Cesta: Produkty a služby / Výrobci / Hitachi Data Systems / Hitachi Content Platform (HCP)


Hitachi Content Platform

Hitachi Content Platform - HCP je objektové úložiště, které poskytuje masivně škálovatelnou, vysoce spolehlivou, extrémně efektivní a snadno použitelnou kapacitu pro konsolidaci, automatickou správu a uchovávání obsahu. Poskytuje podporu pro neustále rostoucí nestrukturovaná data pomocí automatizovaného provozu, čímž snižuje složitost a omezuje tlak na rozpočty IT.

Zůstaňte flexibilními, i když rozsah, složitost a náklady na IT rostou

Objektová storage

Hitachi Content Platform ukládá soubory a s nimi související metadata (informace o souborech) jako objekty. Hitachi Content Platform umožňuje IT organizacím a poskytovatelům cloudových služeb ukládat, chránit, uchovávat a číst nestrukturovaný obsah z tisíců tenantů (virtuální archiv) a chová se přitomjako jediná společná úložná platforma. HCP podporuje více různých SLA, umí se přízpůsobit novým technologiím a snižuje potřebu zálohování na pásky. HCP je snadno škálovatelné se širokou podporou   pro archivní aplikace a technologie. Staré úložiště může být nahrazeno novým bez nutnosti odstávky, což umožňuje jeho hladké škálování od terabajtů po petabajty. Při dnešním množství aplikací v cloudu, úložištích obsahu, archívů a dalších systémů, kdy se dlouhodobé ukládání dat podle zákonných norem plánuje na desítky let, jsou tyto schopnosti neocenitelné. Nejvýznamnější na Hitachi Content Platform je to, že odstraňuje nutnost ukládat nestrukturovaný obsah v samostatných zařízeních. Díky masivní škálovatelnosti, tierování dat, spolehlivosti značky Hitachi, cloudovým funkcím, podpoře více tenantů s konfigurovatelnými atributy každého tenanta může platforma podporovat celou řadu aplikací na jediném fyzickém klastru. Rozdělením fyzického klastru na více tenantů správci vytvářejí „virtuální obsahová úložiště“, která mohou být dále rozděleny do desítek tisíc namespaců pro další uspořádání obsahu, zavedení politik a řízení přístupu.

Vysoce spolehlivé

Hitachi Content Platform využívá RAID 6 erasure coding, více úrovní dynamické ochrany dat, kontrolu integrity dat a řadu dalších technologií, kterými uchovává a chrání obsah. S další ochranou pomocí rozmanitých replikačních schémat, vypínání motorů fyzických disků,verzování objektů, nástrojům pro vyhledávání obsahu a metadat a díky samoobslužnému rozhraní pro obnovu objektů se HCP kvalifikuje jako tak spolehlivá archivní storage, že ji není nutno zálohovat. Organizace, které působí ve více lokalitách, mohou prostřednictvím Hitachi Data Ingestoru spojit vzdálené pobočky s Hitachi Content Platform. Poskytovatelé cloudových služeb můžou tuto službu nabídnout svým zákazníkům a využít automatizace a provozní efektivity k navýšení zisku.

Masivně škálovatelná a extrémně efektivní

Růst nestrukturovaných dat, množení se aplikací a zvyšující se různorodost typů dat se dále zrychlují. To vede k nárůstu počtu serverů a storage a vzniku řady izolovaných sil infrastruktury podporující různé pracovní úlohy. Hitachi Content Platform poskytuje masivně škálovatelné prostředí virtualizovaného objektového úložiště. Nabízí zabezpečení a širokou podporu, která organizacím umožní čerpat z přínosů archivace, snížení objemu záloh, cloudu, konsolidace a dalších bez ohrožení bezpečnosti či potřeby kompletního přepsaní kritických aplikací. Jelikož různým namespacům mohou být přiřazeny rozdílné atributy (doba uchování, indexace, replikace), může platforma snadno obsáhnout řadu různorodých případů užití, a to z jednoho systému objektového úložiště. Vysoká kapacitní hustota Hitachi Content Platform s více než 400 miliony objektů na nód stojí za tím, že HCP zabere méně místa a spotřebuje méně energie a chlazení. Aby Hitachi Content Platform optimálně využila datovou kapacitu, kompresuje a deduplikuje data, podporuje „spin-down“ - vypínání neaktivních disků a umožňuje konfigurovat více virtuálních archivů (tenant) pro mnoho aplikací pracujících současně. Hitachi Content Platform je ideální řešení objektového úložiště pro podniky či cloudová prostředí, které hledají cesty, jak zvýšit efektivitu.

