Cesta: Produkty a služby / Výrobci / ForcePoint


ForcePoint

Společnost ForcePoint je globálním lídrem v oblasti filtrování webu a významným dodavatelem dalšího bezpečnostního softwaru. Řešení společnosti ForcePoint mají široké uplatnění ve zdravotnických zařízeních, finančních a bankovních institucí, ve vládním a veřejném sektoru, v průmyslu, technologických firmách, obchodě i ve vzdělávacích institucích.

Produkty v portfoliu DNS

Produkty ForcePoint zvyšují produktivitu zaměstnanců na internetu a zabezpečují organizace proti internetovým hrozbám pomocí proaktivní ochrany, která doplňuje tradiční bezpečnostní řešení. ForcePoint přináší flexibilní a integrované řešení pro vynucení bezpečnostních politik na internetové bráně, v síti a na pracovních stanicích.

Produkty ForcePoint jsou kompatibilní se širokou škálou řešení a dalších výrobků, jako jsou firewally, proxy servery, cache, přepínače, routery a další zařízení. Produkty společnosti ForcePoint jsou testovány a certifikovány na spolupráci s hlavními bezpečnostními a síťovými produkty.

Websense TRITON

První a jediné řešení v odvětví IT bezpečnosti kombinující nejlepší technologie na trhu – ochranu webu, e-mailů a prevenci úniku dat do jediné unifikované architektury. Řešení TRITON zvyšuje bezpečnost obsahu, snižuje náklady, přináší organizacím rychlou návratnost investic do bezpečnosti a umožňuje jim využívat moderní služby Web 2.0. Architektura TRITON nabízí vynikající kontrolu bezpečnostních politik, zajišťuje kompletní viditelnost a chrání i vzdálené provozy a mobilní uživatele.

TRITON poskytuje výjimečnou bezpečnost obsahu při přístupu na web a k moderním webovým aplikacím. TRITON chrání organizace v reálném čase před kombinovanými a právě vznikajícími hrozbami a také před přístupem k nevhodnému obsahu i únikem citlivých dat.

TRITON zabrání průniku dynamických hrozeb do organizace, kontroluje neautorizovaný obsah, zajišťuje produktivní využití webu a efektivně zamezuje úniku dat díky unikátnímu systému Websense TruContent, který unifikuje bezpečnostní analytiky a viditelnost komunikace z a do organizace

TRITON zlepší shodu s regulacemi a posílí monitorovaní i vynucovaní bezpečnostních politik.

ForcePoint TRITON snižuje celkové náklady na vlastnictví díky:

 • Sloučení správy a politiky pro přístup na internet, do elektronické pošty, kontroly nad aplikacemi a prevence úniků dat do jediného ovládacího panelu, čímž poskytuje lepší viditelnost, pokrytí a správu celého systému.
 • Možnosti využít nejvhodnější kombinaci delivery modelů ForcePoint TruHybrid, SaaS, hardwarového zařízení a softwaru.
 • Rozšíření bezpečnostního pokrytí z centrály podniku i na zaměstnance v terénu a dislokovaná pracoviště i využití jednotných kontrolních mechanismů.

TRITON spojuje funkce řízení a reportování jednotlivých technologií pro web, elektronickou poštu a prevenci ztráty dat do společného rozhraní. Přispívá tak k většímu přehledu o datech, silnější kontrole nad nimi a nabízí lepší funkce pro správu. Pomocí ovládacího panelu ForcePoint TRITON Console mohou uživatelé nastavovat zásady, spravovat incidenty, vytvářet a prohlížet si reporty a provádět administrátorské úlohy z jednoho centrálního místa (webového manažeru).

Web Security – zabezpečení přístupu na web

ForcePoint Web Security Gateway kontroluje příchozí a odchozí obsah a chrání tak podnik před dynamickým webovým škodlivým softwarem, brání ztrátě citlivých dat a zvyšuje produktivitu zaměstnanců. Distribuční model ForcePoint TruHybrid podporuje podnikové aplikace i platformy pro poskytování zabezpečení jako služby (SaaS). Celé prostředí je spravováno a reportováno podle jednotných politik a z jedné infrastruktury.

U produktů ForcePoint lze zvolit vlastní variantu nasazení, která bude nejlépe vyhovovat konkrétním provozním požadavkům na zabezpečení, aniž by bylo třeba spravovat několik systém najednou nebo jednat s několika dodavateli.

