Cesta: Produkty a služby / Výrobci / Hitachi Data Systems / OBELISK Archive for Hitachi Content Platform


OBELISK Archive for Hitachi Content Platform

Spojení důvěryhodného elektronického archivu OBELISK Archive a inteligentního archivního úložiště Hitachi Content Platform přináší ideální řešení pro elektronickou archivaci. Kombinací softwarového řešení a důvěryhodného hardwarového úložiště dochází k zajištění legislativní platnosti, důvěryhodnosti a bezpečnosti uložených dat
a dokumentů. A to jak na aplikační, tak i fyzické úrovni. Spojení OBELISK Archive a Hitachi Content Platform je společné řešení firem DNS a Sefira.

Hitachi Content Platform - vysoce spolehlivá objedktová storage

Hitachi Content Platform (HCP) je objektové úložiště, které poskytuje masivně škálovatelnou, vysoce spolehlivou, extrémně efektivní
a snadno použitelnou kapacitu pro konsolidaci, automatickou správu a uchovávání obsahu. Poskytuje podporu pro neustále rostoucí nestrukturovaná data pomocí automatizovaného provozu. Snižuje tak složitost operací a omezuje tlak na rozpočet a provozní náklady.

HCP ukládá soubory a s nimi související metadata (informace o souborech) jako objekty. Hitachi Content Platform umožňuje IT organizacím a poskytovatelům cloudových služeb ukládat, chránit, uchovávat a číst nestrukturovaný obsah z tisíců tenantů (virtuální archiv) a chová se přitom jako jediná společná úložná platforma. Nabízí zabezpečení a širokou podporu, která organizacím umožní čerpat z přínosů archivace, snížení objemu záloh, cloudu, konsolidace a dalších bez ohrožení bezpečnosti či potřeby kompletního přepsaní kritických aplikací.

Hitachi Content Platform využívá RAID 6 erasure coding, více úrovní dynamické ochrany dat, kontrolu integrity dat a řadu dalších technologií, kterými uchovává a chrání obsah. S další ochranou pomocí rozmanitých replikačních schémat, vypínání motorů fyzických disků, verzování objektů, nástrojů pro vyhledávání obsahu a metadat a díky samoobslužnému rozhraní pro obnovu objektů se HCP kvalifikuje jako tak spolehlivá archivní storage, kterou není nutno zálohovat. Organizace, které působí ve více lokalitách, mohou prostřednictvím Hitachi Data Ingestoru spojit vzdálené pobočky s Hitachi Content Platform. Poskytovatelé cloudových služeb můžou tuto službu nabídnout svým zákazníkům a využít automatizace a provozní efektivity k navýšení zisku.

OBELISK Archive

OBELISK Archive for Hitachi Content Platform nabízí řešení pro dlouhodobé ukládání a správu elektronických dokumentů, které zajišťuje jejich čitelnost a důvěryhodnost po celou dobu jejich životního cyklu. Řešení je založené na aplikaci moderních standardů s využitím bezpečnostních prvků elektronického podpisu/značky a časových razítek v souladu s ETSI standardy rozšířeného elektronického podpisu (AdES) s následným uložením do inteligentního úložiště Hitachi Content Platform.

Proces archivace vychází z obecných zásad pro práci s dokumenty a legislativních požadavků. Dokumenty jsou zpracovávány automatizovaně a ukládány ve formátech vhodných pro zajištění dlouhodobé důvěryhodnosti. Hitachi Content Platform pak přináší do celkového řešení nejmodernější principy bezpečného ukládání dat.

Přínosy řešení 

 • Zajištění důvěryhodnosti a legislativní platnosti dokumentů v dlouhodobém horizontu
 • Zajištění průkaznosti dokumentů i mimo fyzické úložiště
 • Jednotný archiv vhodný pro veškerá data z různých zdrojů sdílený více aplikacemi
 • Snadná škálovatelnost a zvládání velkých objemů dat
 • Garance bezpečného ukládání dat pomocí prověřených HW technologií
 • Dosažení shody se zákonnými normami pro archivaci dokumentů
 • Minimalizace provozních nákladů na dlouhodobé zachování důvěryhodnosti dokumentů

"Řešení respektuje legislativní standardy platné v ČR"

OBELISK Archive for Hitachi Data Systems

Základní funkčnost řešení pro dlouhodobé uchování a prokázání platnosti uložených dokumentů, chytře spojuje aplikaci ETSI standardů rozšířeného elektronického podpisu aplikace OBELISK Archive a nejmodernějších principů Hitachi Content Platform pro bezpečné ukládání dat.

 • Zajištění digitální kontinuity uložených dokumentů formou přerazítkování a garance jejich neměnnosti a nesmazatelnosti pomocí retenčních politik Hitachi Content Platform
 • Komplexní podpora pro práci s elektronickými podpisy a časovými razítky spolu s ověřováním platnosti certifikátů napříč Evropskou unií
 • Možnost seskupování dokumentů uložených v Hitachi Content Platform za účelem zajištění dlouhodobé platnosti dle nastavených politik nezávisle na jejich typu, významu, přístupových právech a vzájemném vztahu umožňující optimalizaci dlouhodobé péče o uložená data
 • Řízená skartace ve shodě s legislativními požadavky a obecnými zásadami pro skartaci dokumentů
 •  Vysoká integrita uložených dat a automatická detekce a odstranění chyb obsahu, díky čemuž není nutné data zálohovat

Více informací o řešení OBELISK Archive naleznete na webových stránkách www.sefira.cz, o řešení Hitachi Content Platform na www.hds.com.

 

 


Přílohy ke stažení


DNS E-news

Aktuality

Základ pro stavbu moderní infrastruktury s HPE

18.10.2018

HPE uvedlo na trh iSCSI SAN switche StoreFabric M-series, které poskytují ideální základ pro stavbu moderní infrastruktury a umožňují použití datových úložišť nové generace.

Nadílka divize HPE

16.10.2018

Pro naše obchodní partnery jsme připravili malé překvapení. Sledujte naše bannery.