Vysoce flexibilní

Hitachi Content Platform je technologie 24x7. S Hitachi Content Platform získávají organizace vyhledávací nástroje a vhled do obsahu a s ním svázaných metadat. To poskytuje IT schopnost porozumět obsahu za jehož ukládání zodpovídá, umožňuje inteligentnější automatizovaný tiering, správu a vynucování dodržování zásad a celkové zlepšení podnikových procesů. Uživatelé, aplikace a vývojáři mohou přistupovat k těmto funkcím pomocí HTTP/REST, NFS, CIFS, SMTP a dalších protokolů. Díky podpoře rozrůstající se komunity softwarových partnerů třetích stran dokáže Hitachi Content Platform vyřešit širokou řadu současných problémů a přizpůsobit se budoucím potřebám.

Shrnutí

Hitachi Content Platform poskytuje vlastnosti a funkcionalitu, které zlepšují dodávku širokého spektra služeb v podnikovém IT nebo cloudových nasazeních. Inteligentní, víceúčelový systém objektového úložiště, Hitachi Content Platform, pomáhá IT organizacím změnit způsob, jakým přemýšlejí, používají, nasazují, škálují a zálohují diskové systémy pro ukládání, ochranu, uchovávání a načítání nestrukturovaného obsahu.

Výhody Hitachi Content Platform

Uchovávání obsahu

 • Ukládejte, vyvolávejte a řiďte životní cyklus dat k dlouhodobé archivaci pro účely řízení a správy podniků.
 • Chraňte a zabezpečte obsah pro jeho dlouhodobé uchování; integrita obsahu je průběžně kontrolována po celé retenční období.
 • Agregujte obsah z různých zdrojů včetně souborových serverů, e-mailu a nástrojů pro spolupráci, jako je Microsoft SharePoint.
 • Rozvíjejte byznys horizontálně pro podporu řady aplikací a typů obsahu a škálujte vertikálně na podporu pokračujícího datového růstu.

Ochrana dat

 • Využijte pokročilé replikace, erasure codingu a integrace edge zařízení k zajištění sběru a ochrany obsahu.
 • Vyberte správný stupeň ochrany díky úrovním dynamické ochrany dat.
 • Vyhledejte snadno správné informace díky nástrojům pro zpracování dotazů nad metadaty, verzování a prohledávání celého obsahu.
 • Přesuňte chráněná nebo zcela neaktivní data na vypínané disky nebo na pásku.

Cloud

 • Využijte jednotnou, víceúčelovou platformu nestrukturovaných dat pro archivaci a cloudové a zálohovací funkce.
 • Monitorujte a vytvářejte reporty o kapacitě a vytížení přenosového pásma pro rozúčtování.
 • Využijte uživatelské nástroje a také aplikační a správní rozhraní pro cloud a distribuovaná prostředí.
 • Přes Hitachi Data Ingestor mohou poskytovatelé služeb nabídnout pobočkám a vzdáleným kancelářím bezedné úložiště včetně jeho zálohování.

Přílohy ke stažení


DNS E-news

Aktuality

Základ pro stavbu moderní infrastruktury s HPE

18.10.2018

HPE uvedlo na trh iSCSI SAN switche StoreFabric M-series, které poskytují ideální základ pro stavbu moderní infrastruktury a umožňují použití datových úložišť nové generace.

Nadílka divize HPE

16.10.2018

Pro naše obchodní partnery jsme připravili malé překvapení. Sledujte naše bannery.