jsou datová centra, vzdálené pobočky a kanceláře, stolní počítače i notebooky.

 • Tivoli Storage Manager automatizuje funkce zálohování a obnovy dat, podporuje široké spektrum platforem i úložných zařízení a centralizuje činnosti v rámci správy ukládání dat.
 • Tivoli Storage Manager Suite for Unified Recovery je balík 10 produktů řady IBM Storage Manager s modelem tvorby cen podle kapacity.
 • Tivoli Storage Manager Fastback nabízí ochranu dat nové generace s téměř okamžitou obnovou životně důležitých aplikačních serverů v datových centrech, vzdálených pobočkách a malých či středních firmách.
 • Tivoli Continuous Data Protection for Files nabízí nepřetržitou ochranu dat v reálném čase pro stolní počítače i notebooky, zcela transparentně a bez zásahů administrátora.
 • Tivoli Storage Productivity center spravuje heterogenní infrastruktury pro ukládání dat pomocí centralizované webové konzoly pro správu.

Výkonnost a dostupnost aplikací

Řešení C&SI pro výkonnost a dostupnost aplikací nabízí přehled, kontrolu a automatizaci, potřebnou k zajištění požadované kvality služeb a snížení provozních nákladů.

 • Smartcloud Monitoring je software pro monitorování systémů, napomáhající optimalizovat výkonnost a dostupnost infrastruktury IT, zejména operačních systémů, databází a serverů v distribuovaných prostředích a hostitelských systémech.
 • Smartcloud Application Performance Management zajišťuje správu výkonu, dostupnosti a kapacity pro komplexní aplikace.
 • Smartcloud Monitoring Application Insight zajišťuje monitorování výkonu a dostupnosti webových aplikací poskytovaných prostřednictvím cloudu.
 • ITCAM odhaluje problémy dříve, než je pocítí sami uživatelé.
 • Produktová řada Tivoli OMEGAMON XE je určená k monitorování a správě problémů pro systémy Systém z a zEnterprise.

Správa podnikových aktiv

Enterprise Asset Management od IBM Maximo posouvá možnosti, výkonnost a funkčnost správy aktiv na zcela novou úroveň. Maximo Asset Management zajišťuje komplexní přehled o všech typech aktiv v rámci celého podniku, ať již jde o výrobní aktiva, zařízení, dopravní prostředky nebo IT. Díky tomu lze získat pohled na všechna dostupná aktiva a rozpoznat jejich nevyužitý potenciál.

 • Maximo Asset Management je softwarový systém pro správu podnikových aktiv s komplexní podporu aktiv, údržby a řízení SCM.
 • Maximo Mobile Suite je softwarové řešení pro správu mobilních aktiv a pracovních činností, umožňující pracovníkům údržby a provozu používat data a procesy IBM Maximo přímo v terénu pomocí mobilních zařízení a různých způsobů komunikace na dálku.
 • Maximo Spatial Asset Management umožňuje uživatelům evidovat, analyzovat a zobrazovat aktiva, lokality a pracovní příkazy v geoprostorové perspektivě.
 • Maximo Calibration je plně integrovaná součást produktu IBM Maximo Asset Management, používaná ke kalibraci nástrojů a vybavení pro měření, včetně standardů k optimalizaci kvality vyráběných produktů.
 • Maximo Everyplace poskytuje schopnost používat produkt Maximo prostřednictvím podporovaných přenosných zařízení a kapesních počítačů/telefonů.

Software pro správu zařízení

Software IBM pro správu prostor a zařízení nabízí ověřené funkce umožňující odhalit nedostatečně využívané prostory, zvýšit míru využití zařízení a snížit náklady spojené s využíváním prostor a jejich provozem.

 • TRIRIGA Real Estate Management Software zlepšuje účtování pronájmů a snižuje náklady spojené s využíváním prostor.
 • TRIRIGA Facility Management zlepšuje plánování zařízení a zvyšuje míru jejich využití.
 • TRIRIGA Facilities Maintenance Software snižuje náklady na služby spojené s údržbou prostor i zařízení a prodlužuje životnost aktiv zařízení. 
 • TRIRIGA Environmental And Energy Management Software monitoruje ekologické parametry i energetické nároky a urychluje plnění cílů ve snižování spotřeby energií. 