Řešení ForcePoint Web Security Gateway je k dispozici jako software. Zařízení Websense řady V-Series formou zabezpečení jako služby nebo jako hybridní řešení. Jednotlivé úrovně produktu jsou:

 • Web Filter (WWF) – základní produkt, který obsahuje filtraci přístupu na web pomocí nejlepší světové databáze URL a kompletní TRITON management konzoli pro ovládání produktu a plného reportingu.
 • Web Security (WWS) – obsahuje stejné prvky jako WWF a navíc i bezpečnostní kategorie v databázi URL, které přinášejí vysokou míru bezpečnosti přístupu na web.
 • Web Security Gateway (WSG) – obsahuje navíc špičkovou bránu, která plné využívá technologie ACE a dokáže prohlížet SSL komunikaci, v reálném čase kategorizovat obsah a identifikovat hrozby jako je virová nákaza, malware, spyware nebo botnety.
 • Web Security Gateway Anywhere (WSGA) – tato varianta produktu rozšiřuje WSG o unikátní možnost kontroly webového provozu pro zamezení úniku dat díky integraci s částí ForcePoint Data Security (pouze pro web). Další vlastností WSGA je možnost hybridního nasazení, kdy je možné v rámci jednoho centrálního managementu (jeden server) spravovat a reportovat přístup k internetu ze všech poboček i zaměstnanců mimo kancelář.

Email Security – zabezpečení elektronické pošty

S řešeními ForcePoint pro zabezpečení elektronické pošty mohou zákazníci získat nejvyšší bezpečnost pro emailový kanál, filtrovat nežádoucí poštu a vytvořit pravidla pro zasílání citlivých dat.

Řešení ForcePoint pro zabezpečení elektronické pošty chrání před internetovými a emailovým hrozbami, včetně ztráty dat a porušení regulačních předpisů. Jedině emailové řešení ForcePoint obsahuje také kontrolu souladu emailů s právními a regulačními předpisy a zabezpečení elektronické pošty podporované modulem ForcePoint ThreatSeeker Network.

Řešení ForcePoint Email Security je k dispozici jako software, v rámci cloud computingu, jako SaaS, hardwarové zařízení nebo v hybridní variantě.

Data Security prevence úniku dat

Společnost ForcePoint nabízí nejlepší technologii v oboru pro prevenci úniků dat, která je navržena pro identifikaci, monitoring a ochranu důvěrných dat. S využitím jednotné analýzy obsahu, zajištěné technologií ACE, dokáží řešení ForcePoint pro prevenci ztráty dat velmi cíleně bránit úniku dat, zabezpečit podnikové procesy a řídit dodržování právních a regulačních předpisů.

Hrozby ztráty dat řeší ForcePoint nabídkou konkrétních modulů. Toto řešení poskytuje bezkonkurenční přehled o tom, kdo citlivá data posílá, o jaká data se jedná a kam směřují. Díky řešením pro prevenci úniku dat mohou podniky eliminovat tyto problémy s nižšími náklady a jednodušeji, než s konkurenčními řešeními.

ForcePoint dodává plně integrované řešení zabezpečení obsahu, zajišťující také jednotné definování zásad a jejich vymáhání a umožňuje správcům systémů nastavit úroveň zabezpečení podle konkrétních potřeb podniku, při okamžité úspoře nákladů.

ForcePoint Data Security Suite moduly:

 • ForcePoint Data Monitor monitoruje sítě (internet, elektronickou poštu, FTP servery atd.) a hlídá případnou ztrátu dat.
 • ForcePoint Data Protect (zahrnuje i modul Websense Data Monitor) vynucuje uplatňování a dodržování politik jako je blokování dat, jejich ukládání do karantény, přesměrování komunikace do šifrovacích bran, provádění auditů a protokolování a informování uživatelů o porušení zásad.
 • ForcePoint Data Endpoint monitoruje provoz v síti a zajišťuje uplatňování automatických kontrolních mechanismů podle zavedených zásad na data používaná prostřednictvím aplikací a periferních zařízení v koncových bodech. Prohledává místní data a umožňuje klasifikovat důvěrná data.
 • ForcePoint Data Discover vyhledává a klasifikuje důvěrná data uložená v datových úložištích a nabízí různé možnosti nápravy včetně odstranění souborů.

Kontakt

Vojtěch Krak

Product Manager


Kontakt

Vojtěch Krak

Product Manager

Další zdroje informací

DNS E-news

Aktuality

Check Point odhalil zranitelnost v platformě populárních dronů DJI

08.11.2018

Útočníci potenciálně mohli získat přístup k uživatelským účtům prostřednictvím zranitelnosti v procesu identifikace uživatele v rámci fóra DJI.

Nové modely HPE serverů desáté generace

08.11.2018

HPE tento měsíc uvedlo na trh dva nové modely desáté generace serverové řady ProLiant.