Cesta: Produkty a služby / Výrobci / Hitachi Data Systems / DataExplorer for Hitachi Content Platform


DataExplorer for Hitachi Content Platform

DataExplorer for Hitachi Content Platform je systém pro správu datového obsahu vyvíjený českou společností Inflex ve spolupráci s DNS. Kombinuje možnost práce s živými daty a důvěryhodné dlouhodobé archivace. Uživatelská přívětivost, robustnost řešení, snadná integrovatelnost a soulad s aktuálními legislativními požadavky z něj činí optimální řešení pro řadu aplikací ve firmách i veřejné a státní správě. Vychází z řešení, na které spoléhají systémy spisové služby Ministerstva financí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

DataExplorer

DataExplorer je funkční rozšíření vyvinuté pro Hitachi Content Platform (HCP), objektové úložiště poskytující vysoce škálovatelnou, spolehlivou a snadno použitelnou kapacitu zejména pro ukládání nestrukturovaného obsahu ve firmách, organizacích a u poskytovatelů služeb cloud computingu. Kapacita od terabajtů po petabajty, rozšiřitelnost za běhu, automatizovaný provoz, využití RAID 6 ensure coding, pokročilé technologie ochrany integrity dat, možnost tvorby virtuálních archivů a energetická efektivita řadí uložiště na technologickou špičku  boru. Soulad se závaznými požadavky platné legislativy mu otevírá dveře pro nasazení i ve významných informačních systémech ve veřejné a státní správě.

DataExplorer je systém schopný ukládat, spravovat a zpřístupňovat dokumenty ve formě počítačových souborů libovolného formátu. K jejich přehledné organizaci využívá  administrátorem definované typy dokumentů a jim příslušející sady popisných metadat. Ta slouží ke katalogizaci dokumentů, administraci jejich archivace i k pozdějšímu vyhledávání. Systém pečuje i o zabezpečení dat a řízení přístupových práv. Uživatelům jsou přiřazeny role pro práci s dokumenty, které jim poskytují oprávnění pro vkládání, pozměňování nebo mazání, čtení metadat, přístup k obsahu, sdílení nebo stahování souborů. Autentizační údaje jsou přebírány na pozadí z uživatelova počítače a jeho přístupová práva jsou ověřována v centrálním adresáři. Práce uživatele je tak nekomplikovaná a administrace práv je přehledná a centralizovaná.

Efektivní nástroje pro uživatele

Uživatelské rozhraní DataExploreru je dostupné ve formě intuitivní plnohodnotné klientské aplikace nebo zjednodušeného webového přístupu. Prostředí je optimalizováno pro vyhledávání ve velkém množství dokumentů. Zachovává přitom zvyklosti běžné z internetových vyhledávačů – jednoduché dotazování, našeptávání a přehledně uspořádané výsledky obsahující názvy dokumentů, úryvky textů i miniatury obrázků. Vyhledávací algoritmy přitom s různou vahou zohledňují názvy dokumentů, jejich obsah, předmět i popisné údaje. Pro konzervativní uživatele je připravena také vizualizace simulující tradiční procházení složek.

Užitečné vlastnosti DataExploreru:

  • schopnost vyhledávat duplicitní nebo podobné dokumenty na základě textové nebo obrazové shody,
  • umí porovnat dva textové dokumenty a vyznačit jejich shodné části. Na základě analýzy typických vět zvládne připravit i stručné shrnutí obsahu,
  • všechny vyhledávací funkce jsou dostupné i pro soubory uložené v ZIP archivech nebo v přílohách e-mailů,
  • funkce jsou nezávislé na jazyku, nezastaví je ani arabština nebo japonština.

Modularita a snadná integrovatelnost

DataExplorer for Hitachi Content Platform je postaven na principu zabezpečených webových služeb založených na Windows Communication Foundation (součást .NET Framework 4.5). Tento přístup výrazně usnadňuje a urychluje integraci s dalšími informačními systémy zákazníka a současně zachovává potřebnou úroveň zabezpečení.

Systém sám se skládá z navzájem propojených komponent. Jejich struktura je jednoduše konfigurovatelná a celý systém tak může být provozován na jednom i více serverech, fyzických i virtuálních. To významně zefektivňuje využití kapacity využitého hardware.