Poskytování služeb a automatizace procesů

Řešení IBM pro automatizaci systémů a pracovní zátěže ve vzájemné spolupráci zajišťují spouštění a ukončování činnosti hardwaru, systémů a aplikačního softwaru i podnikové pracovní zátěže. Umožňují odhalit a vyřešit problémy dříve, než dojde k samotnému výpadku. Tato řešení podporují buďto plánovaný přístup, nebo použití předdefinovaných kritérií na základě zásad s cílem zjednodušit provozní činnosti a zvýšit celkovou dostupnost.

 • Workload Scheduler zajišťuje automatizaci, monitorování a řízení pracovní zátěže v rámci celé IT infrastruktury podniku.
 • Workload Scheduler for Applications zajišťuje automatizaci pracovní zátěže pro aplikace ERP (Enterprise Resource Planning).

Správa služeb

Řešení IBM IT Service Management (ITSM) poskytují jednotnou unifikovanou platformu umožňující spravovat různé doporučené postupy v oblasti správy služeb. Vaše organizace tak může jít i nad rámec tradičních ručních procesů, které nemusejí dostatečně podporovat plánování a časové rozvržení v rámci IT i provozních činností podniku.

Řešení ITSM začleňují automatizaci, mobilitu, lepší přehled a analytické poznatky do vašich stávajících procesů správy služeb IT. Podporují tak diverzifikaci a integrovanost napříč širokým spektrem technologií.

 • Smartcloud Control Desk je optimalizovaná a automatická správa služeb pomáhá snižovat náklady a minimalizuje narušení chodu služeb.
 • Smartcloud Orchestrator zajišťuje koordinaci vývoje, implementace a správy podnikových cloudů.
 • Tivoli Netcool/Omnibus poskytuje správu událostí v reálném čase ke zlepšení dostupnosti a spolehlivosti.

Analýza IT operací

Produkty IBM IT Operations Analytics zajišťují analýzu terabajtů velkých dat z provozních činností vašeho IT. Tato řešení dokáží transformovat vaše data do podoby srozumitelných a relevantních informací a poznatků, na jejichž základě můžete okamžitě začít jednat.

Správa Koncových bodů

Mezi podnikové koncové body spadá velmi široká skupina zařízení – od mobilních zařízení jako chytrý telefon či tablet až po výkonné servery. Všechna tato zařízení mají jediné společné – je nutné je centrálně spravovat a zabezpečit, protože jsou vstupní bránou do Vaší IT infrastruktury. Pokud získá útočník přístup do jediného z nich, může se pak snadno dostat i k citlivým datům společnosti či napadnout důležité informační systémy. IBM Vám může poskytnout nástroj, kterým můžete spravovat a zabezpečit všechny koncové body z jediného místa.

  • Tivoli Endpoint Manager for Mobile Device Management (MaaS360) poskytuje kompletní správu firemních mobilních zařízení a řeší problematiku BYOD
  • Tivoli Endpoint Manager for Patch Management spravuje veškeré dostupné aktualizace koncových zařízení a automaticky je instaluje.
  • Tivoli Endpoint Manager for Power Management automatizuje procesy tzv. „Green IT“.

Služby DNS

Společnost DNS je předním distributorem softwaru společnosti IBM v ČR. Divize IBM disponuje pravidelně proškolovaným týmem obchodníků a konzultantů, kteří jsou připraveni poskytnout komplexní služby, zahrnující především:

 • Konfiguraci a nacenění vašich poptávek.
 • Poradenství a konzultace při návrhu řešení na platformě IBM (hardware, software).
 • Konzultace a optimalizaci licenčních schémat softwaru.
 • Zajištění zvýhodněných cenových podmínek u IBM (SBO).
 • Profinancování vašich projektů.
 • Následnou podporu při instalaci dodaného softwaru.
 • Marketingové aktivity (semináře, školení).
 • Kontakt

  Boris Šálek

  Product Manager


 • Kontakt

  Boris Šálek

  Product Manager

Další zdroje informací

DNS E-news

Aktuality

Základ pro stavbu moderní infrastruktury s HPE

18.10.2018

HPE uvedlo na trh iSCSI SAN switche StoreFabric M-series, které poskytují ideální základ pro stavbu moderní infrastruktury a umožňují použití datových úložišť nové generace.

Nadílka divize HPE

16.10.2018

Pro naše obchodní partnery jsme připravili malé překvapení. Sledujte naše bannery.