Cesta: Produkty a služby / Výrobci / IBM / Software / IBM Business Analytics


Business Analytics

Produkty v portfoliu DNS Služby DNS Partnerská sekce - komunita BA

Business analytics (BA) odkazuje na dovednosti, technologie, aplikace a postupy pro průběžné interaktivní zkoumání obchodní výkonnosti a pomáhá nám získat vhled potřebný pro podnikatelské plánování. Business Analytics se zaměřuje na vývoj nových pohledů a pochopení výkonnosti podniku na základě údajů a statistických metod. Naproti tomu, business intelligence se tradičně zaměřuje na využití uceleného souboru ukazatelů pro měření výkonů minulých a zároveň slouží jako průvodce business plánování, která je rovněž postavená na základě údajů a statistických metod.

Business Analytics umožňuje rozsáhlé použití dat, statistické a kvantitativní analýzy a prediktivního modelování pro řízení rozhodování. Analytics mohou být použity jako vstup pro lidská rozhodnutí nebo může řídit zcela automatizovaná rozhodnutí. Business intelligence je dotazování, reportování, OLAP, a "alerty".

Jinými slovy, dotazování, reporting, OLAP a alert nástroje můžou odpovědět na otázky, jako např.: „Co se stalo? Kolik? Jak často? Kde je problém? Jaké kroky jsou potřeba?“. Business Analytics může odpovědět na otázky, jako jsou:  „Důvod? Proč se to děje? Co když budou tyto trendy pokračovat? Co se stane příště? (to je predikce) Co je best case? (to je optimalizace).

Produkty v portfoliu DNS

IBM Cognos

Cognos, klíčový produkt IBM pro vytěžování podnikových dat, pomáhá s plánováním, rozborem a správou finanční a provozní výkonnosti organizace. Umožňuje pochopit a monitorovat aktuální výkonnost podniků a zároveň plánovat jejich budoucí obchodní strategie.

 • Cognos 8 Business intelligence poskytuje kompletní spektrum schopnosti Business intelligence v rámci jediné architektury orientované na služby (SOA) pro všechny uživatele.
 • Cognos 8 Planning je integrovaný softwarový produkt pro plánování, sestavení rozpočtu a tvorbu prognóz s vysokým počtem účastníků, který zvýší kvalitu správy výkonu v rámci celého podniku.
 • Cognos TM1 rychlá a snadno použitelná analýza pro účely správy finančního výkonu, jež zahrnuje konsolidaci, prohlížení a úpravy vysokoobjemových vícerozměrových dat v realném čase.
 • Cognos Express poskytuje malým a středně velkým podnikům konzistentní a spolehlivou informaci, která odpoví na tyto tři základní pro obchod kritické otázky: Jak se podniku daří? Proč plníte nebo neplníte své plány? Co byste měli udělat, abyste svých cílů dosáhli?

  • IBM Cognos Express Business intelligence – obsahuje: IBM Cognos Express Reporter
  • IBM Cognos Express Performance Management – obsahuje: IBM Cognos Express Xcelerator
  • IBM Cognos Express Planner sloužící k plánování, rozpočtování a předpovídání
    

IBM SPSS Statistics

Statistický software IBM SPSS Statistics je určen pro podniky, státní správu, výzkumné organizace i akademickou sféru, kde poskytuje výkonné prostředky pokročilé statistické analýzy. IBM SPSS Statistics představuje komplexní a snadno použitelnou sadu nástrojů pro analýzu dat a prediktivní analýzu, určenou pro podniky, analytiky a programátory statistických aplikací.

IBM SPSS Modeler

Nástroj IBM SPSS Modeler je nástroj na vytěžování dat (data mining), napomáhající k rychlému a intuitivnímu sestavování přesných prediktivních modelů, bez nutnosti programování. S jeho pomocí lze odhalovat vzorky a trendy ve strukturovaných či nestrukturovaných datech, prostřednictvím vizuálního rozhraní s podporou pokročilé analýzy.

IBM SPSS Data Collection

Širokou řadu produktů IBM SPSS Data Collection využívají specialisté na výběrová šetření a průzkumy trhu po celém světě k hlubšímu pochopení postojů různých lidí, jejich preferencí a chování, aby následně bylo možné tyto cenné poznatky využít v rozhodovacích procesech.

IBM SPSS Deployment

Produkty IBM SPSS Deployment podporují rozhodování, založené na analýze dat a modelování předpovídaných výsledků.

Služby DNS

Společnost DNS je předním distributorem softwaru společnosti IBM v ČR. Divize IBM disponuje pravidelně proškolovaným týmem obchodníků a konzultantů, kteří jsou připraveni poskytnout komplexní služby, zahrnující především:

 • Konfiguraci a nacenění vašich poptávek.
 • Poradenství a konzultace při návrhu řešení na platformě IBM (hardware, software).
 • Konzultace a optimalizaci licenčních schémat softwaru.
 • Zajištění zvýhodněných cenových podmínek u IBM (SBO).
 • Profinancování vašich projektů.
 • Následnou podporu při instalaci dodaného softwaru.
 • Marketingové aktivity (semináře, školení).

Kontakt

Boris Šálek

Product Manager


Kontakt

Boris Šálek

Product Manager

Další zdroje informací

DNS E-news

Aktuality

Check Point odhalil zranitelnost v platformě populárních dronů DJI

08.11.2018

Útočníci potenciálně mohli získat přístup k uživatelským účtům prostřednictvím zranitelnosti v procesu identifikace uživatele v rámci fóra DJI.

Nové modely HPE serverů desáté generace

08.11.2018

HPE tento měsíc uvedlo na trh dva nové modely desáté generace serverové řady ProLiant.