Architektura systému

Systém je tvořen třemi základními moduly:

  • aplikačním serverem - ten zřístupňuje práci s dokumenty prostřednictvím webových služeb a stará se o zabezpečení přístupu k datům. Řídí optimalizované ukládání binárních kopií dokumentů na platformě HCP a na databázový server pořizuje meta-data a index pro fulltextové vyhledávání. Pracuje na transakčním principu a data o každé provedené operaci ukládá pro potřeby budoucího auditu.
  • proxy serverem - řídí přístup aplikací třetích stran a uživatelských klientů ke službám DataExploreru. Každý požadavek je nejprve autorizován na základě ID aplikace a identity uživatele.
  • uživatelským rozhraním, přes které probíhá komunikace přes datové rozhraní zabezpečeným HTTPS protokolem a data jsou vyměňována v dohodnutém formátu založeném na některém ze současných standardů.

K systému DataExplorer je dostupný modul pro digitalizaci listinných dokumentů, který pomáhá automatizovat procesy spojené s převodem listin do elektronického archivu. Využitím vložené inteligence a předdefinovaných šablon minimalizuje nároky na znalosti a dovednosti zaměstnanců provádějících digitalizaci. K dokumentům ukládá po naskenování i jejich textový obsah získaný pomocí špičkové OCR technologie FineReader. Dokumenty jsou následně ukládány v PDF formátech splňujících legislativní požadavky.

Uložiště certifikátů

Dalším modulem je externí uložiště certifikátů, které k dokumentům ukládá i je doprovázející certifikáty (včetně elektronického podpisu) a časová razítka získaná od certifikačních autorit. To významně zvyšuje důvěryhodnost uložených dat. Modul zároveň umožňuje vyhledávání dokumentů podepsaných stejným certifikátem v určitém období. Řeší i úlohy  opakovaného podepsání dokumentu (přepodepsání), ověření platnosti certifikátu nebo ověření, že binární podoba dokumentu se po elektronickém podepsání nebo opatření časovým razítkem nezměnila.

Řešení pro citlivé aplikace

DataExplorer je spolehlivým řešením pro citlivé aplikace. Příkladem může být dlouhodobá archivace dat spisových služeb veřejných institucí, archivace obsahu datových schránek ve firmách nebo použití v rámci významných informačních systémů obecně. DataExplorer sleduje a potvrzuje platnosti certifikátů, stará se o jednoznačnou identifikaci dokumentu pomocí metadat a zajišťuje dlouhodobou důvěryhodnou archivaci dle přiřazeného archivačního schématu. Tyto principy umí samozřejmě využít při archivaci jakýchkoliv dat.

DataExplorer také umožňuje pracovat s více fyzicky oddělenými archivy. To může být výhodné například z důvodu bezpečnosti nebo rozdílných zálohovacích schémat. Uživatel pracuje stále s jedním důvěrně známým prostředím a přitom se pohybuje ve více archivech, pro něž má nastavena rozdílná přístupová práva. Veškerá práce podléhá neustálému transparentnímu auditu, který umožňuje detailní analýzu historie všech přístupů ke každému uchovávanému dokumentu.

Další informace o řešení naleznete na partneských stránkách společnosti Inflex, která se podílela na realizaci řešení DataExplorer for Hitachi Content Platform.


Přílohy ke stažení


DNS E-news

Aktuality

Pozor na novou ransomwarovou hrozbu, konzultační společnosti mohou spolupracovat s útočníky

11.12.2018

pokud v práci spoléháte na počítače, potom jsou ransomwarové útoky, které zašifrují data a za odemčení požadují výkupné, velmi stresující, nebezpečné a mohou se obětem velmi prodražit.

Pozvánka na webinář 5 DŮVODŮ PROČ

10.12.2018

Vážení zákazníci a obchodní partneři, prosím přijměte pozvání na další ze série bezplatných webinářů společnosti Commvault, tentokrát na téma: “5 DŮVODŮ PROČ Commvault appliance znamená snadné a jednoduché nasazení”.