Cesta: Produkty a služby / Výrobci / FireMon


FireMon

Proaktivní bezpečnost prostřednictvím účinného řízení pro firmy, státní instituce a poskytovatele služeb.

Při řízení bezpečnosti infrastruktury svých sítí dělají společnosti často základní chyby. Společnost FireMon nabízí řešení, jak těmto chybám předcházet. Analýzou podnikových sítí lze v organizacích najít a spravit mezery v zajištění bezpečnosti síťové infrastruktury a poradit, jak se těmto nedostatkům zcela vyhnout.

FireMon v současnosti dodává jediná dostupná proaktivní řešení pro řízení bezpečnosti podniku v reálném čase. Pracovníci zodpovědní za bezpečnost získávají informace o řízení bezpečnosti komunikační infrastruktury ve firmě. Díky tomu je možné snížit rizika a také například přidělovat různé typy přístupových oprávnění. Platforma společnosti FireMon pro podniky zajišťuje vhodné podmínky pro přijímání kvalitních rozhodnutí na základě získaných informací sloužících k zavedení bezpečnostních opatření v reálném čase.

Stav bezpečnosti podnikové sítě

Manažeři firemních sítí utrácejí každoročně miliony dolarů za bezpečnou infrastrukturu a další miliony stojí osoby, které bezpečnost infrastruktury zajišťují. A přitom většina z nich neumí odpovědět na základní otázky týkající se rizik:

 • K jakým zranitelným zdrojům mají přístup naši zámořští dodavatelé?
 • Jaké kontroly přístupu se již nepoužívají a měly by se odstranit?
 • Zvýší změna konfigurace, kterou se chystám schválit, moje riziko?

Vážnost problému se zvyšuje tím, že většina organizací musí stále uvažovat o tom, kolik bude mít odborníků na bezpečnost. Je mnohem pravděpodobnější, že budou bezpečnostní inženýři propuštěni kvůli svému špatnému vlivu na obchodní operace – blokováním přístupu ke klíčovému systému – než kvůli tomu, že díky bezpečnostním mezerám vystavující podnik zbytečnému riziku. Inženýři pravděpodobně udělají spíše chybu v tom, že udělí větší přístupová práva, i když riziko, které je s tím spojeno, zůstává neznámé. Po letech neúčinného řízení bezpečnostních technologií se bezpečnostní infrastruktura podnikové sítě stane neuvěřitelně a zbytečně složitou, s velkým rizikem, které nelze jednoduše kvantifikovat.   

Proaktivní řízení bezpečnosti

Společnost FireMon dodává řešení pro řízení bezpečnosti, která umožňují organizacím být proaktivní. Sledování událostí v síti a reakce na ně, jsou významné funkce bezpečnosti. Produkty FireMon se zaměřují na znázornění, měření, hodnocení a zlepšení procesu. Tím pomáhají zjistit slabá místa a doporučit zlepšení obrany sítě, ještě než dojde k jakémukoli pokusu o neautorizovaný přístup.  

Při našem přístupu k proaktivnímu řízení bezpečnosti je v centru pozornosti riziko. Podle něj můžeme nastavit křehkou rovnováhu mezi přístupem a bezpečností, povolením a zákazem. Patentovaný nástroj společnosti FireMon simuluje útočné cesty v síti a měří dopad útoku. V sítích, které se neustále mění, kde se reakce podniku na vystavení riziku upravuje podle profilu rizika, se měření rizika změny konfigurace a vytvoření před zavedením stává efektivní a nedílnou součástí každodenních operací. Společnost FireMon rovněž dodává prostředky pro průběžné hodnocení a zlepšování odolnosti komunikační infrastruktury. Součástí řešení jsou i nástroje pro analýzu a čištění sdílených prostředí a jejich optimalizaci.

Produkty v Portfoliu DNS

Řízení firewallu

 • Aktualizujte svá pravidla pro firewall
 • Vytvářejte nová pravidla rychleji a s větší přesností
 • Sledujte všechny změny firewallu
 • Posilte oblast compliance a dokumentace

Analýza rizik

 • Změřte riziko, jemuž jste vystaveni
 • Zastavte útoky, ještě než se rozvinou
 • Zvyšte účinnost při řešení zabezpečení nejdůležitějších zranitelných míst
 • Připravte se na expozici „zero-day“ (Prepare for zero-day exposure)

Compliance

 • Nepřetržité sledování síťových zařízení
 • Kontrolní záznamy všech změn
 • Rozšiřitelná analýza a reporting

Služby DNS

DNS je jediným distributorem technologií FireMon v České republice, poskytující předprodejní a poprodejní služby svým partnerům a zákazníkům. Jedná se především o:

 • Zpracování nabídek, technické konzultace, předprodejní podporu (doporučení možností integrace s dalšími HW a SW řešeními infrastruktury IT).
 • Instalační a implementační služby realizované certifikovanými konzultanty společnosti DNS.

Kontakt

Aleš Pernecký

Business Unit Manager


Kontakt

Aleš Pernecký

Business Unit Manager

DNS E-news

Aktuality

Check Point odhalil zranitelnost v platformě populárních dronů DJI

08.11.2018

Útočníci potenciálně mohli získat přístup k uživatelským účtům prostřednictvím zranitelnosti v procesu identifikace uživatele v rámci fóra DJI.

Nové modely HPE serverů desáté generace

08.11.2018

HPE tento měsíc uvedlo na trh dva nové modely desáté generace serverové řady ProLiant.