Cesta: Produkty a služby / Výrobci / IBM / Software / IBM Business Analytics


Business Analytics

Produkty v portfoliu DNS Služby DNS Partnerská sekce - komunita BA

Business analytics (BA) odkazuje na dovednosti, technologie, aplikace a postupy pro průběžné interaktivní zkoumání obchodní výkonnosti a pomáhá nám získat vhled potřebný pro podnikatelské plánování. Business Analytics se zaměřuje na vývoj nových pohledů a pochopení výkonnosti podniku na základě údajů a statistických metod. Naproti tomu, business intelligence se tradičně zaměřuje na využití uceleného souboru ukazatelů pro měření výkonů minulých a zároveň slouží jako průvodce business plánování, která je rovněž postavená na základě údajů a statistických metod.

Business Analytics umožňuje rozsáhlé použití dat, statistické a kvantitativní analýzy a prediktivního modelování pro řízení rozhodování. Analytics mohou být použity jako vstup pro lidská rozhodnutí nebo může řídit zcela automatizovaná rozhodnutí. Business intelligence je dotazování, reportování, OLAP, a "alerty".

Jinými slovy, dotazování, reporting, OLAP a alert nástroje můžou odpovědět na otázky, jako např.: „Co se stalo? Kolik? Jak často? Kde je problém? Jaké kroky jsou potřeba?“. Business Analytics může odpovědět na otázky, jako jsou:  „Důvod? Proč se to děje? Co když budou tyto trendy pokračovat? Co se stane příště? (to je predikce) Co je best case? (to je optimalizace).

Produkty v portfoliu DNS

IBM Cognos

Cognos, klíčový produkt IBM pro vytěžování podnikových dat, pomáhá s plánováním, rozborem a správou finanční a provozní výkonnosti organizace. Umožňuje pochopit a monitorovat aktuální výkonnost podniků a zároveň plánovat jejich budoucí obchodní strategie.

 • Cognos 8 Business intelligence poskytuje kompletní spektrum schopnosti Business intelligence v rámci jediné architektury orientované na služby (SOA) pro všechny uživatele.
 • Cognos 8 Planning je integrovaný softwarový produkt pro plánování, sestavení rozpočtu a tvorbu prognóz s vysokým počtem účastníků, který zvýší kvalitu správy výkonu v rámci celého podniku.
 • Cognos TM1 rychlá a snadno použitelná analýza pro účely správy finančního výkonu, jež zahrnuje konsolidaci, prohlížení a úpravy vysokoobjemových vícerozměrových dat v realném čase.
 • Cognos Express poskytuje malým a středně velkým podnikům konzistentní a spolehlivou informaci, která odpoví na tyto tři základní pro obchod kritické otázky: Jak se podniku daří? Proč plníte nebo neplníte své plány? Co byste měli udělat, abyste svých cílů dosáhli?

  • IBM Cognos Express Business intelligence – obsahuje: IBM Cognos Express Reporter
  • IBM Cognos Express Performance Management – obsahuje: IBM Cognos Express Xcelerator
  • IBM Cognos Express Planner sloužící k plánování, rozpočtování a předpovídání
    

IBM SPSS Statistics

Statistický software IBM SPSS Statistics je určen pro podniky, státní správu, výzkumné organizace i akademickou sféru, kde poskytuje výkonné prostředky pokročilé statistické analýzy. IBM SPSS Statistics představuje komplexní a snadno použitelnou sadu nástrojů pro analýzu dat a prediktivní analýzu, určenou pro podniky, analytiky a programátory statistických aplikací.

IBM SPSS Modeler

Nástroj IBM SPSS Modeler je nástroj na vytěžování dat (data mining), napomáhající k rychlému a intuitivnímu sestavování přesných prediktivních modelů, bez nutnosti programování. S jeho pomocí lze odhalovat vzorky a trendy ve strukturovaných či nestrukturovaných datech, prostřednictvím vizuálního rozhraní s podporou pokročilé analýzy.

IBM SPSS Data Collection

Širokou řadu produktů IBM SPSS Data Collection využívají specialisté na výběrová šetření a průzkumy trhu po celém světě k hlubšímu pochopení postojů různých lidí, jejich preferencí a chování, aby následně bylo možné tyto cenné poznatky využít v rozhodovacích procesech.

IBM SPSS Deployment

Produkty IBM SPSS Deployment podporují rozhodování, založené na analýze dat a modelování předpovídaných výsledků.

Služby DNS

Společnost DNS je předním distributorem softwaru společnosti IBM v ČR. Divize IBM disponuje pravidelně proškolovaným týmem obchodníků a konzultantů, kteří jsou připraveni poskytnout komplexní služby, zahrnující především:

 • Konfiguraci a nacenění vašich poptávek.
 • Poradenství a konzultace při návrhu řešení na platformě IBM (hardware, software).
 • Konzultace a optimalizaci licenčních schémat softwaru.
 • Zajištění zvýhodněných cenových podmínek u IBM (SBO).
 • Profinancování vašich projektů.
 • Následnou podporu při instalaci dodaného softwaru.
 • Marketingové aktivity (semináře, školení).

Kontakt

Boris Šálek

Product Manager


Kontakt

Boris Šálek

Product Manager

Další zdroje informací

DNS E-news

Aktuality

Dell EMC představuje Live Optics

15.12.2017

Staronové řešení od Dell EMC - přečtěte si, jak Vám může tato technologie pomoci.

Nová zranitelnost ohrožuje vývojáře aplikací pro Android

14.12.2017

nejnovější průzkum společnosti Check Point odhalil několik zranitelností, které ohrožují každou organizaci, která se věnuje Java nebo Android vývoji.