Cesta: Produkty a služby / Řešení / Komplexní řešení


Komplexní řešení a nabízené služby

Divize Solution Sales and Delivery je primárně zaměřena na prodej řešení a služeb v oblasti infrastruktury, a to napříč celým portfoliem DNS, které zahrnuje technologie více než 20 významných výrobců IT produktů. Zároveň nabízí expertní služby, například softwarový, bezpečnostní a síťový audit. Dalším úkolem této obchodní jednotky je podpora partnerů DNS u vyjmenovaných koncových zákazníků a budování vztahů s těmito partnery.

Služby

Komunikační strategie: jak a proč řešit komunikaci v rámci firmy

V dnešní době je nesmírně důležité nastavit v rámci firemní komunikace a sdílení informací spravné procesy. Ty následně vedou k zvýšení produktivity zaměstnanců a k bezpečnému sdílení informací v rámci teamů, lidí a celé firmy. Zárověn má tato oblast jasný vztah s náklady, které jsou na co nejnižší úrovni a pod kontrolou. V rámci komunikační strategie je nutné řešit základní body této obsáhlé oblasti... Více informací o službě se dozvíte v níže uvedené příloze.

Strategie cloudových služeb: možnosti nasazení cloudových služeb v rámci firmy

Spektrum dnes dostupných cloudových služeb nabízí obrovský potenciál pro zvýšení efektivity IT služeb koncovým uživatelům. Díky pestrosti poskytovaných služeb je důležitá detailní znalost vazeb mezi dostupnými řešeními. Public, hybrid, private cloud – to je jen část problematiky. Každá z variant má přímou vazbu na náklady, jejich snížení a zároveň efektivnější řízení... Více informací o službě se dozvíte v níže uvedené příloze.

Vyhodnocení bezpečnostních politik: zhodnocení bezpečnostních nastavení ve firemní síti

Stále zrychlující rozvoj nových technologií a nové způsoby spolupráce v rámci firemního prostředí s sebou přinášejí i rostoucí nároky na nastavení bezpečnostních politik. Ty jsou bohužel velmi často o krok zpět za nasazováním nových technologií. Spektrum dnes dostupných cloudových služeb poskytuje velké možnosti ke zvýšení efektivity IT služeb pro koncové uživatele. Tato pestrost ale vyžaduje velkou znalost vazeb mezi dostupnými řešeními. Public, hybrid, private cloud – to je jen část problematiky. Každá z variant má přímou vazbu na náklady, jejich snížení a efektivnější řízení... Více informací o službě se dozvíte v níže uvedené příloze.

Kontakty na všechny kolegy ze Solution Sales and Delivery naleznete zde.

Kontakt

Tomáš Tampier

Business Development Manager

 

 

 


Přílohy ke stažení


Kontakt

Tomáš Tampier

Business Development Manager

 

 

DNS E-news

Aktuality

DNS Marketplace se rozšiřuje o projektové řízení Advanta

19.09.2018

Přinášíme novou verzi projektového řízení pro komplexní řízení projektů od financování až přes přehledné struktury pro management. Nabízíme partnerské řešení pro spolupráci nad projekty.

Přehledový webinář o novinkách v Data Protectoru verze 10.10

17.09.2018

V rámci Data Protectoru verze 10.10 uvádí Micro Focus dvě nové edice: Data Protector Express, který je určený pro virtuální prostředí a Data Protector Premium, který je určený pro fyzické, virtuální i cloud prostředí.